Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r..pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze.pdf

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojwództwa łódzkiego - wyciąg.pdf
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łodzkiego - wyciąg.pdf
 

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFProtokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 10.pdf
PDFProtokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 1.pdf
 

PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Rozprza z wyszczególnieniem funkcji.pdf
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rozprza.pdf
 

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o sporządzeniu spisu wyborców.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o terminach pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych..pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komsji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych kandydatach na radnych.pdf
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych - GMINA ROZPRZA.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf

PDFObwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 i 10.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń na członków OKW i o terminach losowań.pdf

PDFObwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza w okręgach nr 1 i 10.pdf

PDFUprawnienia wyborcy niepełnosprawnego.pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 21.10.2018.pdf

 

PDFKomunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - skład i dyżury.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21.10.2018 r.pdf

DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.doc
DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.doc

PDFInformacja Gminnej Kmisji Wyborczej w Rozprzy o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez KOmisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rozprza i kandydatów na Wójta Gminy.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy.pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Woj. Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf

PDFInformacja dotycząca umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf

PDFZaproszenie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.pdf
PDFInformacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie dodatkowego naboru an urzędników wyborczych.pdf
 

PDFKOmunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komijsi wyborczych.pdf
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017.pdf
 

PDFObwieszcznie Wojewody łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21_2018 Wojewody Łodzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do....pdf

PDFUchwała Nr XXX_22_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

PDFInformacje dotyczące zgłoszeń kandydatówn na funkcję urzędnika wyborczego.pdf

PDFUchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.pdf

PDFUchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych....pdf

 

PDFUchwała PKW w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych.pdf

PDFWyjaśnienia dotyczące powoływania urzędników wyborczych.pdf

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

- DO 6 KWIETNIA 2018 R.

 

PDFZasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego.pdf

 

PDFUchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

 

PDFInformacja prasowa - rejestr wyborców.pdf

Poniżej znajdują się linki do filmu, dotyczącego rejestru wyborców.
Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują
się na kanale PKW i KBW na Youtube.
- wersja bez tłumacza języka migowego:


- wersja z tłumaczem: 

PDFOgłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r..pdf