Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Za rok 2017

Oświadczenia majątkowe na koniec 2017 roku


Wójt Gminy Rozprza

 

Zastępca Wójta

 

Sekretarz Gminy

 

Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy Rozprza

 

Radni Rady Gminy Rozprza:

 

Kierownicy jednostek

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozprzy

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rozprzy

 

Kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej w Rozprzy

 

Dyrektor Gimnazjum w Rozprzy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierzynie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechcicach

 

Dyrektor Przedszkola w Niechcicach

 

Dyrektor Przedszkola w Rozprzy