Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IZP.271.1.12.2020

Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (663,85KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (444,81KB)


PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (1,95MB)

PDFOpinia_geotechniczna-uklad_drogowy-Niechcice.pdf (7,95MB)

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 16.11.2020 poniżej zamieszczamy zmodyfikowane przedmiary:
- korekta dotyczy poz. 4 w przedmiarze dot. robót drogowych w ul. Akacjowej i Jesionowej,
- korekta dotyczy poz. 8 w przedmiarze dot. robót drogowych w ul. Zamurowej, Lipowej, Klonowej.

PDFNiechcice - roboty drogowe - Zamurowa, Lipowa, Klonowa - przedmiar korekta.pdf (297,76KB)

PDFNiechcice - roboty drogowe - Akacjowa i Jesionowa - przedmiar korekta.pdf (224,74KB)

ATHNiechcice - roboty drogowe - Zamurowa, Lipowa, Klonowa - przedmiar korekta.ath (13,49KB)

ATHNiechcice - roboty drogowe - Akacjowa i Jesionowa - przedmiar korekta.ath (11,60KB)

PDFOdpowiedź na pytania.pdf (272,34KB)


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (426,06KB)

DOC2_SIWZ IZP.271.1.12.2020.doc (325,00KB)

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc (136,00KB)

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (53,50KB)

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc (46,00KB)

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (62,00KB)

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc (63,50KB)

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc (39,00KB)

DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc (65,50KB)

DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc (46,50KB)

DOC11_Zalacznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc (202,00KB)

ZIPbranza-drogowa.zip (3,07MB)

ZIPbranza-elektryczna.zip (166,78KB)

ZIPbranza-kan-sanit-i-deszcz.zip (4,51MB)

ZIPorganizacje-ruchu.zip (4,93MB)

ZIPplansze-zbiorcze.zip (1,66MB)

ZIPprzedmiary.zip (480,46KB)

ZIPstwior.zip (1,13MB)