Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IZP.271.1.2.2021

Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/547e14a5-11dc-4b9a-82b3-7e1f1a1f3b41


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (296,75KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (184,39KB)


PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (279,56KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ_2.pdf (157,24KB)


PDFInformacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia.pdf (259,69KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (30,57KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu po zmianie.pdf (134,02KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie IZP.271.1.2.2021.pdf (601,42KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ_p.pdf (178,15KB)


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (125,71KB)

PDF2_Specyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.2.2021_p.pdf (458,10KB)

DOCX3_Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (46,20KB)

DOCX4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,75KB)

DOCX5_Załącznik nr 3 Wykaz robót.docx (20,60KB)

DOCX6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx (19,48KB)

DOCX7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.docx (23,38KB)

DOCX8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.docx (83,08KB)

ZIP9_Załącznik nr 7 Projekt budowlany.zip (27,55MB)

ZIP10_Załącznik nr 8 Projekt elektryczny.zip (9,08MB)

ZIP11_Załącznik nr 9 Projekt sanitarny.zip (18,31MB)

ZIP12_Załącznik nr 10 Przedmiary robót.zip (218,80KB)

DOC13_Załącznik nr 11 Oświadczenie o aktualności informacji.doc (33,50KB)