Urząd Gminy Rozprza

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

        ROK 2014    

1
Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów

ZGKG w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3371/2014 powyżej 30 tyś euro JPEGodpowiedzi część druga 002.jpeg
JPEGodpowiedzi energia 001.jpeg
JPEGodpowiedzi energia 002.jpeg
JPEGodpowiedzi energia część 2 001.jpeg
DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna 2015 rok.docx
DOCSIWZENERGIA ZGK 2015.doc
JPEGzawiadomieni o unieważnieniu przetargu energia 001.jpeg
 
2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego w roku 2015   

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3627/2014 powyżej 30 tyś euro DOCPaliwo na rok 2015.doc
DOCPaliwo ogłoszenie na 2015.doc
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo 001.jpeg
 
ROK 2015
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/304742/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCZGKG Ogłoszenie przetarg na energię elektryczną na 2016.doc

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2016 ROK.doc

JPEG1 Odpowiedzi energia 2015 001.jpeg

JPEG2 odpowiedzi na pytania energia 2015 001.jpeg

JPEGZawiadomienie o wyborze energia 2015 001.jpeg

DOCZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.doc

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu

budowlanego na rok 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/184029/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Paliwo 2015.doc

DOCOgłoszenie Paliwo na 2016.doc

DOCSWIZ Paliwo na rok 2016.doc

ROK 2016
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3990/2016

powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze oferty energia-elektryczna na 2017 001.jpeg

JPEGodpowiedzi na pytania energia 24.11.2016-001.jpeg

JPEGodpowiedzi przetarg energia elektryczna-24.11.2016 2 001.jpeg

JPEGodpowiedzi za pytania wykonawców 001.jpeg

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2017 ROK.doc

DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna na 2017 rok.docx

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego na rok 2017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/4600/2016

powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 371659 o udzieleniu zamówienia Paliwo.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze Paliwo 001.jpeg

DOCXOgłoszenie przetarg paliwo na 2017.docx

DOCXPaliwo na 2017 rok.docx

3 Przetarg nieograniczony

Zagospodarowanie

niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza

w roku 2017
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

362880 powyżej 30 tyś euro

ODTOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Zagospodarowanie odpadów.odt

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Zagospodarowanie odpadów 001.jpeg

DOCXOgłoszenia zmiana terminu na 21.12.2016.docx

ODTZmieniony SWIZZGKG odpady na 2017.odt

ODTZmienione Ogłoszenie przetarg na odpady 2017-2.odt

DOCXOgłoszenie zmiana treści 12.12.2016.docx

4  

ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ DO

BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY

W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

608913-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 608913 o przetargu na energię elektryczną.docx

DOCXPrzetarg energia elektryczna na 2018.docx

DOCXOdpowiedzi na pytania przetarg energia%09elektryczna na 2018 rok.docx

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty - energia%09elektryczna 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 500066595 Energia elektryczn udzielenie zamówienia.docx

5   Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2018
 

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

616229-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXPaliwo specyfikacja na 2018.docx
DOCXOgłoszenie nr 616229 przetarg paliwo 2018.docx
JPEGPrzetarg paliwo odpowiedzi 001.jpeg

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Pawlio na 2018-rok 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 500066650 Paliwo udzielenie zamówienia.docx

6  

Zagospodarowanie niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza w roku 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

624145-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 624145 przetarg odpady stałe na 2018.docx
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018.docx

DOCXOgłoszenie nr 500070279-N-2017 z dnia 06-12-2017 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu odpady stałe.docx
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018 zmiana 6.12.2017.docx
DOCXOgłoszenie nr 500075975-N-2017 z dnia 15-12-2017 r. o udzieleniu zamówienia o zagospodarowaniu odpadów.docx
JPEGzawiadomienie o wyborze oferty zagospodarowanie odpadów 001.jpeg
 

7   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

555139-N-2018 powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze 001.jpeg

DOCXOgłoszenie nr 555139 Przetarg na energię elektryczną.docx

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018-rok.docx

DOCXOgłoszenie nr 500103336 zmiana terminu ogłoszenia przetarg energia.docx

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018 rok-zmieniony 11.05.2018.docx

JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 2 001.jpeg
JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 1 001.jpeg
ODTOdpowiedzi do pytań energia elektryczna 2018 II.odt
ODTOdpowiedzi energia elektryczna 2018 II 2.odt
JPEGfaktura zużycie kWh - miesięczna 001.jpeg
 

8   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

500127813-N-2018 powyżej 30 tyś euro DOCXOgłoszenie nr 500127813 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA energia elektryczna.docx
Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2014
  przez: Zakład Gospodarki Komunalnej
 • opublikowano:
  30-12-2014 13:06
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  07-06-2018 20:29
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 30022
Dane jednostki:

Urząd Gminy Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 06
e-mail: ug@rozprza.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×