Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IZP.271.1.1.2021

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Longinówka


PDFInformacja o wyborze oferty_podpisane.pdf (191,76KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (416,14KB)


PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na Rozbudowę drogi gminnej w m Longinówka.pdf (262,09KB)


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4cb019d-7b59-451f-9dcc-fbbc4a2fe00d


PDFodpowiedzi na pytania.pdf (1,83MB)

W związku udzielonymi odpowiedziami poniżej zamieszczamy zmodyfikowane przedmiary drogowe dla etapu I i etapu II. Korekta dotyczy oznakowania pionowego - znaków typ D-6.

PDFPrzedmiar drogowy etap I korekta.pdf (1,83MB)

PDFPrzedmiar drogowy etap II korekta.pdf (1,80MB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (122,04KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.1.2021.pdf (416,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx (44,48KB)

DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,46KB)

DOCXZałącznik nr 3 Wykaz robót.docx (20,36KB)

DOCXZałącznik nr 4 Wykaz osób.docx (19,45KB)

DOCXZałącznik nr 5 Zobowiązanie.docx (23,11KB)

DOCXZałącznik nr 6 Projekt umowy.docx (84,55KB)

ZIPZałącznik nr 7 Projekt drogowy etap I.zip (47,52MB)

ZIPZałącznik nr 8 Projekt drogowy etap II.zip (48,15MB)

ZIPZałącznik nr 9 Projekt elektryczny.zip (3,22MB)

ZIPZałącznik nr 10 STWiOR.zip (5,22MB)

ZIPZałącznik nr 11 Przedmiary.zip (2,98MB)