Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy Rozprza

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rozprza

Gemel Tomasz

Olczyk Małgorzata

Stępień Małgorzata

Misztela Piotr

Łukasik Hubert

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozprza

Olczyk Małgorzata

Pawłowska Anna

Gemel Tomasz

Sikorska Teresa

Krupa Jolanta

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: 17.11.2022 r. g. 9.00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Rozprza

Stępień Małgorzata

Bielas Józef

Rębeliński Stanisław

Misztela Piotr

Sikorska Teresa

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Wójta Gminy  lub do których został Wójt upoważniony.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: 23.11.2022 r. g. 9.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza

Pawłowska Anna

Biegański Krzysztof

Kabziński Robert

Krupa Jolanta

Piątek Zdzisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza

Biegański Krzysztof

Bielas Józef

Łukasik Hubert

Matuszczyk Andrzej

Rębeliński Stanisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: 22.11.2022 r. g. 12.30

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Rozprza - 22.11.2022 r. 14.00