Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.3.2021

Inwestycja polegająca na:

- przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej,

- przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych,

- punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.


PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf


PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf


PDFpismo PPIS.pdf

PDFPostanowienie - Wody Polskie.pdf

PDFPostanowienie RDOŚ.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFAneks nr 3.pdf

PDFAneks nr 4.pdf


PDFObwieszczenie-zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFAneks nr 1 Raportu.pdf

PDFAneks nr 2 Raportu.pdf


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf


PDFZawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFMapa ewidencyjna.pdf

PDFMapa ewidencyjna z granicami terenu inwestycji.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Rodo.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFRaport_Emex_ver.ost_dodruku_19.02.2021.pdf

PDFzał.31.pdf

PDFzał.30.pdf

PDFzał.29.pdf

PDFzał.28.pdf

PDFzał.27.pdf

TXTzał.26.TXT

PDFzał.25.pdf

PDFzal. 24.pdf

PDFzał.23.pdf

PDFzał.22.pdf

PDFzał.21.pdf

PDFzał.20.pdf

PDFzał.19.pdf

PDFzał.18.pdf

PDFzał.17.pdf

PDFzał.16.pdf

PDFzał.15.pdf

PDFzał.14.pdf

PDFzał.13.pdf

PDFzał.12.pdf

PDFzał.11.pdf

PDFzał.10.pdf

PDFzał.9.pdf

PDFzał.8.pdf

PDFzał.7.pdf

RTFzał.6.rtf

PDFzał.5.pdf

JPEGzał.4.jpeg

PDFzał.3.pdf

PDFzał.2.pdf

PDFzał.1.pdf