Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IZP.271.1.3.2018

Budowa przedszkola w Niechcicach 


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (336,04KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (377,85KB)

PDFInformacja dotycząca aktualnych przedmiarów.pdf (793,63KB)

PDFSzczegółowa specyfikacja techniczna elektryczna KOREKTA2.pdf (217,00KB)

ZIPAKTUALNE PRZEDMIARY.zip (1,41MB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (86,04KB)

PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia pfert.pdf (197,44KB)

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (3,32MB)

DOCZałącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.doc (340,00KB)

PDFOdpowiedź na pytania.pdf (262,33KB)

PDFPrzedmiar ROZBIÓRKA korekta po modyfikacji.pdf (610,91KB)

PDF1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (115,43KB)

PDF2_Odpowiedź na pytania wykonawców.pdf (205,86KB)

PDF3_SIWZ po modyfikacji.pdf (391,14KB)

PDF4_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji.pdf (328,74KB)

PDF5_Przedmiar Budowlany korekta po modyfikacji.pdf (175,60KB)

PDF6_ przedmiar ZIELEŃ korekta po modyfikacji.pdf (232,91KB)

PDF7_Przedmiar robót ELEKTRYCZNY korekta po modyfikacji.pdf (447,84KB)

PDF8_Szczegółowa specyfikacja techniczna ELEKTRYCZNA korekta po modyfikacji.pdf (239,78KB)
 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (86,94KB)

PDFInformacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (237,67KB)

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (293,34KB)

DOC2_SIWZ.doc (283,00KB)

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (80,00KB)

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc (64,50KB)

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (58,50KB)

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc (60,00KB)

DOC7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.doc (32,50KB)

DOC8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc (335,00KB)

ZIP1. Projekt rozbiórki.zip (1,43MB)

ZIP2. Projekt architektoniczny budowlany.zip (6,90MB)

ZIP3. Projekt architektoniczny wykonawczy.zip (6,53MB)

ZIP4. Projekt konstrukcyjny wykonawczy.zip (2,76MB)

ZIP5. Projekt budowlano - wykonawczy sanitarny.zip (20,82MB)

ZIP6. Projekt budowlano -wykonawczy elektryczny.zip (3,57MB)

ZIP7. Projekt drogowy.zip (2,92MB)

ZIP8. Projekt placu zabaw i małej architektury.zip (2,62MB)

ZIPPRZEDMIARY.zip (839,89KB)

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part1.rar (45,00MB)

RARSpecyfikacje Techniczne branża sanitarna.part2.rar (9,74MB)