Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZA ROK 2023

Oświadczenia majątkowe na koniec 2023 roku


Burmistrz Rozprzy

 

 

Zastępca Burmistrza

 

 

Sekretarz Gminy

 

Skarbnik Gminy

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rozprzy

 

Radni:

 

Kierownicy jednostek

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozprzy

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rozprzy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Milejowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierzynie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Straszowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechcicach

 

Dyrektor Przedszkola w Niechcicach

 

Dyrektor Przedszkola w Rozprzy