Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.2020

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid.: 80 w obrębie Milejowiec, gm. Rozprza.


PDFZawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf


PDFPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

PDFPismo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb.pdf

PDFPismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFPismo - uszczegółowienie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFUzupełnienie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia_Milejowiec.pdf

PDFUzupełnienie KIP - Milejowiec.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW działka 80 w obrębie Milejowiec.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o zebranych materiałach przy wydaniu decyzji Budowa elektrowni fotowoltaicznej Milejowiec.pdf

PDFPismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.pdf

PDFPismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb Wody Polski.pdf

PDFPismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

PDFUzupełnienie KIP - Milejowiec.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Budowa elektrowni fotowoltaicznej Milejowiec.pdf


PDFPismo JFS6 Sp z o o.pdf

PDFKarta Informacyjna Przedsięwzięcia.pdf

PDFKoncepcja Milejowiec-DŚ.pdf

PDFMapa.pdf

PDFMapa ewidencyjna cz.1.pdf

PDFMapa ewidencyjna cz.2.pdf

PDFmapa ewidenycjna cz.3.pdf