Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IZP.271.1.3.2021

"Modernizacja - remont istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pellet"


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa40510c-88e9-4491-8ad1-5a9f457796f1
 


PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (423,81KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (315,32KB)


PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (284,77KB)


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.3.2021 aktualna.pdf (486,81KB)

PDFInformacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia.pdf (161,69KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (68,69KB)


PDFWyjaśnienie treści SWZ.pdf (1,11MB)

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (126,86KB)

PDF2_Specyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.3.2021_podpis.pdf (569,37KB)

DOCX3_Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (46,23KB)

DOCX4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,81KB)

DOCX5_Załącznik nr 3 Wykaz robót.docx (21,98KB)

DOCX6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx (20,14KB)

DOCX7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.docx (23,66KB)

DOCX8_Załącznik nr 6 Projekt umowy modernizacja kotłowni.docx (83,80KB)

ZIP9_Załącznik nr 7 Branża sanitarna i budowlana.zip (3,71MB)

ZIP10_Załącznik nr 8 Branża elektryczna.zip (801,53KB)

ZIP11_Załącznik nr 9 Przedmiary.zip (179,70KB)

DOC12_Załącznik nr 10 Oświadczenie o aktualności informacji.doc (33,50KB)