Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach o nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, obręb nr 33

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego Wola Niechcicka Stara - Cieślin.pdf (394,24KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza ws wycofania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.pdf (854,45KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf (222,29KB)

PDFZawiadomienie - obwiesczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania administracyjnego.pdf (429,07KB)

PDFzawiadomienie Wójta Gminy Rozprza.pdf (77,77KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf (461,36KB)

PDFObwieszczenie- zawiadomienie wójta Gminy Rozprza o podjęciu zawieszonego postępowania i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy.pdf (714,52KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania.pdf (338,90KB)

PDFObwieszczenie wójta Gminy Rozprza.pdf (609,07KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o dopuszczeniu z urzędu dowodu.pdf (418,08KB)

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (359,75KB)

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (626,44KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf (359,05KB)


Analiza Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dz. ew. 464, 465, 466 miejscowość Cieślin gmina Rozprza

PDFAnaliza_raportu_Cieślin_2015.pdf (308,62KB)

Analiza akustyczna 

PDFZałącznik opinia o klas akust.pdf (592,31KB)

PDFZałącznik karta kat. wentylatory.pdf (919,93KB)

PDFZałącznik karta kat. agregaty.pdf (926,52KB)

PDFmapa akustyczna Cieslin Pora Nocy A3.pdf (237,67KB)

PDFmapa akustyczna Cieslin Pora Dnia A3.pdf (246,46KB)

PDFAnaliza akustyczna Cieślin.pdf (189,98KB)

Analiza powietrzna

PDFZałącznik nr 30.pdf (80,35KB)

PDFWyniki analizy emisji zanieczyszczeń.pdf (5,16MB)

PNGCieślin_lokalizacja emitorów.png (407,35KB)

PDFAnaliza emisji zanieczyszczeń.pdf (212,62KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przedłużeniu terminu wydania decyzji.pdf (323,48KB)

PDFObwieszczenie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb..pdf (373,86KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (357,44KB)

PDFObwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji.pdf (456,55KB)

PDFKarta typu E uzupełnienie.pdf (140,79KB)

PDFKarta typu E.pdf (140,26KB)

PDFKarta E - Ocena zasięgu zapachowego oddziaływania.pdf (140,71KB)

PDFkarta A1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (181,06KB)

PDFkarta A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego.pdf (231,23KB)

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (631,55KB)

PDFProtokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.pdf (5,01MB)

PDFObwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.pdf (454,97KB)

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu.pdf (601,87KB)

PDFpostanowienie RDOŚ.pdf (5,96MB)

PDFFormularz - E.pdf (394,92KB)

PDFformularz E- 2.pdf (401,70KB)

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału w postępowaniu.pdf (581,65KB)

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Rozprza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających.pdf (694,47KB)

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.pdf (911,15KB)

PDFRaport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf (6,02MB)

Załączniki do raportu:
PDFZałącznik nr 1.pdf (163,28KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (622,20KB)

PDFZałącznik nr 4.pdf (592,31KB)

PDFZałącznik nr 5.pdf (309,01KB)

PDFZałącznik nr 6.pdf (27,76KB)

PDFZałącznik nr 7.pdf (185,59KB)

PDFZałącznik nr 8.pdf (20,92KB)

PDFZałącznik nr 9.pdf (185,46KB)

PDFZałącznik nr 10.pdf (173,64KB)

PDFZałącznik nr 11.pdf (163,53KB)

PDFZałącznik nr 12.pdf (919,93KB)

PDFZałącznik nr 13.pdf (926,52KB)

PDFZałącznik nr 14.pdf (311,69KB)

PDFZałącznik nr 14.1..pdf (77,16KB)

PDFZałącznik nr 14.2..pdf (74,86KB)

PDFZałącznik nr 14.3..pdf (77,79KB)

PDFZałącznik nr 14.4..pdf (76,01KB)

PDFZałącznik nr 14.5..pdf (76,81KB)

PDFZałącznik nr 14.6..pdf (77,08KB)

PDFZałącznik nr 14.7..pdf (76,15KB)

PDFZałącznik nr 14.8..pdf (75,26KB)

PDFZałącznik nr 14.9..pdf (65,84KB)

PDFZałącznik nr 14.10..pdf (34,81KB)

PDFZałącznik nr 14.11..pdf (51,37KB)

PDFZałącznik nr 14.12..pdf (47,32KB)

PDFZałącznik nr 14.13..pdf (51,90KB)

PDFZałącznik nr 14.14..pdf (50,32KB)

PDFZałącznik nr 14.15..pdf (48,28KB)

PDFZałącznik nr 14.16..pdf (50,64KB)

PDFZałącznik nr 14.17..pdf (47,85KB)

PDFZałącznik nr 14.18..pdf (47,17KB)
 

Uzupełnienie do raportu - Sierpień 2014

PDFUzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf (1,87MB)

Załączniki do uzupełnienia raportu:

PDFZałącznik nr 1.pdf (147,66KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (293,60KB)

PDFZałącznik nr 3.pdf (34,77KB)

PDFZałącznik nr 4.pdf (98,64KB)

PDFZałącznik nr 5.pdf (75,25KB)

PDFZałącznik nr 6.pdf (98,38KB)

PDFZałącznik nr 7.pdf (95,22KB)

PDFZałącznik nr 8.pdf (89,76KB)

PDFZałącznik nr 9.pdf (97,79KB)

PDFZałącznik nr 10.pdf (76,72KB)

PDFZałącznik nr 11.pdf (74,45KB)

PDFZałącznik nr 12.pdf (86,45KB)

PDFZałącznik nr 13.pdf (88,98KB)

PDFZałącznik nr 14.pdf (91,70KB)

PDFZałącznik nr 15.pdf (88,37KB)

PDFZałącznik nr 16.pdf (84,54KB)

PDFZałącznik nr 17.pdf (88,39KB)

PDFZałącznik nr 18.pdf (88,16KB)

PDFZałącznik nr 19.pdf (87,92KB)

PDFZałącznik nr 20.pdf (90,03KB)

PDFZałącznik nr 21.pdf (83,55KB)

PDFZałącznik nr 22.pdf (89,98KB)

PDFZałącznik nr 23.pdf (88,31KB)

PDFZałącznik nr 24.pdf (88,93KB)

PDFZałącznik nr 25.pdf (89,28KB)

PDFZałącznik nr 26.pdf (88,52KB)

PDFZałącznik nr 27.pdf (84,05KB)

PDFZałącznik nr 28.pdf (86,00KB)

PDFZałącznik nr 29.pdf (57,36KB)

PDFZałącznik nr 30.pdf (80,35KB)

Uzupełnienie raportu - listopad 2014

PDFUzupełnienie do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.pdf (38,93KB)