Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.7.2021

Budowa czterech niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „LUBIEŃ PV I” „LUBIEŃ PV II”, „LUBIEŃ PV III” oraz „LUBIEŃ PV IV”, każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktur techniczną oraz stacjami transformatorowymi SN/nN oraz przyłączami kablowymi SN, lokalizacja: miejscowość Lubień, obręb 0013 Lubień, działka o nr 529/12, gmina Rozprza.


PDFdecyzja.pdf (8,93MB)

PDFzawiadoienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (746,08KB)


PDFopinia RDOŚ.pdf (3,99MB)

PDFopinia PPIS.pdf (1,26MB)

PDFopinia - Wody Polskie.pdf (1,13MB)


PDFLUBIEŃ, gm. Rozprza - ANEKS nr 1 do KIP.pdf (9,73MB)

PDFZAŁ. 1 do Aneksu.pdf (777,45KB)

PDFObwieszczenie zawiadomienie wójta gminy Rozprz o zebranych materiałach przeed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (777,51KB)


PDFObwieszczenie-zawiadomienie WGR o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji oraz o nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (777,51KB)

PDFLUBIEŃ, gm. Rozprza - ANEKS nr 1 do KIP.pdf (9,72MB)

PDFZAŁ. 1 do Aneksu.pdf (782,53KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf (945,12KB)

PDFwniosek.pdf (330,76KB)

PDFLUBIEŃ - KIP.pdf (1,50MB)

PDFZAŁ. 1 - koncepcja do KIP.pdf (1,39MB)

PDFZAŁ. 2 - lokalizacja względem obszarów chronionych.pdf (450,26KB)

PDFZAŁ. 3 - mapa ze studium uwarunkowań.pdf (2,09MB)

PDFZAŁ. 4 - zdjęcia z lokalizacji inwestycji.pdf (380,45KB)

PDFZAŁ. 5 - zdjęcia z przykładowych farm.pdf (1,05MB)

PDFZAŁ. 6 - wypis z rejestru gruntów.pdf (2,26MB)

PDFZAŁ. 7 - karta katalogowa panela fotowoltaicznego.pdf (1,22MB)

PDFZAŁ. 8 - karta katalogowa inwertera.pdf (1,77MB)

PDFZAŁ. 9 - karta katalogowa stacja transformatorowa.pdf (603,16KB)

PDFZAŁ. 10 - klasy gruntu.pdf (787,79KB)

PDFZAŁ. 11 - lokalizacja względem JCWP.pdf (229,40KB)

PDFZAŁ. 12 - karta obszaru JCWPd.pdf (876,00KB)

PDFZAŁ. 13 - obszar oddziaływania.pdf (820,57KB)

PDFZAŁ. 14 - lokalizacja względem korytarzy ekologicznych.pdf (140,58KB)

PDFZAŁ. 15 - lokalizacja względem GZWP.pdf (193,14KB)

PDFZAŁ. 16 - mapa z lokalizacją względem terenów podtopionych.pdf (245,23KB)