Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.2020

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 80 w obrębie Milejowiec, gm. Rozprza.


PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (737,86KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (919,56KB)


PDFPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf (3,37MB)

PDFPismo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb.pdf (1,64MB)

PDFPismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (649,40KB)

PDFPismo - uszczegółowienie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (382,47KB)

PDFUzupełnienie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia_Milejowiec.pdf (586,32KB)

PDFUzupełnienie KIP - Milejowiec.pdf (389,04KB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (658,16KB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (658,07KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW działka 80 w obrębie Milejowiec.pdf (851,95KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przy wydaniu decyzji Budowa elektrowni fotowoltaicznej Milejowiec.pdf (753,93KB)

PDFPismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.pdf (1,50MB)

PDFPismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb Wody Polski.pdf (1,58MB)

PDFPismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf (3,83MB)

PDFUzupełnienie KIP - Milejowiec.pdf (389,04KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Budowa elektrowni fotowoltaicznej Milejowiec.pdf (933,02KB)


PDFPismo JFS6 Sp z o o.pdf (361,46KB)

PDFKarta Informacyjna Przedsięwzięcia.pdf (1,14MB)

PDFKoncepcja Milejowiec-DŚ.pdf (9,44MB)

PDFMapa.pdf (701,37KB)

PDFMapa ewidencyjna cz.1.pdf (521,59KB)

PDFMapa ewidencyjna cz.2.pdf (327,83KB)

PDFmapa ewidenycjna cz.3.pdf (408,12KB)