Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Rozprzy Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Gminy Rozprza

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rozprza

Gemel Tomasz

Olczyk Małgorzata

Nowakowska Małgorzata

Misztela Piotr

Łukasik Hubert

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozprza

Olczyk Małgorzata

Pawłowska Anna

Gemel Tomasz

Sikorska Teresa

Krupa Jolanta

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Rozprza

Nowakowska Małgorzata

Bielas Józef

Rębeliński Stanisław

Misztela Piotr

Sikorska Teresa

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Wójta Gminy  lub do których został Wójt upoważniony.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: 23.09.2020 r. (środa) godz. 14.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza

Pawłowska Anna

Biegański Krzysztof

Kabziński Robert

Krupa Jolanta

Piątek Zdzisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza

Biegański Krzysztof

Bielas Józef

Łukasik Hubert

Matuszczyk Andrzej

Rębeliński Stanisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:


Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2015
  przez: Rada Gminy Rozprza
 • opublikowano:
  26-01-2015 08:32
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  21-09-2020 15:39
  przez: Aleksandra Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 5790
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl