Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.5.2016

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ O ŁĄCZNEJ OBSADZIE 218.6 DJP RAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn.25.05.2022r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (360,10KB)


PDFPostanowienie Wójta Gminy Rozprza z dn. 25.05.2022r..pdf (1,14MB)


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf (681,02KB)


PDFZawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (413,94KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania administracyjnego.pdf (205,70KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (482,28KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (1 009,38KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (858,08KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej działka 205 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (491,44KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (666,97KB)


PDFObwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf (797,09KB)

PDFPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska w Łodzi.pdf (6,85MB)

PDFPismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (527,30KB)


PDFZawiadomienie obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (465,17KB)

PDFAktualizacja raportu ooś- chlewnia Wola Niechcicka Stara, p.Skrobek.pdf (1,37MB)

PDFAneks do aktualizacji raportu oddziaływania planowanego przedwsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej.pdf (1,04MB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej Wola Niechcicka Stara.pdf (372,02KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (610,65KB)

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (626,73KB)

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do SKO w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (228,00KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (403,41KB)

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf (1,01MB)

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza.pdf (732,94KB)

PDFUzupełnienie do raportu kwiecień 2019.pdf (83,37KB)

PDFzałącznik 1.pdf (608,55KB)

PDFzałącznik 2.pdf (202,02KB)

PDFzałącznik 3.pdf (216,45KB)
PDFzał_X1.pdf (205,55KB)
PDFzał_X2.pdf (152,32KB)
PDFzał_X3.pdf (193,05KB)
PDFzał_X4.pdf (228,17KB)
PDFzał_X5.pdf (176,68KB)
PDFzał_X6.pdf (170,23KB)
PDFzał_X7.pdf (189,26KB)
PDFzał_X8.pdf (159,45KB)
PDFzał_Y1.pdf (154,50KB)
PDFzał_Y10.pdf (140,69KB)
PDFzał_Y11.pdf (143,11KB)
PDFzał_Y12.pdf (143,23KB)
PDFzał_Y13.pdf (144,36KB)
PDFzał_Y14.pdf (144,52KB)
PDFzał_Y15.pdf (142,60KB)
PDFzał_Y16.pdf (143,53KB)
PDFzał_Y2.pdf (158,26KB)
PDFzał_Y3.pdf (157,84KB)
PDFzał_Y5.pdf (143,01KB)
PDFzał_Y6.pdf (143,71KB)
PDFzał_Y7.pdf (142,65KB)
PDFzał_Y8.pdf (142,71KB)
PDFzał_Y9.pdf (139,12KB)
 

PDFOpinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf (2,34MB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf (645,15KB)

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf (411,83KB)

PDFZawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf (387,97KB)

PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postępowania o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego.pdf (550,11KB)

PDFzawiadomienie wójta Gminy Rozprza.pdf (74,92KB)

PDFZawiadomienie o dokonaniu zamian stron postepowania.pdf (705,15KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej określenia środowiskowych uwarunkowań.pdf (434,74KB)

PDFZawiadomienie o dokonaniu zmian stron postępowania.pdf (331,22KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organu uzasadniajacego.pdf (340,03KB)

PDFobwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa oraz stron postepowania.pdf (9,65MB)

PDFObwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (607,52KB)

PDFZawiadomienie Wójt Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (356,14KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych.pdf (60,40KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych.pdf (464,58KB)

PDFObwieszczenie o rozproczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (599,64KB)

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf (470,79KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf (459,46KB)

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (599,15KB)

PDFOgłoszenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf (345,03KB)

PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (614,67KB)

Uzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf (235,95KB)

PDFzałącznik 1.pdf (457,99KB)

 

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf (278,77KB)

PDFzał. 1.pdf (885,68KB)

PDFzał. 2.pdf (217,59KB)

PDFzał_X1.pdf (205,51KB)

PDFzał_X2.pdf (119,31KB)

PDFzał_X3.pdf (193,05KB)

PDFzał_X4.pdf (178,44KB)

PDFzał_X5.pdf (193,19KB)

PDFzał_X6.pdf (181,68KB)

PDFzał_X7.pdf (189,19KB)

PDFzał_X8.pdf (159,45KB)

PDFzał_Y1.pdf (154,50KB)

PDFzał_Y10.pdf (142,27KB)

PDFzał_Y11.pdf (143,11KB)

PDFzał_Y12.pdf (143,23KB)

PDFzał_Y13.pdf (144,46KB)

PDFzał_Y14.pdf (147,39KB)

PDFzał_Y15.pdf (142,60KB)

PDFzał_Y16.pdf (143,53KB)

PDFzał_Y2.pdf (158,26KB)

PDFzał_Y3.pdf (157,84KB)

PDFzał_Y5.pdf (143,01KB)

PDFzał_Y6.pdf (143,71KB)

PDFzał_Y7.pdf (142,65KB)

PDFzał_Y8.pdf (142,71KB)

PDFzał_Y9.pdf (142,86KB)

PDFzał_Z1.pdf (21,10KB)

Raport ooś:

PDFRaport ooś- budowa chlewni, Wola Niechcicka Stara, p. Skrobe.pdf (1,15MB)

PDFczytelna mapa.pdf (482,51KB)

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf (91,58KB)

PDFzałącznik 2.pdf (605,72KB)

PDFzałącznik 3.pdf (284,91KB)

PDFzałącznik 4.pdf (88,11KB)

PDFzałącznik 5.pdf (702,58KB)

PDFzałącznik 6.pdf (1,12MB)

PDFzałącznik 7.pdf (38,21KB)

PDFzałącznik 8.pdf (25,41KB)

PDFzałącznik 9.pdf (111,40KB)

PDFzałącznik 10.pdf (168,22KB)

PDFzałącznik 11.pdf (21,21KB)

PDFzałącznik 12.pdf (110,63KB)

PDFzałącznik 13.pdf (152,27KB)

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

WYNpliki wejściowe.wyn (74,39KB)
CFGpliki wejściowe.cfg (93,00)
DATpliki wejściowe.dat (86,44KB)
HSTpliki wejściowe.hst (0)
IZOpliki wejściowe.izo (10,25KB)
NEUpliki wejściowe.neu (207,00)

pora nocna:

CFGpliki wejściowe.cfg (93,00)
DATpliki wejściowe.dat (39,86KB)
HSTpliki wejściowe.hst (0)
IZOpliki wejściowe.izo (10,01KB)
NEUpliki wejściowe.neu (207,00)
WYNpliki wejściowe.wyn (74,40KB)
 

Uzupełnienie raportu ooś:

PDFUzupełnienie do raportu.pdf (406,00KB)

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf (364,73KB)
PDFzałącznik 2.pdf (702,58KB)
PDFzałącznik 2.1.pdf (66,04KB)
PDFzałącznik 3.pdf (33,68KB)
PDFzałącznik 4.pdf (194,00KB)
PDFzałącznik 5.pdf (146,91KB)
PDFzałącznik 6.pdf (24,21KB)
PDFzałącznik 7.pdf (195,09KB)
PDFzałącznik 8.pdf (137,08KB)
PDFzałącznik 9.pdf (1,12MB)
PDFzałącznik X1.pdf (164,80KB)
PDFzałącznik X2.pdf (154,32KB)
PDFzałącznik X3.pdf (151,42KB)
PDFzałącznik X4.pdf (200,25KB)
PDFzałącznik X5.pdf (127,20KB)
PDFzałącznik Y1.pdf (144,27KB)
PDFzałącznik Y2.pdf (147,63KB)
PDFzałącznik Y3.pdf (147,42KB)
PDFzałącznik Y4.pdf (146,94KB)
PDFzałącznik Y5.pdf (148,62KB)
PDFzałącznik Y6.pdf (148,96KB)
PDFzałącznik Y7.pdf (146,37KB)
PDFzałącznik Y8.pdf (148,22KB)
PDFzałącznik Y9.pdf (148,07KB)

Pliki bazowe do hałasu:

pora dzienna:

CFGpliki wejściowe.cfg (93,00)
DATpliki wejściowe.dat (117,38KB)
HSTpliki wejściowe.hst (0)
IZOpliki wejściowe.izo (14,43KB)
NEUpliki wejściowe.neu (207,00)
WYNpliki wejściowe.wyn (133,82KB)

pora nocna:

DATpliki wejściowe.dat (57,63KB)
HSTpliki wejściowe.hst (0)
IZOpliki wejściowe.izo (21,93KB)
NEUpliki wejściowe.neu (207,00)
WYNpliki wejściowe.wyn (133,82KB)
CFGpliki wejściowe.cfg (93,00)

 

Uzupełnienie raportu ooś:

PDFUzupełnienie do raportu do UG.pdf (220,09KB)

Załączniki:

PDFzałącznik 1.pdf (438,08KB)
PDFzałącznik 2.pdf (20,30KB)
PDFzałącznik X1.pdf (243,68KB)
PDFzałącznik X2.pdf (225,62KB)
PDFzałącznik X3.pdf (223,76KB)
PDFzałącznik X4.pdf (239,65KB)
PDFzałącznik Y1.pdf (161,08KB)
PDFzałącznik Y2.pdf (163,65KB)
PDFzałącznik Y3.pdf (160,26KB)
PDFzałącznik Y4.pdf (163,91KB)
PDFzałącznik Y5.pdf (163,95KB)
PDFzałącznik Y6.pdf (164,77KB)
PDFzałącznik Y7.pdf (164,88KB)
PDFzałącznik Z1.pdf (20,54KB)

 

Uzupełnienie raportu:

PDFUzupełnienie do raportu.pdf (73,65KB)

PDFzałącznik 1.pdf (884,81KB)

PDFzałącznik 2.pdf (604,85KB)

 

Uzupełnienie raportu:

PDFwyjaśnienia.pdf (44,34KB)

PDFzałącznik 1.pdf (133,49KB)

PDFzałącznik 2.pdf (43,32KB)
 

Uzupełnienie raportu:

PDFUzupełnienie RDOŚ.pdf (131,69KB)

PDFzałącznik 1.pdf (947,61KB)

PDFzałącznik 2.pdf (899,34KB)

PDFzałącznik 3.pdf (695,69KB)

PDFzałącznik 4.PDF (594,36KB)

PDFPOWIETRZE_skumul.pdf (206,57KB)

PDFzał_O.pdf (128,11KB)

PDFzał_X1.pdf (169,38KB)

PDFzał_X2.pdf (157,93KB)

PDFzał_X3.pdf (156,94KB)

PDFzał_X4.pdf (199,83KB)

PDFzał_X4.pdf (199,83KB)

PDFzał_X5.pdf (127,12KB)

PDFzał_X5.pdf (127,12KB)

PDFzał_Y2.pdf (147,55KB)

PDFzał_Y2.pdf (147,55KB)

PDFzał_Y3.pdf (147,35KB)

PDFzał_Y3.pdf (147,35KB)

PDFzał_Y4.pdf (146,87KB)

PDFzał_Y5.pdf (133,63KB)

PDFzał_Y6.pdf (133,09KB)

PDFzał_Y7.pdf (132,95KB)

PDFzał_Y8.pdf (132,80KB)

PDFzał_Y9.pdf (131,60KB)

 

Uzupełnienie raportu:

PDFAneks - Emisja zanieczyszczeń do powietrza.pdf (128,38KB)
PDFzał_X1_NH_płyta_pop.pdf (166,27KB)
PDFzał_X2_NO_płyta_pop.pdf (162,09KB)
PDFzał_X3_SH_płyta_pop.pdf (154,60KB)
PDFzał_X4_PZ_płyta.pdf (198,63KB)
PDFzał_X5_PM2,5_płyta.pdf (120,88KB)
PDFzał_Y1_NH_pop.pdf (130,59KB)
PDFzał_Y10_NH.pdf (151,11KB)
PDFzał_Y11_SH.pdf (147,62KB)
PDFzał_Y12_NH_rok.pdf (158,28KB)
PDFzał_Y13_SH_rok.pdf (159,05KB)
PDFzał_Y2_NO_pop.pdf (128,09KB)
PDFzał_Y3_SH_pop.pdf (140,34KB)
PDFzał_Y4_PM10.pdf (128,22KB)
PDFzał_Y5_NH_rok_pop.pdf (130,08KB)
PDFzał_Y5_NO_inwest.pdf (139,86KB)
PDFzał_Y6_NO_rok_inwest.pdf (142,17KB)
PDFzał_Y6_NO_rok_pop.pdf (130,74KB)
PDFzał_Y7_SH_rok_pop.pdf (128,68KB)
PDFzał_Y8_PM10_rok.pdf (130,40KB)
PDFzał_Y9_PM2.5_rok.pdf (130,01KB)