Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

2019 r.

PDFZałącznik do protokolu wyników wyborow posłów w okręgu wyborczym Nr 10.pdf

PDFProtokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym Nr 10.pdf

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okregu wyborczym Nr 28.pdf

PDFProtokół wyborów posłów w okręgu wybprczym Nr 10.pdf
 

PDFInformacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFInformacja z dnia 03.10.2019 r. -aktualne_sklady_ObKW_2019.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Truszczanku.pdf

PDFInformacja o aktualnych składach OKW na obszarze gm. Rozprza.pdf

PDFInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gm Rozprza - fr. Postanowienia Komisarza Wyborczego w PT. z dnia 23 września 2019 r..pdf

PDFZawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.pdf

PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do OKW oraz o terminie losowań.pdf

PDFObwieszczenie WGR z dnia 4 września 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomo.pdf

DOCXWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.docx

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.docx

PDFKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 sierpnia 2019 r..pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

DOCZałącznik Nr 1 do Komunikatu_zgłoszenie kandydata przez komitet.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Komunikatu - zgłoszenie wyborcy do komisji.doc

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Rozprza.pdf

PDFKomunikat dot. głosowania korespondencyjnego.pdf

DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf

PDFWyciąg z obwieszczenia PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ... Okr 10.pdf

PDFInformacja_O_UPLYWIE_TERMINOW_ZWIAZANYCH_Z_UPRAWNIENIAMI_WYBORCOW_NIEPELNOSPRAWNYCH_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu 2019.pdf

PDFInformacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_gl._utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich....pdf

PDFZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r., dostępne i aktualizowane są na stronie http://kbw.gov.pl/855_Informacje_ogolne

oraz w serwisie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/.

 

2015 r.

ODTInformacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.odt

PDFUWAGA!!! zmiana czasu w dniu wyborów.pdf

PDFZgoda na późniejsze rozpoczęcie głosowania w DPS w Łochyńsku.pdf

PDFTechnika głosowania - wybory do Senatu RP.pdf

PDFTechnika głosowania - Wybory do Sejmu RP.pdf

PDFWykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Rozprza po ukonstytuowaniu się w dniu 9.10.2015 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 68 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 12.10.2015 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.pdf

PDFZarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8.10.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Rozprza.pdf

PDFZarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rozprza z 05.10.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9.10.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja o sposobie głosowania.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o sporządzeniu spisu wyborców.pdf

PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 października 2015 r. o pulicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFInformacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.pdf

PDFInformacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP na stronie PKW.pdf

DOCXwniosek o udostępnienie spisu wyborców.docx

DOCWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.doc

DOCWNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU.doc

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2015 r. o obwodach głosowania .pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza z dnia 21 września 2015 r. o utworzeniu odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

PDFZgloszenie zamaiaru głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFInformacja dot. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf

PDFkalendarz wyborczy.pdf