Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

2024 r.

PDFInformacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych.pdf (68,53KB)

 

BEZPŁATNY GMINNY TRANSPORT NA WYBORY 

 

INFORMACJA

Burmistrza Rozprzy

z dnia 28 maja 2024r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Rozprza w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. 

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023r. poz. 2408) informuję, iż w dniu 9 czerwca 2024r. uruchomione zostaną, na terenie gminy Rozprza, niżej wymienione bezpłatne linie komunikacyjne dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozkład jazdy obejmuje dwa kursy. Zapewniony jest także transport powrotny dla osób, które skorzystały z dowozu.

Odjazd busa/autobusu z poszczególnych przystanków odbędzie się
o wskazanych godzinach, jednak zastrzega się możliwość opóźnienia
(kilka minut) w zależności od natężenia ruchu i liczby pasażerów.

                                               Burmistrz Rozprzy

                                                                                                                             /-/ Paweł Kowalczyk

Rozkłady jazdy do poszczególnych lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są poniżej
 

PDFWykaz linii komunikacyjnych na wybory do Parlamentu Europejskiego.pdf (4,29MB)


PDFObwieszczenie kandydaci PE 2024 A3.pdf (185,02KB)

 

PDFzmiany w komisjach nr 2 i 4.pdf (530,81KB)

PDFInformacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami.pdf (1,39MB)

PDFZmiana w składzie Komisji Nr 7 w Straszowie.pdf (134,91KB)

PDFZmiana-w-skladzie-komisji-Nr_6_Rozprza.pdf (140,26KB)

PDFTermin pierwszego posiedzenia i szkolenia OKW_ROZPRZA.pdf (312,51KB)

PDFWykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gm. Rozprza.pdf (1,28MB)

PDFPostanowienie KW w spr powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,85MB)

 

na stronie https://kbw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-2622024-pkw-z-dnia-10-maja-2024-r-w-sprawie-wytycznych-dla-obwodowych-komisji-wyborczych-

zamieszczona została Uchwała nr 262/2024 PKW z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

PDFInf Komisarza Wyborczego w P.T. w spr dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji i losowań.pdf (103,47KB)

 

PDFKontakt do Urzędnika Wyborczego w Gminie Rozprza.pdf (61,76KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia obwodów odrębnych PE_2024.pdf (419,08KB)

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim informuje o przedłużeniu terminu naboru na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Sulejów – do dnia 7 maja br., zgodnie z informacją umieszczoną na stronie
https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-dyrektora-delegatury-krajowego-biura-wyborczego-w-piotrkowie-trybunalskim-z-dnia-23-kwiet

 

Komunikatu Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-komisarza-wyborczego-w-piotrkowie-trybunalskim-z-dnia-19-kwietnia-2024-r-w-sprawie-zglasza

 

Komunikatu Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-komisarza-wyborczego-w-piotrkowie-trybunalskim-z-dnia-19-kwietnia-2024-r-o-miejscu-czasie-

PDFObwieszczenie PKW o zarządzeniu wyborów oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.pdf (200,98KB)

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (149,17KB)

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf (352,42KB)

PDFKontakt do Urzędnika Wyborczego w Gminie Rozprza.pdf (61,76KB)


2019r.

PDFNabór na funkcję urzędnika wyborczego Gminy Kluki.pdf (1,91MB)

PDFAktualny skład obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rozprza.pdf (1,34MB)

DOCInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych.doc (27,50KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 4 w gminie Rozprza.pdf (150,61KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 3 w gminie Rozprza.pdf (151,42KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie OKW nr 3 w gminie Rozprza.pdf (175,37KB)

PDFInformacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Rozprza.pdf (1,36MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej KOmisji Wyborczej Nr 3 w gminie Rozprza.pdf (163,39KB)

PDFwniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania - parlament europejski.pdf (50,50KB)

PDFzgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf (724,42KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwdowych komisji wyborczych.pdf (340,43KB)

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rozprza- fragment Postanowienia Komisarza Wyborczego w PT.pdf (1,38MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 6 maja 2019 r. o powolaniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (2,73MB)

PDFInformacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kluki.pdf (301,16KB)

PDFKOREKTA INFORMACJI dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW.pdf (152,16KB)

PDFInformacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski.pdf (544,88KB)

PDFInformacja o rekrutacji na urzędnika wyborczego do Gminy Kamieńsk.pdf (519,16KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia dot. możliwosci dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych.pdf (254,48KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespon. i przez pełnomocnika w wyborach do PE w 2019 r..pdf (446,04KB)

PDFKomunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2019 r..pdf (209,92KB)

PDFKomunikat PKW_z_dnia_15_kwietnia_2019_r_o_komitetach_wyborczych_utworzonych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf (414,97KB)

PDFWykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych PKW w zwiazku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.pdf (567,57KB)

PDFPostanowienie.Nr38 Komisarza Wyborczego o utworzeniu obwodu odrębnego w DPS w Łochyńsku.pdf (323,88KB)

PDFKomunikat dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komijsi Wyborczych.pdf (550,40KB)

DOCZgłoszenie wyborcy do Obwodowej Komisji Wyborczej (kandydat sam siebie zgłasza do Komisarza Wyborczego).doc (38,00KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w P.T. z dnia 15 marca 2019 r. o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE 26 maja 2019 r..pdf (647,71KB)

DOCWzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do PE 26 maja 2019 r..doc (33,00KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w P.T. z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE 26 maja 2019 r..pdf (408,60KB)

PDFObwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o wyborach do PE.pdf (85,87KB)

PDFUchwala_nr_11_2019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf (159,88KB)

PDFZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego.pdf (244,07KB)

PDFInformacja dotycząca umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów.pdf (164,37KB)

PDFInformacja_Państwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udziału_obywateli_Unii_Europejskiej_niebędących_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf (317,98KB)

PDFInformacjao_warunkach_udziału_obywateli_polskich_w_głosowaniu_w_obwodach_głosowania_utworzonych_za_granicą_i_na_polskich_statkach_morskich.pdf (279,64KB)

PDFInformacja_o_warunkach_udziału_obywateli_polskich_w_głosowaniu_w_obwodach_głosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarządzonych_na_dzień_26_maja_2019_r.pdf (255,55KB)

PDFInformacja_o_uprawnieniach_osób_niepełnosprawnych.pdf (323,55KB)

PDFInformacja_o_upływie_terminow_związanych_z_uprawnieniami_wyborców_niepełnosprawnych__w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarządzonych_na_dzień_26_maja_2019_r.pdf (201,26KB)

PDFPostanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.pdf (546,50KB)