Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Rozprzy Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

                  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.  w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz.189) Gmina Rozprza prowadzi, w postaci elektronicznej, Rejestr instytucji kultury, zwany dalej "rejestrem".

Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Dla każdej instytucji kultury prowadzi się przy rejestrze akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

               Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 - otwarty dostęp do zawartości rejestru;

 - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze  (otwarty dostęp) jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

PDFRejestr Instytucji Kultury.pdf

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury

– w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2014
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • opublikowano:
  18-02-2015 14:06
  przez: Łukasz Antoszczyk
 • zmodyfikowano:
  28-01-2020 11:20
  przez: Aleksandra Jarosz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Rozprza
  odwiedzin: 4311
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rozprzy
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3
NIP: 771-26-57-591 REGON: 590648008

Dane kontaktowe:

tel.: 44 615 80 68
fax: 44 615 80 04
e-mail: ug@rozprza.pl