Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Rozprzy Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


 

2020 r.

 

PDF2- interpelacja radnego Andrzeja Matuszczyka dot. sprawozdania z działalności GKRPA.pdf

PDF2-odpowiedź na interpelację.pdf


PDF1- Interpelacja radnej Jolanty Krupa dot. tzw. grantów sołeckich.pdf

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf


2019 r.

PDF2 - Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. wyłaniania dotowanych sołectw.pdf

PDF2- Odpowiedź na interpelację.pdf


PDF1- Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. promocji Gminy Rozprza.pdf

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2019
  przez: Aleksandra Jarosz
 • opublikowano:
  10-10-2019 13:42
  przez: Jakub Miler
 • zmodyfikowano:
  04-06-2020 12:52
  przez: Aleksandra Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 1829
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl