Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.5.2016

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ O ŁĄCZNEJ OBSADZIE 218.6 DJP RAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn.25.05.2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFPostanowienie Wójta Gminy Rozprza z dn. 25.05.2022r..pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf


PDFZawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania administracyjnego.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej działka 205 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf

PDFPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska w Łodzi.pdf

PDFPismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf


PDFZawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFAktualizacja raportu ooś- chlewnia Wola Niechcicka Stara, p.Skrobek.pdf

PDFAneks do aktualizacji raportu oddziaływania planowanego przedwsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do SKO w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza.pdf

PDFUzupełnienie do raportu kwiecień 2019.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

PDFzałącznik 3.pdf
PDFzał_X1.pdf
PDFzał_X2.pdf
PDFzał_X3.pdf
PDFzał_X4.pdf
PDFzał_X5.pdf
PDFzał_X6.pdf
PDFzał_X7.pdf
PDFzał_X8.pdf
PDFzał_Y1.pdf
PDFzał_Y10.pdf
PDFzał_Y11.pdf
PDFzał_Y12.pdf
PDFzał_Y13.pdf
PDFzał_Y14.pdf
PDFzał_Y15.pdf
PDFzał_Y16.pdf
PDFzał_Y2.pdf
PDFzał_Y3.pdf
PDFzał_Y5.pdf
PDFzał_Y6.pdf
PDFzał_Y7.pdf
PDFzał_Y8.pdf
PDFzał_Y9.pdf
 

PDFOpinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFZawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postępowania o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego.pdf

PDFzawiadomienie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFZawiadomienie o dokonaniu zamian stron postepowania.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej określenia środowiskowych uwarunkowań.pdf

PDFZawiadomienie o dokonaniu zmian stron postępowania.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organu uzasadniajacego.pdf

PDFobwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa oraz stron postepowania.pdf

PDFObwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFZawiadomienie Wójt Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych.pdf

PDFObwieszczenie o rozproczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf

PDFOgłoszenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Uzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

 

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf

PDFzał. 1.pdf

PDFzał. 2.pdf

PDFzał_X1.pdf

PDFzał_X2.pdf

PDFzał_X3.pdf

PDFzał_X4.pdf

PDFzał_X5.pdf

PDFzał_X6.pdf

PDFzał_X7.pdf

PDFzał_X8.pdf

PDFzał_Y1.pdf

PDFzał_Y10.pdf

PDFzał_Y11.pdf

PDFzał_Y12.pdf

PDFzał_Y13.pdf

PDFzał_Y14.pdf

PDFzał_Y15.pdf

PDFzał_Y16.pdf

PDFzał_Y2.pdf

PDFzał_Y3.pdf

PDFzał_Y5.pdf

PDFzał_Y6.pdf

PDFzał_Y7.pdf

PDFzał_Y8.pdf

PDFzał_Y9.pdf

PDFzał_Z1.pdf

Raport ooś:

PDFRaport ooś- budowa chlewni, Wola Niechcicka Stara, p. Skrobe.pdf

PDFczytelna mapa.pdf

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

PDFzałącznik 3.pdf

PDFzałącznik 4.pdf

PDFzałącznik 5.pdf

PDFzałącznik 6.pdf

PDFzałącznik 7.pdf

PDFzałącznik 8.pdf

PDFzałącznik 9.pdf

PDFzałącznik 10.pdf

PDFzałącznik 11.pdf

PDFzałącznik 12.pdf

PDFzałącznik 13.pdf

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

WYNpliki wejściowe.wyn
CFGpliki wejściowe.cfg
DATpliki wejściowe.dat
HSTpliki wejściowe.hst
IZOpliki wejściowe.izo
NEUpliki wejściowe.neu

pora nocna:

CFGpliki wejściowe.cfg
DATpliki wejściowe.dat
HSTpliki wejściowe.hst
IZOpliki wejściowe.izo
NEUpliki wejściowe.neu
WYNpliki wejściowe.wyn
 

Uzupełnienie raportu ooś:

PDFUzupełnienie do raportu.pdf

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf
PDFzałącznik 2.pdf
PDFzałącznik 2.1.pdf
PDFzałącznik 3.pdf
PDFzałącznik 4.pdf
PDFzałącznik 5.pdf
PDFzałącznik 6.pdf
PDFzałącznik 7.pdf
PDFzałącznik 8.pdf
PDFzałącznik 9.pdf
PDFzałącznik X1.pdf
PDFzałącznik X2.pdf
PDFzałącznik X3.pdf
PDFzałącznik X4.pdf
PDFzałącznik X5.pdf
PDFzałącznik Y1.pdf
PDFzałącznik Y2.pdf
PDFzałącznik Y3.pdf
PDFzałącznik Y4.pdf
PDFzałącznik Y5.pdf
PDFzałącznik Y6.pdf
PDFzałącznik Y7.pdf
PDFzałącznik Y8.pdf
PDFzałącznik Y9.pdf

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

CFGpliki wejściowe.cfg
DATpliki wejściowe.dat
HSTpliki wejściowe.hst
IZOpliki wejściowe.izo
NEUpliki wejściowe.neu
WYNpliki wejściowe.wyn

pora nocna:

DATpliki wejściowe.dat
HSTpliki wejściowe.hst
IZOpliki wejściowe.izo
NEUpliki wejściowe.neu
WYNpliki wejściowe.wyn
CFGpliki wejściowe.cfg

 

Uzupełnienie raportu ooś:

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf
PDFzałącznik 2.pdf
PDFzałącznik X1.pdf
PDFzałącznik X2.pdf
PDFzałącznik X3.pdf
PDFzałącznik X4.pdf
PDFzałącznik Y1.pdf
PDFzałącznik Y2.pdf
PDFzałącznik Y3.pdf
PDFzałącznik Y4.pdf
PDFzałącznik Y5.pdf
PDFzałącznik Y6.pdf
PDFzałącznik Y7.pdf
PDFzałącznik Z1.pdf

 

Uzupełnienie raportu:

PDFUzupełnienie do raportu.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

 

Uzupełnienie raportu:

PDFwyjaśnienia.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf
 

Uzupełnienie raportu:

PDFUzupełnienie RDOŚ.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

PDFzałącznik 3.pdf

PDFzałącznik 4.PDF

PDFPOWIETRZE_skumul.pdf

PDFzał_O.pdf

PDFzał_X1.pdf

PDFzał_X2.pdf

PDFzał_X3.pdf

PDFzał_X4.pdf

PDFzał_X4.pdf

PDFzał_X5.pdf

PDFzał_X5.pdf

PDFzał_Y2.pdf

PDFzał_Y2.pdf

PDFzał_Y3.pdf

PDFzał_Y3.pdf

PDFzał_Y4.pdf

PDFzał_Y5.pdf

PDFzał_Y6.pdf

PDFzał_Y7.pdf

PDFzał_Y8.pdf

PDFzał_Y9.pdf

 

Uzupełnienie raportu:

PDFAneks - Emisja zanieczyszczeń do powietrza.pdf
PDFzał_X1_NH_płyta_pop.pdf
PDFzał_X2_NO_płyta_pop.pdf
PDFzał_X3_SH_płyta_pop.pdf
PDFzał_X4_PZ_płyta.pdf
PDFzał_X5_PM2,5_płyta.pdf
PDFzał_Y1_NH_pop.pdf
PDFzał_Y10_NH.pdf
PDFzał_Y11_SH.pdf
PDFzał_Y12_NH_rok.pdf
PDFzał_Y13_SH_rok.pdf
PDFzał_Y2_NO_pop.pdf
PDFzał_Y3_SH_pop.pdf
PDFzał_Y4_PM10.pdf
PDFzał_Y5_NH_rok_pop.pdf
PDFzał_Y5_NO_inwest.pdf
PDFzał_Y6_NO_rok_inwest.pdf
PDFzał_Y6_NO_rok_pop.pdf
PDFzał_Y7_SH_rok_pop.pdf
PDFzał_Y8_PM10_rok.pdf
PDFzał_Y9_PM2.5_rok.pdf