Urząd Gminy Rozprza Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż i dzierżawa gruntów

PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 470, 471, 472 w obrębie Lubień.pdf

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy w obrębie Truszczanek.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 47 z dnia 10 czerwca 2019 r. wraz z wykazem nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 876, 878, 879 w obrębie Wroników.pdf

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 286, 619 w obrębie Stara Wieś.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 88 w obrębie Rajsko Duże.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 261 w obrębie Romanówka.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 28_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 27_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Straszów, Rajsko Duże.pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawenia - Białocin.pdf


PDFZarządzenie Nr 3_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w obrębie Stara Wieś.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidneycjnym Rozprza, dz. nr 52_3.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf


PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf


PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdfPDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf


PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf


PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf


PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf


PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf


PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf


PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf


PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf


PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 22_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19 maja 2017r.


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 maja 2016 r..pdf


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.04.2016.pdf 


PDFInformacja o przetargu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2016r..pdf


PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf


PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf

 2016 rok


PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf


PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf


PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .pdf


PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf


PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno .pdf


PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf


PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf


PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2, .pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 r..pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2016 r.pdf

 


2015


sprzedaż 1.12 -1.jpeg

sprzedaż 1.12 -2.jpeg

sprzedaż 27.11-3.jpeg


sprzedaż 27.11-1.jpeg

sprzedaż 27.11-2.jpeg

sprzedaż 27.11-3.jpeg


dzierżawa 30.11.jpeg

PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


dzierżawa 5.11.1.jpeg

dzierżawa 5.11.2.jpeg

dzierżawa 5.11.3.jpeg

dzierżawa 5.11.4.jpeg


ogłoszenie 22.10.2015.jpeg


zarządzenie 69 - 1 .jpeg

zarządzenie 69 - 2.jpeg


ogłoszenie 09.10.2015-1.jpeg


Zarządzenie 56_5015 Wójta Gminy Rozprza.jpeg


wynik przetargu.jpeg


ogłoszenie 10.09 -1.jpeg

ogłoszenie 10.09 -2.jpeg

ogłoszenie 10.09 -3.jpeg


zarządzenie 47_2015.jpeg


ogłoszenie 30 lipca.jpeg


sprzedaż 22 lipca.png


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf


przetarg 12 czerwca.png


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2015 r.pdf


PDFInformacja w związku z wygaszaniem umów dzierżawy w dniu 31 sierpnia 2015 r.pdfprzetarg 25 maja.png

PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf


Sprzedaż 27.04.jpeg


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2015 r.pdf


ogłoszenie przetarg 23.04.jpeg


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


Ogłoszenie 14.04.2015.jpeg


ogłoszenie 17.03.2015.png

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Kęszyn - Dzięciary na okres 01.04.2015 r do 31.08.2017 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf

wykaz nieruchomości z 10.03.2015.jpeg


ogłoszenie 10 marca 2015.jpeg


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf


grunty do sprzedaży 2.02.2015.jpeg

PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn, Gieski.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2015r.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf


 


Zestawienie gruntów komunalnych proponowanych do sprzedaży

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia

1.

Ignaców

36/3

0,23 ha

2.

Ignaców

75/2

0,57 ha

3.

Ignaców

76/2

0,60 ha

4.

Kęszyn-Dzięciary

384, 385

łączna pow. 4,16 ha

5.

Pieńki

381

0,70 ha

6.

Gieski

215/2

0,28 ha

7.

Gieski

215/1

0,14ha

8.

Mierzyn

910/5

0,18ha

9.

Mierzyn

910/4

0,18ha

10.

Mierzyn

910/2

0,19 ha

11.

Mierzyn

910/3

13,28 ha

12.

Mierzyn

1411

0,20 ha

13.

Mierzyn

1412

0,19 ha

14.

Mierzyn

1413

0,20 ha

15.

Mierzyn

1414

0,19 ha

16.

Mierzyn

1415

0,20 ha

17.

Mierzyn

1416

0,19 ha

18.

Rozprza

52/3

0,13 ha

19.

Straszów

312

0,74 ha

20.

Truszczanek

64/1, 63/1

łączna pow.0,08ha

21.

Truszczanek

65/2

0,14ha

22.

Truszczanek

80

0,75 ha

23.

Wroników

876

0,20 ha

24.

Wroników

878

0,16 ha

25.

Wroników

879

0,17 ha

W przypadku pytań dotyczących ww. nieruchomości prosimy o kontakt pokój nr 6 Urzędu Gminy w Rozprzy, tel. 44 649-61-08 wew. 17  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2014
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • opublikowano:
  14-01-2015 08:58
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  09-10-2019 12:48
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 17903
Dane jednostki:

Urząd Gminy Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×