Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.7.2021

Budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV I” „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV”, każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktur techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami kablowymi SN, lokalizacja: miejscowość Lubień, obręb 0013 Lubień, działka o nr 529/12, gmina Rozprza.


PDFdecyzja.pdf

PDFzawiadoienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf


PDFopinia RDOŚ.pdf

PDFopinia PPIS.pdf

PDFopinia - Wody Polskie.pdf


PDFLUBIEŃ, gm. Rozprza - ANEKS nr 1 do KIP.pdf

PDFZAŁ. 1 do Aneksu.pdf

PDFObwieszczenie zawiadomienie wójta gminy Rozprz o zebranych materiałach przeed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf


PDFObwieszczenie-zawiadomienie WGR o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf

PDFLUBIEŃ, gm. Rozprza - ANEKS nr 1 do KIP.pdf

PDFZAŁ. 1 do Aneksu.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf

PDFwniosek.pdf

PDFLUBIEŃ - KIP.pdf

PDFZAŁ. 1 - koncepcja do KIP.pdf

PDFZAŁ. 2 - lokalizacja względem obszarów chronionych.pdf

PDFZAŁ. 3 - mapa ze studium uwarunkowań.pdf

PDFZAŁ. 4 - zdjęcia z lokalizacji inwestycji.pdf

PDFZAŁ. 5 - zdjęcia z przykładowych farm.pdf

PDFZAŁ. 6 - wypis z rejestru gruntów.pdf

PDFZAŁ. 7 - karta katalogowa panela fotowoltaicznego.pdf

PDFZAŁ. 8 - karta katalogowa inwertera.pdf

PDFZAŁ. 9 - karta katalogowa stacja transformatorowa.pdf

PDFZAŁ. 10 - klasy gruntu.pdf

PDFZAŁ. 11 - lokalizacja względem JCWP.pdf

PDFZAŁ. 12 - karta obszaru JCWPd.pdf

PDFZAŁ. 13 - obszar oddziaływania.pdf

PDFZAŁ. 14 - lokalizacja względem korytarzy ekologicznych.pdf

PDFZAŁ. 15 - lokalizacja względem GZWP.pdf

PDFZAŁ. 16 - mapa z lokalizacją względem terenów podtopionych.pdf