Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Na kadencję 2024 - 2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA

DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCEGO WYBORU ŁAWNIKÓW

NA KADENCJĘ 2024-2027

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych w uzupełniających wyborach na kadencję 2024-2027.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,
której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz.693).

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane są w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza pokój nr 13 (sekretariat),
I piętro, w godzinach pracy Urzędu. Kompletne dokumenty można także przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3,
97-340 Rozprza (liczy się data wpływu do Urzędu/Rady Miejskiej).

Informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz poniżej.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej
w Rozprzy - tel. 44 649 61 08 wew. 10.

                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                          /-/ Agata Bartkowska

 

 

PDFInformacja o uzupełniajacym naborze kandydatów na ławników.pdf (982,96KB)

PDFkarta zgłoszenia kandydata na ławnika pdf do edycji.pdf (234,69KB)

DOCXu_Oswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dot-postepowan-z-oskarzenia-publ-i-przestepstw-skarb.docx (30,75KB)

DOCXu_Oswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dot-posiadanej-wladzy-rodzicielskiej.docx (30,84KB)

DOCXu_Oswiadczeniee-kandydata-na-lawnika-dot-praw-cywilnych-i-obywatelskich.docx (31,03KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych kandydatów na ławników1.pdf (145,83KB)

DOCXu_Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx (30,77KB)

 


PDFInformacja o wyborze ławników.pdf (107,73KB)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Rozprzy Nr XLIV_43_2023 r. w sprawie wyboru ławników.pdf (449,49KB)

PDFInformacja Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.pdf (165,87KB)

DOCkarta zgłoszenia kandydata na ławnika do edycji.DOC (64,50KB)

PDFkarta zgłoszenia kandydata na ławnika pdf do edycji.pdf (234,69KB)

DOCXOswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dotyczace-posiadanej-wladzy-rodzicielskiej.docx (30,78KB)

DOCXOswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dotyczace-praw-cywilnych-i-obywatelskich...docx (30,97KB)

DOCXOswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dotyczace-prowadzenia-przeciwko-kandydatowi-na-lawnika-postepowan-z-oskarzenia-publicznego-i-przestepstw-skarbowych.docx (30,71KB)

PDFLista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf (188,93KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych kandydatów na ławników.pdf (150,04KB)