Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.16.2021

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: nr ewid. 1, 4/3 obręb Truszczanek i 1/1 obręb Świerczyńsko, gm. Rozprza”


PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (13,26MB)

PDFZawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (798,99KB)


PDFObwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i terminie.pdf (921,45KB)


PDFobwieszczenie.pdf (698,26KB)

PDFKorekta wniosku.pdf (327,65KB)


PDFZawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf (636,66KB)


PDFZawiadomienie o możliwości zapoznania się z raportem.pdf (591,30KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania.pdf (592,79KB)


PDFZawiadomienie obwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.pdf (720,81KB)


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf (751,66KB)


PDFopinia PGW.pdf (1,27MB)


PDFopinia RDOŚ - Truszczanek, Świerczyńsko.pdf (6,14MB)

PDFopinia PPIS - Truszczanek, Świerczyńsko.pdf (1,78MB)


PDFObwieszczenie Wójta Gmiony Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.pdf (814,91KB)

PDFWNIOSEK o wydanie decyzji.pdf (439,10KB)

PDFKIP.pdf (4,52MB)

JPEGmapa ewidencyjna 1 część.jpeg (95,50KB)

JPEGmapa ewidencyjna 2 część.jpeg (107,17KB)

PNGZałącznik 1.png (393,77KB)

JPEGZałącznik 2.jpeg (130,26KB)

BMPZałącznik 3.bmp (3,63MB)

PDFZałącznik 4.pdf (437,04KB)

JPEGZałącznik 5.jpeg (130,04KB)

BMPZałącznik 6.bmp (3,63MB)

PDFZałącznik 7.pdf (438,11KB)

PDFZałącznik 8.pdf (1,17MB)