Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.3.2021

Inwestycja polegająca na:

- przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej,

- przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych,

- punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.


PDFpostanowienie o uzupełnieniu decyzji.pdf (1,16MB)

PDFZawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu o uzupełnieniu decyzji.pdf (723,19KB)


PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (19,41MB)

PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (800,84KB)


PDFObwieszczenie-Zawiadomienie o zebranych materiałach i nowym terminie.pdf (916,84KB)


PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa.pdf (458,95KB)

PDFopinia PPIS.pdf (5,14MB)

PDFpismo RDOŚ.pdf (726,61KB)

PDF1 str. Uzup. 6 EMEX.pdf (294,43KB)

PDFUZUP. 6 EMEX.pdf (607,65KB)


PDFUzupełnienie.pdf (346,79KB)


PDF1 str UZUP. 5 EMEX.pdf (55,14KB)

JPEGOX 2100.jpeg (190,07KB)

PDFUZUP.5 EMEX.pdf (1,00MB)

PDFzał. 1.pdf (310,09KB)

PDFzał. 2.pdf (25,54KB)

PDFzał. 3.pdf (128,17KB)

PDFzał. 4.pdf (400,34KB)


PDFzawiadomienie - obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania i nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (816,24KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf (456,96KB)


PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf (780,00KB)


PDFpismo PPIS.pdf (433,32KB)

PDFPostanowienie - Wody Polskie.pdf (3,16MB)

PDFPostanowienie RDOŚ.pdf (5,28MB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (644,72KB)


PDFAneks nr 3.pdf (1,09MB)

PDFAneks nr 4.pdf (5,59MB)


PDFObwieszczenie-zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (655,08KB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (701,57KB)


PDFAneks nr 1 Raportu.pdf (2,87MB)

PDFAneks nr 2 Raportu.pdf (5,44MB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (659,93KB)


PDFZawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko.pdf (365,00KB)

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf (497,24KB)

PDFMapa ewidencyjna.pdf (510,93KB)

PDFMapa ewidencyjna z granicami terenu inwestycji.pdf (390,83KB)

PDFKlauzula informacyjna - Rodo.pdf (321,32KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (257,94KB)

PDFRaport_Emex_ver.ost_dodruku_19.02.2021.pdf (2,60MB)

PDFzał.31.pdf (6,49MB)

PDFzał.30.pdf (35,03KB)

PDFzał.29.pdf (36,84KB)

PDFzał.28.pdf (46,54KB)

PDFzał.27.pdf (52,28KB)

TXTzał.26.TXT (9,46MB)

PDFzał.25.pdf (75,60KB)

PDFzal. 24.pdf (322,73KB)

PDFzał.23.pdf (1,13MB)

PDFzał.22.pdf (590,38KB)

PDFzał.21.pdf (590,56KB)

PDFzał.20.pdf (590,71KB)

PDFzał.19.pdf (589,89KB)

PDFzał.18.pdf (589,44KB)

PDFzał.17.pdf (591,57KB)

PDFzał.16.pdf (589,17KB)

PDFzał.15.pdf (589,42KB)

PDFzał.14.pdf (587,98KB)

PDFzał.13.pdf (590,01KB)

PDFzał.12.pdf (592,67KB)

PDFzał.11.pdf (591,00KB)

PDFzał.10.pdf (590,86KB)

PDFzał.9.pdf (592,67KB)

PDFzał.8.pdf (588,52KB)

PDFzał.7.pdf (591,16KB)

RTFzał.6.rtf (5,58MB)

PDFzał.5.pdf (557,85KB)

JPEGzał.4.jpeg (57,42KB)

PDFzał.3.pdf (2,82MB)

PDFzał.2.pdf (3,01MB)

PDFzał.1.pdf (145,49KB)