Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 r..pdf (188,31KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze.pdf (331,82KB)

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojwództwa łódzkiego - wyciąg.pdf (214,40KB)
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łodzkiego - wyciąg.pdf (246,47KB)
 

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rozprza.pdf (665,02KB)

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Rozprza.pdf (1,69MB)

PDFProtokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 10.pdf (199,55KB)
PDFProtokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania - okręg wyborczy nr 1.pdf (199,62KB)
 

PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Rozprza z wyszczególnieniem funkcji.pdf (3,14MB)
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rozprza.pdf (136,25KB)
 

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o sporządzeniu spisu wyborców.pdf (145,08KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o terminach pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych..pdf (517,49KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komsji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych kandydatach na radnych.pdf (230,68KB)
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf (294,75KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych - GMINA ROZPRZA.pdf (2,10MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1.10.2018 r. o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (2,48MB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf (209,81KB)

PDFObwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 i 10.pdf (310,88KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń na członków OKW i o terminach losowań.pdf (194,98KB)

PDFObwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rozprza w okręgach nr 1 i 10.pdf (208,93KB)

PDFUprawnienia wyborcy niepełnosprawnego.pdf (641,63KB)
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 21.10.2018.pdf (490,15KB)

 

PDFKomunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - skład i dyżury.pdf (182,19KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21.10.2018 r.pdf (249,73KB)

DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.doc (110,50KB)
DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.doc (110,50KB)

PDFInformacja Gminnej Kmisji Wyborczej w Rozprzy o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez KOmisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rozprza i kandydatów na Wójta Gminy.pdf (257,88KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rozprzy.pdf (339,21KB)

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf (998,96KB)

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf (1,51MB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.pdf (448,67KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.pdf (234,76KB)

PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.pdf (689,31KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Woj. Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf (649,80KB)

PDFInformacja dotycząca umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf (123,29KB)

PDFZaproszenie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.pdf (331,80KB)
PDFInformacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie dodatkowego naboru an urzędników wyborczych.pdf (374,36KB)
 

PDFKOmunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komijsi wyborczych.pdf (245,52KB)
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf (224,08KB)
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017.pdf (381,95KB)
 

PDFObwieszcznie Wojewody łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21_2018 Wojewody Łodzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do....pdf (1,72MB)

PDFUchwała Nr XXX_22_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (463,03KB)

 

DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

PDFInformacje dotyczące zgłoszeń kandydatówn na funkcję urzędnika wyborczego.pdf (630,04KB)

PDFUchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.pdf (112,26KB)

PDFUchwała PKW z 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych....pdf (114,41KB)

 

PDFUchwała PKW w sprawie zakresu zadań urzędników wyborczych.pdf (379,85KB)

PDFWyjaśnienia dotyczące powoływania urzędników wyborczych.pdf (357,70KB)

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

- DO 6 KWIETNIA 2018 R.

 

PDFZasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego.pdf (2,44MB)

 

PDFUchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (430,17KB)

 

PDFInformacja prasowa - rejestr wyborców.pdf (210,94KB)

Poniżej znajdują się linki do filmu, dotyczącego rejestru wyborców.
Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują
się na kanale PKW i KBW na Youtube.
- wersja bez tłumacza języka migowego:


- wersja z tłumaczem: 

PDFOgłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r..pdf (366,20KB)