Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.12.2020

Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych, punku do zbierania, w tym przeładunku złomu i  odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 345/9 i 345/5 w m. Ignaców 89C, gmina Rozprza


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.pdf (378,56KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy - zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie dec. środowiskowej na planowaną inwestycję w Ignacowie - przetwarzanie odpadów betonowych ....pdf (434,43KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania dministracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf (953,57KB)

PDFKlauzula informacyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (574,05KB)

PDFMapa ewidencyjna.pdf (916,35KB)

PDFMapa ewidencyjna z granicami terenu inwestycji.pdf (726,20KB)


DOCXKarta_Emex_ver.ost_dodruku.docx (764,37KB)
JPEGmapa-ewidencyjna.jpeg (388,89KB)
DOCPismo przewodnie.doc (37,00KB)
JPEGWypis z rejestru gruntów.jpeg (72,66KB)
PDFzał.1.pdf (145,49KB)
PDFzał.2.pdf (3,01MB)
PDFzał.3.pdf (2,82MB)
JPEGzał.4.jpeg (57,42KB)
PDFzał.5.pdf (557,85KB)
RTFzał.6.rtf (5,58MB)
PDFzał.7.pdf (591,16KB)
PDFzał.8.pdf (588,52KB)
PDFzał.9.pdf (592,67KB)
PDFzał.10.pdf (590,86KB)
PDFzał.11.pdf (591,00KB)
PDFzał.12.pdf (592,67KB)
PDFzał.13.pdf (590,01KB)
PDFzał.14.pdf (587,98KB)
PDFzał.15.pdf (589,42KB)
PDFzał.16.pdf (589,17KB)
PDFzał.17.pdf (591,57KB)
PDFzał.18.pdf (589,44KB)
PDFzał.19.pdf (589,89KB)
PDFzał.20.pdf (590,71KB)
PDFzał.21.pdf (590,56KB)
PDFzał.22.pdf (590,38KB)
PDFzał.23.pdf (1,13MB)
PDFzał.25.pdf (75,60KB)
TXTzał.26.TXT (9,46MB)
PDFzał.27.pdf (52,28KB)
PDFzał.28.pdf (46,54KB)
PDFzał.29.pdf (36,84KB)
PDFzał.30.pdf (35,03KB)
PDFzał.31.pdf (6,49MB)