Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

2023 r.

 

WYNIKI WYBORÓW:
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominamy, że na stronie
znajdują się m.in. akty prawne (w tym wytyczne) do zapoznania się szczególnie przez członków obwodowych komisji wyborczych

 

PDFPostanowienie Komisarza Nr 147_2023 w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 4 w gminie Rozprza.pdf (140,59KB)

PDFPostanowienie Komisarza Nr 142_2023 w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 8 w Gminie Rozprza.pdf (138,96KB)

PDFPostanowienie Komisarza Nr 141_2023 w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 5 w gminie Rozprza.pdf (139,34KB)

PDFInformacja o I posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych - Postanowienie Nr 133_2023 Komisarza Wyborczego.pdf (339,82KB)

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych_zal_126_do_135_Gmina_Rozprza.pdf (2,86MB)

PDFRozprza_informacja_o_losowaniach_21.09.2023r.pdf (104,44KB)

DOCXkodeks wyborczy - wyciąg Sejm 2023.docx (213,32KB)

PDFObwieszczenie z 15.09.2023r. o obwodach głosowania ich siedzibach oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu 15.10.2023r.pdf (542,02KB)

PDFPostanowienie Nr 128_2023 Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania DPS-y.pdf (257,51KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w P.T. z 29.08.2023r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (139,40KB)

PDFKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2023r. o godzinach urzędowania.pdf (173,18KB)

PDFInformacja o sposobie glosowania oraz warunkach ważności głosu.pdf (206,58KB)

PDFUchwała 108_2023 w sprawie Regulaminów komisji okregowych i obwodowych Sejm i Senat 2023r z referendum.pdf (207,41KB)

PDFNabór na funkcję urzędnika wyborczego gm. Rusiec gm. Gorzkowice.pdf (171,88KB)

PDFRozporządzenie MSWiA dotyczące aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (1,33MB)

PDFWniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa i zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf (586,15KB)

PDFUchwala 11_2019 PKW w sprawie powolywania OKW.pdf (159,89KB)

PDFUchwala 20_2020 PKW zmieniajaca uchwale w sprawie powoływania OKW.pdf (69,20KB)

PDFUchwala 50_2023 PKW zmieniajaca uchwale w sprawie powoływania OKW.pdf (68,15KB)

PDFUchwałaNr 71_2023 PKW zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf (107,34KB)

PDFZgloszenie kandydatow na czlonkow Okw komitet.pdf (140,32KB)

PDFZgloszenie kandydata na czlonka Okw wyborca.pdf (118,02KB)

PDFObwieszczenie PKW z 14 sierpnia 2023r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarzadzonych na 15.10.2023r._wyciąg.pdf (102,50KB)

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych.pdf (205,90KB)

PDFInformacja o warunkach udzialu obywateli polskich w glosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf (345,02KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf (341,04KB)

PDFPostanowienie Nr 40_2023 Komisarza Wyborczego w P.T. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rozprza do stanu faktycznego.pdf (433,05KB)

PDFPostanowienie Nr 39_2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie T. w sprawie podziału Gminy Rozprza na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (445,80KB)

PDFinf. dot. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (152,61KB)

PDFPostanowienie Prezydenta RP z 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarzadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf (351,27KB)

link do serwisu Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

 

2019 r.

PDFZałącznik do protokolu wyników wyborow posłów w okręgu wyborczym Nr 10.pdf (1,09MB)

PDFProtokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym Nr 10.pdf (2,39MB)

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okregu wyborczym Nr 28.pdf (1,08MB)

PDFProtokół wyborów posłów w okręgu wybprczym Nr 10.pdf (2,22MB)
 

PDFInformacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rozprza.pdf (533,39KB)

PDFInformacja z dnia 03.10.2019 r. -aktualne_sklady_ObKW_2019.pdf (183,01KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Truszczanku.pdf (256,81KB)

PDFInformacja o aktualnych składach OKW na obszarze gm. Rozprza.pdf (182,67KB)

PDFInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (463,65KB)

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gm Rozprza - fr. Postanowienia Komisarza Wyborczego w PT. z dnia 23 września 2019 r..pdf (1,48MB)

PDFZawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.pdf (130,35KB)

PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do OKW oraz o terminie losowań.pdf (212,87KB)

PDFObwieszczenie WGR z dnia 4 września 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomo.pdf (466,86KB)

DOCXWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.docx (18,46KB)

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.docx (17,80KB)

PDFKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 sierpnia 2019 r..pdf (229,45KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,03MB)

DOCZałącznik Nr 1 do Komunikatu_zgłoszenie kandydata przez komitet.doc (72,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do Komunikatu - zgłoszenie wyborcy do komisji.doc (41,50KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Rozprza.pdf (365,58KB)

PDFKomunikat dot. głosowania korespondencyjnego.pdf (657,89KB)

DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc (33,00KB)

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf (160,90KB)

PDFWyciąg z obwieszczenia PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ... Okr 10.pdf (213,17KB)

PDFInformacja_O_UPLYWIE_TERMINOW_ZWIAZANYCH_Z_UPRAWNIENIAMI_WYBORCOW_NIEPELNOSPRAWNYCH_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r.pdf (204,06KB)

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (1,63MB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu 2019.pdf (1,01MB)

PDFInformacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_gl._utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich....pdf (304,28KB)

PDFZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (521,41KB)

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf (631,75KB)

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r., dostępne i aktualizowane są na stronie http://kbw.gov.pl/855_Informacje_ogolne

oraz w serwisie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/.

 

2015 r.

ODTInformacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.odt (14,11KB)

PDFUWAGA!!! zmiana czasu w dniu wyborów.pdf (221,27KB)

PDFZgoda na późniejsze rozpoczęcie głosowania w DPS w Łochyńsku.pdf (191,56KB)

PDFTechnika głosowania - wybory do Senatu RP.pdf (1,30MB)

PDFTechnika głosowania - Wybory do Sejmu RP.pdf (4,14MB)

PDFWykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Rozprza po ukonstytuowaniu się w dniu 9.10.2015 r..pdf (1,88MB)

PDFZarządzenie Nr 68 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 12.10.2015 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.pdf (250,81KB)

PDFZarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8.10.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Rozprza.pdf (295,18KB)

PDFZarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rozprza z 05.10.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (179,83KB)

PDFZarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9.10.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (572,21KB)

PDFZarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,35MB)

PDFInformacja o sposobie głosowania.pdf (292,86KB)

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o sporządzeniu spisu wyborców.pdf (184,30KB)

PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 października 2015 r. o pulicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (222,80KB)

PDFInformacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf (79,80KB)

PDFInformacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP na stronie PKW.pdf (79,99KB)

DOCXwniosek o udostępnienie spisu wyborców.docx (25,78KB)

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.doc (27,50KB)

DOCWNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU.doc (13,00KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2015 r. o obwodach głosowania.pdf (495,18KB)

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza z dnia 21 września 2015 r. o utworzeniu odrębnego obwodu do głosowania.pdf (296,83KB)

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (248,57KB)

PDFZgloszenie zamaiaru głosowania korespondencyjnego.pdf (107,87KB)

PDFInformacja dot. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf (234,71KB)

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf (86,51KB)

PDFkalendarz wyborczy.pdf (1,10MB)