Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.12.2020

Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych, punku do zbierania, w tym przeładunku złomu i  odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 345/9 i 345/5 w m. Ignaców 89C, gmina Rozprza


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie dec. środowiskowej na planowaną inwestycję w Ignacowie - przetwarzanie odpadów betonowych ....pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania dministracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFKlauzula informacyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFMapa ewidencyjna.pdf

PDFMapa ewidencyjna z granicami terenu inwestycji.pdf


DOCXKarta_Emex_ver.ost_dodruku.docx
JPEGmapa-ewidencyjna.jpeg
DOCPismo przewodnie.doc
JPEGWypis z rejestru gruntów.jpeg
PDFzał.1.pdf
PDFzał.2.pdf
PDFzał.3.pdf
JPEGzał.4.jpeg
PDFzał.5.pdf
RTFzał.6.rtf
PDFzał.7.pdf
PDFzał.8.pdf
PDFzał.9.pdf
PDFzał.10.pdf
PDFzał.11.pdf
PDFzał.12.pdf
PDFzał.13.pdf
PDFzał.14.pdf
PDFzał.15.pdf
PDFzał.16.pdf
PDFzał.17.pdf
PDFzał.18.pdf
PDFzał.19.pdf
PDFzał.20.pdf
PDFzał.21.pdf
PDFzał.22.pdf
PDFzał.23.pdf
PDFzał.25.pdf
TXTzał.26.TXT
PDFzał.27.pdf
PDFzał.28.pdf
PDFzał.29.pdf
PDFzał.30.pdf
PDFzał.31.pdf