Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia

 

PDFZarządzenie Nr 40_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia dok. ochrony informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf

PDFZrządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zrządzenia Nr 2_2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członkow komisji i zespołu spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów oraz najem lokali użytkowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2022 Wójta Gminy Rozprza zmieniające Zarządzenie Nr 2_2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przekazania samochodu specjalnego w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy.pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania koordynatora ds pomocy humanitarnej dla Ukrainy.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza dotyczących nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołanie członków komisji i zespołu spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Roprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym do przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf2021 r.

PDFZarządzenie Nr 97_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 96_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 91_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia zarządzenia 86_2021 dot. sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 90_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 89_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 07 stycznia 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 88_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 o finansach publicznych.pdf

PDFZarządzenie Nr 86_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 85_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 84_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 83_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność samochodów pożarniczych jednostkom OSP z Rozprzy oraz Wronikowa.pdf

PDFZarządzenie Nr 82_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowycyh Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 80_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 79_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych do SIO.pdf

PDFZarządznie Nr 78_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 76_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 71_2021 dot. ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66_2021 dot. ogłoszenia wykazu nieruchomości do użycvzenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 70_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w ramach projektu pl. ID-Polska ID karta.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-COV-2.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośxi do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Bryszki.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2021 Wójta Gminyy Rozprza w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf

PDFZarządzenie Nr 55_2021 Wójta Gminy Rozprza w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2022 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 52 _2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 50_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyr. Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2021 Wójta Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 47_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elaktronicznej w SP w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w szkole Podstawowej w Straszowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP w Niechcicach).pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP Milejów).pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (Przedszkole w Rozprzy).pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP w Rozprzy).pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej w Mierzynie.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bużetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia - Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia - Niechcice.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - GBP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2021 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia nr 33_2020 w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów oraz najem lokali.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia w obr Straszów nr 312.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem garaży, komórek i piwnic stanowiacych własność Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zasób Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 24_2021 Wójta Gminy Roprza w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.pdf

PDFZarządzenie nr 23_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zasad kwalifikacji punktowej dla wniosków w sprawie najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji społecznych.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprwie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.pdf

PDFZarządzenie nr 18_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w obr. Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.pdf

PDFZarządzenie Nr 15 _2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w obr. Mierzyn oraz wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej, położonej w obr. Niechcice nr 461_1 oraz wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice nr. 2129 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26_2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Administartora Systwmu UGR-Z-I oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji Konkursowj.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2021 Wójta Gminy rozprza w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, odziałów przedszkolnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Romanówka nr 168.pdf2020 r.

PDFZarządzenie Nr 82_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy (rejestry).pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzedzie Gminy w Rozprzy (konta analityczne).pdf

PDFZarządzenie Nr 80_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz operacji finansowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 79_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 78_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7_2020 dot. sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Romanówka dz. 168.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 76_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającuch się o awans zawodowy.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans dla nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr 70_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu komunalnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Ropzrza.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 60_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 58A_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskch pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 55_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia wyłącznie w formie elektonicznej dzienników lekcyjnych w SP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia praetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 50_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 47_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zgody na prowadznie elektronicznych dzienników lekcyjnych w SP Nowa Wieś.pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2020 wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obr. Łochyńsko.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obr. Niechcice.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nuczycieli ubiegających się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli ubiegałących się o awans zawodowy.pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia w obr. Niechcice.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w obr. Truszczanek.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w wyborów samorządowych przeorowadzonych w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 15 _2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczdenia do sprzedaży nieruchomości w obr. Ignaców.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2_2019 dot. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządznie Nr 8_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w obr. Romanówka.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyr SP w Nowej Wsi.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok 2020_2021.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf2019 r.

PDFZarządzenie Nr 107_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia 84_2019 dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży w obr. Romanówka dz. 168.pdf

PDFZarządzenie Nr 106_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 105_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 104_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 103_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 102_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 101_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolach.pdf

PDFZarządzenie Nr 100_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 99_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiąxcej własność Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 98_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 97_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 95_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 94_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 93_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów.pdf

PDFZarządzenie Nr 92_2019 w sprawie wykazu lokalu do wynajęcia (Rozprza).pdf

PDFZarządzenie Nr 91_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 90_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 89_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia osoby zastepująej Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf

PDFZarządzenie Nr 88A_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży (Mierzyn).pdf

PDFZarządzenie Nr 88_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia (Magdalenka).pdf

PDFZarządzenie Nr 87_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie odwołania zakazów ograniczających pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 86_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 85_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 84_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie wykazu nieruchomości do sprzedaży w obr. Romanówka.pdf

PDFZarządzenie Nr 83_2019 Wójta Gminy Roprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr 82_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 80_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom OSP z terenu gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 79_2019 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia 8_2019 w prawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Rozwińmy skrzydła.pdf

PDFZarządzenie Nr 78_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 76_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Zarządzenia 2_ 2019 dot. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2019 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia nr 7_2019 wsprawie powołania zespołu Projektowego Rozwińmy skrzydła.pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2019 WGR z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Św. w 2019 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców.pdf

PDFZarządzenie Nr 70_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnienia obowiazków Dyrektora SP w Mierzynie.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządznie Nr 65_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzętowych Gminy Rozprza na 2019 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięcia patronantem Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedury przekazania mienia Gimnazjum w Rozprzy na rzecz Szkoły Podstawowej w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie pełnienia obowiazków Dyrektora SP w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2019 w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły..pdf

PDFZarządzenie Nr 60A_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 60_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2019 Wójta gminy Rozprza w sprawie składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych.pdf

56

PDFZarządzenie Nr 55_2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019 - 2032.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2019 w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Niechcicach..pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2019 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektorów następujących placówkek Przedszkola w Rozprzy oraz Przedszkola w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 50_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFzarządzenie Nr 48_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 47_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości rolnych w obr. Stara Wieś, Rajsko Duże, Romanówka, Wroników, Truszczanek, Lubień do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie 46_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Przedszkola w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie 45_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Przedszkola w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie 44_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie 43_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie 42_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf

PDFZarządzenie 41_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora SP w Mierzynie.pdf

PDFZarządzenie 40_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Straszowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie 37_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Lubień.pdf

PDFZarządzenie 36_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Truszczanek.pdf

PDFZarządzenie 35_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Gieski.pdf

PDFZarządzenie 34_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Ropzra na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie 33_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie 32_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2019 Wójata Gminy Rozprza w sprawie przekazania sołectwu Świerczyńsko mienia komunalnego i określenia zasad korzystania.pdf

PDFZarządzenie 30_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie 29_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2019 Wójta Gminy Ropzrza w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów placówek SP w Rozprzy, SP w Mierzynie, SP w Nowej Wsi, SP w Straszowie, SP w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie 24_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie 23_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie 22_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Straszowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Mierzynie.pdf

PDFZarządzenie 18_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf

PDFZarządzenie 17_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie 16_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprawdzenia sprawności hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie 15_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie 14_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Straszów, Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawenia - Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. ROZWIŃMY SKRZYDŁA - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE ROZPRZA.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. ROZWIŃMY SKRZYDŁA - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE ROZPRZA.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2019 Wójta Gminy Roprza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019_2020....pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Rozprza konsultacji społecznych....pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w obrębie Stara Wieś.pdf2018 r.

PDFZarządzenie Nr 78_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przatwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2018 Wóta Gminy Roprza z dnia 31 grudnia 2018 r. dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds brakowania druków ścisłego zarachowania na potrzeby USC.pdf

PDFZarządzenie nr 76_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2019 r. ....pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie 70_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacownia wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu IW produktów pochodzenia zierzęcego.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Gminy Rozprza służbowych tabletów.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie 64_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowch Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącego projektu uchwały RGR w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR....pdf

PDFZarządzenie 62_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 60_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf

PDFZarządzenie 55_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie 53_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 września 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie 52_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie 51_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie 50_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 sieronia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie zarządu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidneycjnym Rozprza, dz. nr 52_3.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek.pdf

PDFZarządzenie nr 47_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia wykonanego remontu pomnika na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 lioca 2018 r. w sprawie wuznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 lipca 2018 r. przatargu na sprzedaż działki nr 37 połozonej w obrębie Kisiele.pdf

PDFZarządzenie 42_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2018 r w spr wprowadzenia zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gm Rozprza i jej jednostkach oraz zakł budżetowym.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFZarzadzenie Nr 36_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego....pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej projektem WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS, realizowanego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020, wspólfinansowanego ze środków UE z EFS.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetwoych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminna Bilioteka Publiczna w Rozprzy za 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2018 Wójta Gminy Rozprza Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdf2017 r.

PDFZarządzenie Nr 77_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek.pdf

PDFZarządzenie 76_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Agacie Lipińskiej dyr. SP w Mierzynie pełnom. do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Beacie Gemel dyr. SP w Rozprzy pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok....pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf

PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2017 r. w srawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GR na 2018 r. oraz powołania Komisji Komkursowej do opiniowania ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 60_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Misztela po. Dyrektora SP w Milejowie pełnomocnictwa....pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały RGR w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. szacowania szkód.pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 55_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Miszteli po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie pełnomocnictwa .....pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrekora Szkoły Podstawowej w Milejowie im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza Pani Iwonie Miszteli.pdf

PDFZarządzenie Nr 47_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Pani Ilony Szewczyk ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Bogusławie Lewińskiej Dyr. ZSG w Niechcicach pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Agacie Lipińskiej Dyr. SP w Mierzynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek....pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Justynie Kaniewskiej Dyr. SP w Nowej Wsi pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek...pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Szewczyk Dyr. SP w Milejowie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek szkolnych....pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego..pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 22_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjhnym Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w GR.pdf

PDFZarządzenie Nr 20 _2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Wspólnoty Gruntowej wsi Rajko Duże....pdf

PDFZarządzenie Nr 19_ 2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany regulaminu PSZOK.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kiltury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2016 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.........pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS do złożenia wniosku dot. projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS w ramach RPO WŁ na l 2014-20.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza..pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2017 z dn. 02.03.2017 r. w sprawie sprostowania treści zarządzenia Nr 73_2015 zmieniającego zarządzenie Nr 10_2013 w sprawie utworzenia spółki przymusowej .... -Wspólnota Gruntowa Wsi Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 7_2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnegi zasobu nieruchomosci Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf

PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy.pdf2016 r.

PDFZarządzenie Nr 90_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania przez podległe jednostki budżetowe Gminy Rozprza pobranych dochodów budżetowych stanowiących dochód gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 89_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 88_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 87_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 grudnia 2016 r. w spr ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maks kwoty dofinansowania w 2017 r. na kształcenie nauczy.pdf

PDFZarządzenie Nr 86_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 85_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 83_16 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania KOmisji do rozliczenia wykonanych prac remontowych przy zbiorowej mogile....pdf

PDFZarządzenie Nr 82_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na raelizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej ....pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za garaże i komórki stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 80_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 79_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 78_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 76_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie WGR w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej programu....pdf

PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin działek położonych w miejscowości Wroników oznaczonych nr 77_1 i 77_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 70_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi....pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektorów instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 61_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia P. B. Matyszewskiemu Dyrektorowi Gimnazjum pełnomocn. w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie nr 60_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani M. Pokora Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie nr 59_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Beacie Gemel Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 57_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19.09.2016 r w sprawie ustalenia stawek czynszun na dzierżawę wyznaczonych gruntow komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu Rzymskokatolickim w Rozprzy..pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2016 WGR z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkacami konsultacji społęcznych projektu uchwały RGR w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_55_2016 Rady Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie dodatków oraz niektórych skłądników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Kwaśniak na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia wykonanego remontu pomnika Żołnierza Polskiego z 1939 r. położonego w miejscowości Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 50_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów w Gminie Rozprza na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2016 WGR z dnia 18.07.2016 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej, nadania statutu oraz wyznaczenia organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2016 WGR z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 r..pdf

PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2).pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2016 WGR z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2016 Wójta Gminy Rozprza w sprawie instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsnowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Rozprzy za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2016 WGR z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2016 WGR z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 35_2016 z dn. 25.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2016 WGR z dnia 18.05.2016 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 101_2014 WGR z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania KOmitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno .pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2016 WGR z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu placówek wsparcia dziennego.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2016 WGR z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2016 WGR z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu w celu przeprowadzenia analizy najczęstszych ryzyk korupcyjnych oraz istniejących struktur antykorupcyjnych w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2016 WGR z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie utworzenia zasad działania Punktu Potwierdzajacego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).pdf

PDFZarządzenie nr 18_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2016 r. ws prawie powołania Komisji Likwidacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf

PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2, .pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2016 WGR z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016_2017....pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2016 WGR z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Gimnazjum w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci....pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Nowej Wsi na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Milejowie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Mierzynie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Rozprzy na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 89_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru umowy określajacej warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 88_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Rozprzy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf


PDFZarządzenie Nr 87_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 86_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 85_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 84_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 83_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu, wyposażenia i umundurowania jednostkom OSP.pdf


PDFZarządzenie Nr 82_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf


PDFZarządzenie Nr 81_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 80_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 79_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki we Wronikowie.pdf


PDFZarządzenie Nr 78_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 76_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działaki w Niechcicach.pdf


PDFZarządzenie Nr 75_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 74_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 73_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarz Nr 10_2013 w spr utworzenia spółki przymusowej, dania statutu oraz wyznaczenia organów spółki - Wspólnota Gruntowa wsi Mierzyn.pdf


PDFZarządzenie Nr 72_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 71_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 70_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 69_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie Nr 68 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 12.10.2015 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.pdf


PDFZarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9.10.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 66_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8.10.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rozprza z 05.10.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 62_2015 Wójta Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 61_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sprawdzenia sprawności hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 60_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 59_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej ora zespołów spisowych.pdf


PDFZarządzenie Nr 58_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków majątkowych Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 57_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r..pdf

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2015.doc

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2015.docx


PDFZarządzenia Nr 56_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 55_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Podatków i Opłat Lokalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 54_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.09.2015 r. zmieniajace zarządznie Nr 41_2012 r..pdf


PDFZarządzenie Nr 53_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 52_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 51_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży połozonych w obrebie Wroników.pdf


PDFZarządzenie Nr 50_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Milejowie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 49_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 48_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 47_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 46_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych pr rolnej -susza.pdf


PDFZarządzenie Nr 45_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 44_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015 r..pdf


PDFZarządzenie Nr 43_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 42_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 40_2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 39_2015 z 2 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 38_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Niechcice.pdf


PDFZarządzenie Nr 37_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 36_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 35_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 34_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 33_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 32_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słóuzbowych kart płatniczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 30_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 28_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 26_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 25_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


24


PDFZarządzenie Nr 23_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu IW produktów pochodzenia zwierzęcego.pdf


PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 21_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 20_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 19_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 18_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 17_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 16 WG Rozprza z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania członków OKW.pdf


PDFZarządzenie Nr 15 WG Rozprza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż działki połozonej w Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 12_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 56_2012 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania SSD Wójta Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn 23 marca 2015.pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 7_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 6_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf


PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015.pdf


PDFZarządzenie Nr 3_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Truszczanek.pdf

PDFZarządzenie Nr 102_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników samooceny metodą CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 101_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 100_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 99_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognosie Finansowej Gminy rozprza na lata 2014-2025.pdf


PDFZarządzenie Nr 98_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 97_2014 Wójta Gminy Rozprza z dn 22 grudnia 2014 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 96_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 95_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego....pdf


PDFZarządzenie Nr 94_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy połozonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn i Gieski.pdf


PDFZarządzenie Nr 93_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora i osoby wspierającej.pdf


PDFZarządzenie Nr 92_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 91_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2014 . przetargu ustnego na najem lokalu Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 90_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf


PDFZarządzenie Nr 89_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 88_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2015 rok....pdf


PDFZarządzenie Nr 87_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia nadzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzędu Gminy w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 86_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 85_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 84_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny budynków komunalnych.pdf