Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.8.2018

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 60/1 w obrębie Truszczanek, gm. Rozprza


 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stację transformatorową w obrębie Truszczanek.pdf (443,92KB)

PDFUzgodnienie Dyrektora PGW Wody Polskie w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf (288,70KB)

PDFUzgodnienie RDOŚ w sprawie inwestycji dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW ... na działe 60_1 obręb Truszczanek.pdf (3,11MB)

PDFOpinia PPIS w Piotrkowie Tryb. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej na dz. 60_1 obręb Truszczanek.pdf (982,78KB)

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..pdf (1,02MB)

PDFZawiadomienie - obwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf (928,15KB)

PDFZawiadomienie wójta Gminy Rozprza w wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf (712,28KB)

DOCANEKS 2 OOŚ - Truszczanek 60-1.doc (2,40MB)

DOCXzał. 3a- gddkia Zestawienie przejść dla zwierząt (odc. B).docx (19,89KB)

PDFzał. 2 -OPINIA KOŁA ŁOWIECKIEGO.pdf (221,17KB)

DOCzał. 1-PV Truszczanek_dz. 60.1 (1).doc (19,60MB)

PNGzał 3 mapa GDDKiA.png (880,46KB)

PDFzal.4 opinia akustyczna.pdf (674,23KB)

DOCANEKS 1 DO Raport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc (591,50KB)

DOCRaport OOŚ - Truszczanek 60-1.doc (14,01MB)

PDFel-wind dz 60-1 - zał.1.pdf (3,46MB)

PDFel-wind dz 60-1 - zał.2.pdf (198,89KB)

JPEGel-wind dz 60-1-zał.3.jpeg (267,95KB)

DOCel-wind - foto wniosek 60-1 Truszczanek.doc (15,00KB)

DOCEL-WIND - Karta informacyjna- 60-1.doc (4,56MB)