Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Rozprzy Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

 

 

DOCXOgłoszenie nr 500253013 Zmiana terminu na 31.10.2018 r. paliwo.docx
DOCXOgłoszenie nr 636613 Przetarg Paliwo na 2019 rok.docx
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_paliwo.doc
JPEGOdpowiedzi na pytania Przetarg paliwo 2019001.jpeg

     

 

ROK 2014

   
             

1
Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów

ZGKG w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3371/2014 powyżej 30 tyś euro JPEGodpowiedzi część druga 002.jpeg
JPEGodpowiedzi energia 001.jpeg
JPEGodpowiedzi energia 002.jpeg
JPEGodpowiedzi energia część 2 001.jpeg
DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna 2015 rok.docx
DOCSIWZENERGIA ZGK 2015.doc
JPEGzawiadomieni o unieważnieniu przetargu energia 001.jpeg
 
2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego w roku 2015   

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3627/2014 powyżej 30 tyś euro DOCPaliwo na rok 2015.doc
DOCPaliwo ogłoszenie na 2015.doc
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo 001.jpeg
 
ROK 2015
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/304742/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCZGKG Ogłoszenie przetarg na energię elektryczną na 2016.doc

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2016 ROK.doc

JPEG1 Odpowiedzi energia 2015 001.jpeg

JPEG2 odpowiedzi na pytania energia 2015 001.jpeg

JPEGZawiadomienie o wyborze energia 2015 001.jpeg

DOCZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.doc

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu

budowlanego na rok 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/184029/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Paliwo 2015.doc

DOCOgłoszenie Paliwo na 2016.doc

DOCSWIZ Paliwo na rok 2016.doc

ROK 2016
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3990/2016

powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze oferty energia-elektryczna na 2017 001.jpeg

JPEGodpowiedzi na pytania energia 24.11.2016-001.jpeg

JPEGodpowiedzi przetarg energia elektryczna-24.11.2016 2 001.jpeg

JPEGodpowiedzi za pytania wykonawców 001.jpeg

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2017 ROK.doc

DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna na 2017 rok.docx

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego na rok 2017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/4600/2016

powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 371659 o udzieleniu zamówienia Paliwo.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze Paliwo 001.jpeg

DOCXOgłoszenie przetarg paliwo na 2017.docx

DOCXPaliwo na 2017 rok.docx

3 Przetarg nieograniczony

Zagospodarowanie

niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza

w roku 2017
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

362880 powyżej 30 tyś euro

ODTOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Zagospodarowanie odpadów.odt

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Zagospodarowanie odpadów 001.jpeg

DOCXOgłoszenia zmiana terminu na 21.12.2016.docx

ODTZmieniony SWIZZGKG odpady na 2017.odt

ODTZmienione Ogłoszenie przetarg na odpady 2017-2.odt

DOCXOgłoszenie zmiana treści 12.12.2016.docx

4  

ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ DO

BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY

W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

608913-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 608913 o przetargu na energię elektryczną.docx

DOCXPrzetarg energia elektryczna na 2018.docx

DOCXOdpowiedzi na pytania przetarg energia%09elektryczna na 2018 rok.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty - energia%09elektryczna 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 500066595 Energia elektryczn udzielenie zamówienia.docx

5   Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2018
 

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

616229-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXPaliwo specyfikacja na 2018.docx
DOCXOgłoszenie nr 616229 przetarg paliwo 2018.docx
JPEGPrzetarg paliwo odpowiedzi 001.jpeg

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Pawlio na 2018-rok 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 500066650 Paliwo udzielenie zamówienia.docx

6  

Zagospodarowanie niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza w roku 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

624145-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 624145 przetarg odpady stałe na 2018.docx
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018.docx

DOCXOgłoszenie nr 500070279-N-2017 z dnia 06-12-2017 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu odpady stałe.docx
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018 zmiana 6.12.2017.docx
DOCXOgłoszenie nr 500075975-N-2017 z dnia 15-12-2017 r. o udzieleniu zamówienia o zagospodarowaniu odpadów.docx
JPEGzawiadomienie o wyborze oferty zagospodarowanie odpadów 001.jpeg
 

7   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

555139-N-2018 powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 555139 Przetarg na energię elektryczną.docx

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018-rok.docx

DOCXOgłoszenie nr 500103336 zmiana terminu ogłoszenia przetarg energia.docx

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018 rok-zmieniony 11.05.2018.docx

JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 2 001.jpeg
JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 1 001.jpeg
ODTOdpowiedzi do pytań energia elektryczna 2018 II.odt
ODTOdpowiedzi energia elektryczna 2018 II 2.odt
JPEGfaktura zużycie kWh - miesięczna 001.jpeg
 

8   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

500127813-N-2018 powyżej 30 tyś euro DOCXOgłoszenie nr 500127813 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA energia elektryczna.docx
9   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2019

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

635439-N-2018 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500280714 energia elektryczna udzielenie zamówienia.docx

DOCXWzór umowy na dostawę energii elektrycznej.docx
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_Energia-elektryczna.doc
ODTswiz-przetarg-energia-elektryczna-na-2019-rok.odt
DOCXOgłoszenie nr 635439 prztarg Energia elektryczna na 2019 rok.docx
DOCXOdpowiedzi energia na 2019 rok.docx
DOCXZałączniki do SIWZ.docx
DOCXOgłoszenie nr 500253004 Energia elektryczna zmiana terminu na 31.10.2018.docx
DOCXOgłoszenie nr 500254054 Energia elektryczna Zmiana terminu na 5.11.2018 r..docx

ODTswiz-przetarg-energia-elektryczna-na-2019-rok bez załączników.odt
DOCXzalaczniki-do-siwz zmiana 30.10.2018.docx
DOCXOdpowiedzi na pytania energia pytanie 9.docx

JPEGInformacja z otwarcia ofert energia elektryczna-001.jpeg

JPEGzawiadomienie o wyborze energia elektryczna%.jpeg

10   Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza w roku 2019

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

635461-N-2018 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500303993 odpady.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty odpady 001.jpeg

JPEGInformacja z otwarcia ofert odpady 001.jpeg

DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_odpady.doc
ODTspecyfikacja-odpady-stale-na-2019 rok.odt
DOCXOgłoszenie nr 635461 przetarg odpady na 2018 rok.docx

11   Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2018
 

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

ZGKG/  3907  /2018

powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500290840 udzielenie zamówienia paliwo.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo 001.jpeg

JPEGInformacja z otwarcia ofert paliwo 001.jpeg

ODTpaliwo-specyfikacja-na-2019.odt

DOCXOgłoszenie nr 500253013 Zmiana terminu na 31.10.2018 r. paliwo.docx
DOCXOgłoszenie nr 636613 Przetarg Paliwo na 2019 rok.docx
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_paliwo.doc
JPEGOdpowiedzi na pytania Przetarg paliwo 2019001.jpeg
DOCXOgłoszenie nr 500254060 Paliwo Zmiana terminu na 5.11.2018 r..docx

DOCXOgłoszenie nr 500249399 Zmiana przetarg Odpady.docx
DOCXOgłoszenie nr 500249401 Zmiana w przetaergu na energię.docx
DOCXOgłoszenie nr 500249396 Zmiana przetarg paliwo.docx

12 Przetarg publiczny Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż pojazdów

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

   

PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Autobusy jesień 2019 poprawiony.pdf
JPEGMAN (1).jpeg
JPEGMAN (2).jpeg
JPEGMAN (3).jpeg
JPEGMAN (4).jpeg
JPEGMAN (5).jpeg
JPEGMAN (6).jpeg
JPEGMAN (7).jpeg
JPEGMAN (8).jpeg
JPEGMAN (9).jpeg
JPEGMAN 74SL.jpeg
JPEGRENAULT (2).jpeg
JPEGRENAULT (3).jpeg
JPEGRENAULT (4).jpeg
JPEGRENAULT (5).jpeg
JPEGRENAULT (6).jpeg
JPEGRENAULT (7).jpeg
JPEGRENAULT (8).jpeg
JPEGRENAULT EPI 1T61.jpeg
 

13, Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/4251/2019 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 510247303 udzielenie zamówienia Energia elektryczna na 2020.docx
DOCXObowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.docx
DOCXOgłoszenie nr 612290-N-2019 z dnia 2019-10-21 r. Przetarg energia elektryczna.docx
DOCXSIWZ Przetarg energia elektryczna na 2020.docx
DOCXwzor-umowy-na-dostawe-energii-elektrycznej.docx
DOCXzalaczniki-do-siwz.docx
DOCXNajczęściej zadawane pytania.Przetarg energia elektryczna na 2020.docx

PDFinformacja z otwarcia ofert przetarg energia elektryczna.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej.pdf

14. Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2020

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/4335/2019  

DOCXOgłoszenie nr 510249980 udzielenie zamówienia Paliwo.docx
PDFInformacja z otwarcia ofert - zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego ZGKG w Rozprzy.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup paliwa ZGKG w Rozprzy.pdf
DOCSWIZ Paliwo na 2020.doc
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo-paliwo.doc
DOCXPrzetarg paliwo najczęściej zadawane pytania.docx
DOCXOgłoszenie nr 612413 Przetarg Paliwo na 2020.docx

PDFZakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budoalnego na 2020 rok - pytania.pdf
 

 

15.  

Zagospodarowanie niesegrowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza w 2020 roku

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/5001/2019 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 510279417 udzielenie zamówienia odpady na 2020.docx
PDFoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_odpady(1).pdf
PDFOgłoszenie nr 631073 PRZETARG ODPADY NA 2020.pdf
ODTspecyfikacja-odpady-stale-na-2020 rok.odt
JPEGInformacja z otwarcia ofert odpady na 2020.jpeg
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty odpady na 2020-001.jpeg

 

 

ROK 2020

           
1. Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/2765/2020 powyżej 30 tyś euro DOCXOgłoszenie nr 600884-N-2020 z dnia 2020-10-22 r enetgia elektryczna.docx
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_energia-elektryczna.doc
DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna 2020.docx
DOCXwzor-umowy-na-dostawe-energii-elektrycznej.docx
DOCXzalaczniki-do-siwz 2020.docx
DOCXNajczęściej zadawane pytania.Przetarg energia elektryczna 2020.docx
 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2014
  przez: Zakład Gospodarki Komunalnej
 • opublikowano:
  30-12-2014 13:06
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  22-10-2020 12:00
  przez: Jakub Miler
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 51583
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl