Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.9.2021

Budowa farmy fotowoltaistycznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 192/3 w obrębie Gieski w Gminie Rozprza


PDFObwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji.pdf (673,29KB)

PDFpostanowienie o uzupelnieniu decyzji.pdf (805,30KB)


PDFzawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (770,28KB)

PDFdecyzja.pdf (12,64MB)


PDFObwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf (799,60KB)


PDFObwieszczenie zawiadomienie Burmistrza Rozprzy o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji i nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (860,17KB)


PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.pdf (798,60KB)


PDFopinia PPIS.pdf (1,74MB)

PDFuzgodnienie RDOŚ.pdf (5,61MB)


PDFpismo PGW WP Zarząd Zlewni.pdf (420,33KB)


PDFobwieszczenie o wydłużeniu terminuzałatwienia sprawy i wydania orzeczenia przez RDOŚ.pdf (815,94KB)


PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, wystąpieniu do organów opiniujacych i nowym terminie załatwienia sprawy.pdf (888,81KB)


PDFopinia PPIS.pdf (1,85MB)

PDFopinia Wody Polskie.pdf (1,32MB)

PDFpostanowienie RDOŚ - Gieski.pdf (4,91MB)


PDFZawiadomienie obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf (705,48KB)


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf (771,76KB)


PDFObwieszczenie - wszczęcie i wystąpienie do organów opiniujących. pdf.pdf (1,49MB)

PDFwniosek.pdf (1,12MB)

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf (3,44MB)