Urząd Gminy Rozprza

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 30_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminna Bilioteka Publiczna w Rozprzy za 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2018 Wójta Gminy Rozprza Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdf



PDFZarządzenie Nr 75_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 74_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Agacie Lipińskiej dyr. SP w Mierzynie pełnom. do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 73_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Beacie Gemel dyr. SP w Rozprzy pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok....pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf

PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2017 r. w srawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GR na 2018 r. oraz powołania Komisji Komkursowej do opiniowania ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 61_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 60_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Misztela po. Dyrektora SP w Milejowie pełnomocnictwa....pdf

PDFZarządzenie Nr 59_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały RGR w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr 57_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. szacowania szkód.pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 55_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Miszteli po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie pełnomocnictwa .....pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrekora Szkoły Podstawowej w Milejowie im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza Pani Iwonie Miszteli.pdf

PDFZarządzenie Nr 47_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Pani Ilony Szewczyk ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Bogusławie Lewińskiej Dyr. ZSG w Niechcicach pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Agacie Lipińskiej Dyr. SP w Mierzynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek....pdf

PDFZarządzenie Nr 35_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Justynie Kaniewskiej Dyr. SP w Nowej Wsi pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek...pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Szewczyk Dyr. SP w Milejowie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek szkolnych....pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego..pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 22_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjhnym Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w GR.pdf

PDFZarządzenie Nr 20 _2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Wspólnoty Gruntowej wsi Rajko Duże....pdf

PDFZarządzenie Nr 19_ 2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 18_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany regulaminu PSZOK.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kiltury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2016 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.........pdf

PDFZarządzenie Nr 12_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS do złożenia wniosku dot. projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS w ramach RPO WŁ na l 2014-20.pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza..pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2017 z dn. 02.03.2017 r. w sprawie sprostowania treści zarządzenia Nr 73_2015 zmieniającego zarządzenie Nr 10_2013 w sprawie utworzenia spółki przymusowej .... -Wspólnota Gruntowa Wsi Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 7_2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnegi zasobu nieruchomosci Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf

PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy.pdf



PDFZarządzenie Nr 90_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania przez podległe jednostki budżetowe Gminy Rozprza pobranych dochodów budżetowych stanowiących dochód gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 89_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 88_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 87_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 grudnia 2016 r. w spr ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maks kwoty dofinansowania w 2017 r. na kształcenie nauczy.pdf

PDFZarządzenie Nr 86_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 85_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 83_16 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania KOmisji do rozliczenia wykonanych prac remontowych przy zbiorowej mogile....pdf

PDFZarządzenie Nr 82_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na raelizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej ....pdf

PDFZarządzenie Nr 81_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za garaże i komórki stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 80_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 79_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 78_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 77_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 76_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 75_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie WGR w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej programu....pdf

PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 72_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 71_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin działek położonych w miejscowości Wroników oznaczonych nr 77_1 i 77_2.pdf

PDFZarządzenie Nr 70_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 69_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 68_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi....pdf

PDFZarządzenie Nr 67_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 66_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektorów instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 65_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 64_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 63_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 62_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 61_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia P. B. Matyszewskiemu Dyrektorowi Gimnazjum pełnomocn. w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie nr 60_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani M. Pokora Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie nr 59_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Beacie Gemel Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf

PDFZarządzenie Nr 58_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 57_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19.09.2016 r w sprawie ustalenia stawek czynszun na dzierżawę wyznaczonych gruntow komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu Rzymskokatolickim w Rozprzy..pdf

PDFZarządzenie Nr 56_2016 WGR z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkacami konsultacji społęcznych projektu uchwały RGR w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_55_2016 Rady Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie dodatków oraz niektórych skłądników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom.pdf

PDFZarządzenie Nr 54_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 53_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Kwaśniak na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 52_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 51_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia wykonanego remontu pomnika Żołnierza Polskiego z 1939 r. położonego w miejscowości Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 50_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów w Gminie Rozprza na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr 49_2016 WGR z dnia 18.07.2016 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej, nadania statutu oraz wyznaczenia organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf

PDFZarządzenie Nr 48_2016 WGR z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 r..pdf

PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .pdf

PDFZarządzenie Nr 45_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2).pdf

PDFZarządzenie Nr 44_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 43_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 42_2016 WGR z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr 41_2016 Wójta Gminy Rozprza w sprawie instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 40_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsnowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Rozprzy za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 39_2016 WGR z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 38_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 36_2016 WGR z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 35_2016 z dn. 25.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 34_2016 WGR z dnia 18.05.2016 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 33_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 101_2014 WGR z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania KOmitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 32_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf

PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno .pdf

PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 28_2016 WGR z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 27_2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu placówek wsparcia dziennego.pdf

PDFZarządzenie Nr 26_2016 WGR z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 25_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf

PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 23_2016 WGR z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu w celu przeprowadzenia analizy najczęstszych ryzyk korupcyjnych oraz istniejących struktur antykorupcyjnych w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 22_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFZarządzenie Nr 21_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 20_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf

PDFZarządzenie Nr 19_2016 WGR z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie utworzenia zasad działania Punktu Potwierdzajacego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).pdf

PDFZarządzenie nr 18_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2016 r. ws prawie powołania Komisji Likwidacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 17_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf

PDFZarządzenie Nr 16_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf

PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf

PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2, .pdf

PDFZarządzenie Nr 11_2016 WGR z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016_2017....pdf

PDFZarządzenie Nr 10_2016 WGR z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie Nr 8_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Gimnazjum w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci....pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 6_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Nowej Wsi na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 5_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Milejowie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 4_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Mierzynie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 3_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Rozprzy na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf

PDFZarządzenie Nr 1_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych gminy Rozprza.pdf





PDFZarządzenie Nr 89_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru umowy określajacej warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 88_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Rozprzy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf


PDFZarządzenie Nr 87_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 86_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 85_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 84_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 83_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu, wyposażenia i umundurowania jednostkom OSP.pdf


PDFZarządzenie Nr 82_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf


PDFZarządzenie Nr 81_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 80_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 79_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki we Wronikowie.pdf


PDFZarządzenie Nr 78_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf


PDFZarządzenie Nr 76_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działaki w Niechcicach.pdf


PDFZarządzenie Nr 75_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 74_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 73_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarz Nr 10_2013 w spr utworzenia spółki przymusowej, dania statutu oraz wyznaczenia organów spółki - Wspólnota Gruntowa wsi Mierzyn.pdf


PDFZarządzenie Nr 72_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 71_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 70_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 69_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie Nr 68 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 12.10.2015 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.pdf


PDFZarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9.10.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 66_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8.10.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rozprza z 05.10.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 62_2015 Wójta Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 61_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sprawdzenia sprawności hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 60_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 59_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej ora zespołów spisowych.pdf


PDFZarządzenie Nr 58_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków majątkowych Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 57_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r..pdf

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2015.doc

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2015.docx


PDFZarządzenia Nr 56_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Nr 55_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Podatków i Opłat Lokalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 54_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.09.2015 r. zmieniajace zarządznie Nr 41_2012 r..pdf


PDFZarządzenie Nr 53_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 52_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 51_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży połozonych w obrebie Wroników.pdf


PDFZarządzenie Nr 50_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Milejowie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 49_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 48_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 47_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 46_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych pr rolnej -susza.pdf


PDFZarządzenie Nr 45_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 44_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015 r..pdf


PDFZarządzenie Nr 43_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 42_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 40_2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 39_2015 z 2 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 38_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Niechcice.pdf


PDFZarządzenie Nr 37_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 36_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 35_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 34_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 33_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf


PDFZarządzenie Nr 32_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słóuzbowych kart płatniczych.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 30_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 28_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 26_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


PDFZarządzenie Nr 25_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


24


PDFZarządzenie Nr 23_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu IW produktów pochodzenia zwierzęcego.pdf


PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 21_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 20_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf


PDFZarządzenie Nr 19_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 18_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 17_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 16 WG Rozprza z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania członków OKW.pdf


PDFZarządzenie Nr 15 WG Rozprza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż działki połozonej w Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 12_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 56_2012 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania SSD Wójta Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 10_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn 23 marca 2015.pdf


PDFZarządzenie Nr 9_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 7_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 6_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf


PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015.pdf


PDFZarządzenie Nr 3_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Truszczanek.pdf





PDFZarządzenie Nr 102_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników samooceny metodą CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 101_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 100_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 99_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognosie Finansowej Gminy rozprza na lata 2014-2025.pdf


PDFZarządzenie Nr 98_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 97_2014 Wójta Gminy Rozprza z dn 22 grudnia 2014 r.pdf


PDFZarządzenie Nr 96_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF.pdf


PDFZarządzenie Nr 95_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego....pdf


PDFZarządzenie Nr 94_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy połozonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn i Gieski.pdf


PDFZarządzenie Nr 93_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora i osoby wspierającej.pdf


PDFZarządzenie Nr 92_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 91_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2014 . przetargu ustnego na najem lokalu Gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 90_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf


PDFZarządzenie Nr 89_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 88_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2015 rok....pdf


PDFZarządzenie Nr 87_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia nadzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzędu Gminy w Rozprzy.pdf


PDFZarządzenie Nr 86_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 85_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie Nr 84_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny budynków komunalnych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2015
  przez: Wójt Gminy Rozprza
 • opublikowano:
  03-02-2015 15:19
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  11-06-2018 14:57
  przez: Aleksandra Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 2966
Dane jednostki:

Urząd Gminy Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 06
e-mail: ug@rozprza.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×