Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Rozprzy Biuletyn Informacji Publicznej

GK.6220.8.2018

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 60/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza


 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stację transformatorową w obrębie Truszczanek.pdf

PDFUzgodnienie Dyrektora PGW Wody Polskie w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFUzgodnienie RDOŚ w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFOpinia PPIS w Piotrkowie Tryb. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej na dz. 60_1 obręb Truszczanek.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf

PDFZawiadomienie - obwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFZawiadomienie wójta Gminy Rozprza w wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

DOCANEKS 2 OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

DOCXzał. 3a- gddkia Zestawienie przejść dla zwierząt (odc. B).docx

PDFzał. 2 -OPINIA KOŁA ŁOWIECKIEGO.pdf

DOCzał. 1-PV Truszczanek_dz. 60.1 (1).doc

PNGzał 3 mapa GDDKiA.png

PDFzal.4 opinia akustyczna.pdf

DOCANEKS 1 DO Raport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

DOCRaport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc

PDFel-wind dz 60-1 - zał.1.pdf

PDFel-wind dz 60-1 - zał.2.pdf

JPEGel-wind dz 60-1-zał.3.jpeg

DOCel-wind - foto wniosek 60-1 Truszczanek.doc

DOCEL-WIND - Karta informacyjna- 60-1.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2018
  przez: Małgorzata Wrzeszcz
 • opublikowano:
  23-08-2018 14:18
  przez: Jakub Miler
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 14:44
  przez: Jakub Miler
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 3248
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl