Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

 

 

DOCXOgłoszenie nr 500253013 Zmiana terminu na 31.10.2018 r. paliwo.docx (12,27KB)
DOCXOgłoszenie nr 636613 Przetarg Paliwo na 2019 rok.docx (21,79KB)
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_paliwo.doc (19,00KB)
JPEGOdpowiedzi na pytania Przetarg paliwo 2019001.jpeg (94,84KB)

     

 

ROK 2014

   
             

1
Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów

ZGKG w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3371/2014 powyżej 30 tyś euro JPEGodpowiedzi część druga 002.jpeg (289,04KB)
JPEGodpowiedzi energia 001.jpeg (88,22KB)
JPEGodpowiedzi energia 002.jpeg (116,93KB)
JPEGodpowiedzi energia część 2 001.jpeg (221,04KB)
DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna 2015 rok.docx (18,84KB)
DOCSIWZENERGIA ZGK 2015.doc (276,00KB)
JPEGzawiadomieni o unieważnieniu przetargu energia 001.jpeg (78,60KB)
 
2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego w roku 2015   

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3627/2014 powyżej 30 tyś euro DOCPaliwo na rok 2015.doc (180,50KB)
DOCPaliwo ogłoszenie na 2015.doc (33,00KB)
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo 001.jpeg (81,40KB)
 
ROK 2015
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/304742/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCZGKG Ogłoszenie przetarg na energię elektryczną na 2016.doc (49,00KB)

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2016 ROK.doc (244,50KB)

JPEG1 Odpowiedzi energia 2015 001.jpeg (131,07KB)

JPEG2 odpowiedzi na pytania energia 2015 001.jpeg (82,81KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze energia 2015 001.jpeg (101,41KB)

DOCZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.doc (19,00KB)

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu

budowlanego na rok 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/184029/2015 powyżej 30 tyś euro

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Paliwo 2015.doc (18,50KB)

DOCOgłoszenie Paliwo na 2016.doc (36,00KB)

DOCSWIZ Paliwo na rok 2016.doc (181,00KB)

ROK 2016
1 Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej

do zasilania obiektów ZGKG

w Rozprzy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/3990/2016

powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze oferty energia-elektryczna na 2017 001.jpeg (168,93KB)

JPEGodpowiedzi na pytania energia 24.11.2016-001.jpeg (89,30KB)

JPEGodpowiedzi przetarg energia elektryczna-24.11.2016 2 001.jpeg (65,68KB)

JPEGodpowiedzi za pytania wykonawców 001.jpeg (59,83KB)

DOCSIWZ ENERGIA ZGKG NA 2017 ROK.doc (266,00KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu energia elektryczna na 2017 rok.docx (23,70KB)

2 Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu 

budowlanego na rok 2017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

ZGKG/4600/2016

powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 371659 o udzieleniu zamówienia Paliwo.docx (16,30KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze Paliwo 001.jpeg (78,86KB)

DOCXOgłoszenie przetarg paliwo na 2017.docx (25,67KB)

DOCXPaliwo na 2017 rok.docx (43,92KB)

3 Przetarg nieograniczony

Zagospodarowanie

niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza

w roku 2017
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

362880 powyżej 30 tyś euro

ODTOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Zagospodarowanie odpadów.odt (26,46KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Zagospodarowanie odpadów 001.jpeg (76,72KB)

DOCXOgłoszenia zmiana terminu na 21.12.2016.docx (13,20KB)

ODTZmieniony SWIZZGKG odpady na 2017.odt (45,96KB)

ODTZmienione Ogłoszenie przetarg na odpady 2017-2.odt (32,10KB)

DOCXOgłoszenie zmiana treści 12.12.2016.docx (14,48KB)

4  

ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ DO

BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY

W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy

w Rozprzy

608913-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 608913 o przetargu na energię elektryczną.docx (23,63KB)

DOCXPrzetarg energia elektryczna na 2018.docx (67,49KB)

DOCXOdpowiedzi na pytania przetarg energia%09elektryczna na 2018 rok.docx (19,83KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty - energia%09elektryczna 001.jpeg (100,07KB)

DOCXOgłoszenie nr 500066595 Energia elektryczn udzielenie zamówienia.docx (15,23KB)

5   Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2018
 

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

616229-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXPaliwo specyfikacja na 2018.docx (44,91KB)
DOCXOgłoszenie nr 616229 przetarg paliwo 2018.docx (22,60KB)
JPEGPrzetarg paliwo odpowiedzi 001.jpeg (82,13KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty Pawlio na 2018-rok 001.jpeg (79,83KB)

DOCXOgłoszenie nr 500066650 Paliwo udzielenie zamówienia.docx (16,14KB)

6  

Zagospodarowanie niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych

z terenu gminy Rozprza w roku 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

624145-N-2017 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 624145 przetarg odpady stałe na 2018.docx (23,57KB)
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018.docx (39,68KB)

DOCXOgłoszenie nr 500070279-N-2017 z dnia 06-12-2017 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu odpady stałe.docx (12,43KB)
DOCXSpecyfikacja Odpady stałe na 2018 zmiana 6.12.2017.docx (40,52KB)
DOCXOgłoszenie nr 500075975-N-2017 z dnia 15-12-2017 r. o udzieleniu zamówienia o zagospodarowaniu odpadów.docx (15,11KB)
JPEGzawiadomienie o wyborze oferty zagospodarowanie odpadów 001.jpeg (78,18KB)
 

7   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

555139-N-2018 powyżej 30 tyś euro

JPEGzawiadomienie o wyborze 001.jpeg (87,92KB)

DOCXOgłoszenie nr 555139 Przetarg na energię elektryczną.docx (23,88KB)

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018-rok.docx (67,38KB)

DOCXOgłoszenie nr 500103336 zmiana terminu ogłoszenia przetarg energia.docx (12,21KB)

DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna na 2018 rok-zmieniony 11.05.2018.docx (66,87KB)

JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 2 001.jpeg (42,21KB)
JPEGfaktura zużycie kWh rozliczenie miesięczne i dwumiesięczne 1 001.jpeg (68,24KB)
ODTOdpowiedzi do pytań energia elektryczna 2018 II.odt (25,63KB)
ODTOdpowiedzi energia elektryczna 2018 II 2.odt (25,06KB)
JPEGfaktura zużycie kWh - miesięczna 001.jpeg (64,92KB)
 

8   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2018

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

500127813-N-2018 powyżej 30 tyś euro DOCXOgłoszenie nr 500127813 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA energia elektryczna.docx (15,44KB)
9   ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2019

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

635439-N-2018 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500280714 energia elektryczna udzielenie zamówienia.docx (15,17KB)

DOCXWzór umowy na dostawę energii elektrycznej.docx (27,09KB)
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_Energia-elektryczna.doc (18,50KB)
ODTswiz-przetarg-energia-elektryczna-na-2019-rok.odt (40,19KB)
DOCXOgłoszenie nr 635439 prztarg Energia elektryczna na 2019 rok.docx (23,67KB)
DOCXOdpowiedzi energia na 2019 rok.docx (16,71KB)
DOCXZałączniki do SIWZ.docx (31,79KB)
DOCXOgłoszenie nr 500253004 Energia elektryczna zmiana terminu na 31.10.2018.docx (12,37KB)
DOCXOgłoszenie nr 500254054 Energia elektryczna Zmiana terminu na 5.11.2018 r..docx (12,40KB)

ODTswiz-przetarg-energia-elektryczna-na-2019-rok bez załączników.odt (37,57KB)
DOCXzalaczniki-do-siwz zmiana 30.10.2018.docx (33,69KB)
DOCXOdpowiedzi na pytania energia pytanie 9.docx (12,96KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert energia elektryczna-001.jpeg (82,84KB)

JPEGzawiadomienie o wyborze energia elektryczna%.jpeg (111,94KB)

10   Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza w roku 2019

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

635461-N-2018 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500303993 odpady.docx (15,13KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty odpady 001.jpeg (76,69KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert odpady 001.jpeg (66,25KB)

DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_odpady.doc (19,00KB)
ODTspecyfikacja-odpady-stale-na-2019 rok.odt (44,89KB)
DOCXOgłoszenie nr 635461 przetarg odpady na 2018 rok.docx (23,13KB)

11   Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2018
 

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

ZGKG/  3907  /2018

powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 500290840 udzielenie zamówienia paliwo.docx (15,64KB)

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo 001.jpeg (96,25KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert paliwo 001.jpeg (71,19KB)

ODTpaliwo-specyfikacja-na-2019.odt (42,70KB)

DOCXOgłoszenie nr 500253013 Zmiana terminu na 31.10.2018 r. paliwo.docx (12,27KB)
DOCXOgłoszenie nr 636613 Przetarg Paliwo na 2019 rok.docx (21,79KB)
DOCOswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_paliwo.doc (19,00KB)
JPEGOdpowiedzi na pytania Przetarg paliwo 2019001.jpeg (94,84KB)
DOCXOgłoszenie nr 500254060 Paliwo Zmiana terminu na 5.11.2018 r..docx (12,29KB)

DOCXOgłoszenie nr 500249399 Zmiana przetarg Odpady.docx (12,29KB)
DOCXOgłoszenie nr 500249401 Zmiana w przetaergu na energię.docx (12,29KB)
DOCXOgłoszenie nr 500249396 Zmiana przetarg paliwo.docx (12,25KB)

12 Przetarg publiczny Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż pojazdów

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Rozprzy

   

PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Autobusy jesień 2019 poprawiony.pdf (102,08KB)
JPEGMAN (1).jpeg (254,88KB)
JPEGMAN (2).jpeg (252,05KB)
JPEGMAN (3).jpeg (220,16KB)
JPEGMAN (4).jpeg (245,13KB)
JPEGMAN (5).jpeg (256,21KB)
JPEGMAN (6).jpeg (304,88KB)
JPEGMAN (7).jpeg (228,17KB)
JPEGMAN (8).jpeg (269,00KB)
JPEGMAN (9).jpeg (261,53KB)
JPEGMAN 74SL.jpeg (291,26KB)
JPEGRENAULT (2).jpeg (274,46KB)
JPEGRENAULT (3).jpeg (250,14KB)
JPEGRENAULT (4).jpeg (239,51KB)
JPEGRENAULT (5).jpeg (224,56KB)
JPEGRENAULT (6).jpeg (169,36KB)
JPEGRENAULT (7).jpeg (208,86KB)
JPEGRENAULT (8).jpeg (247,84KB)
JPEGRENAULT EPI 1T61.jpeg (255,98KB)
 

13, Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/4251/2019 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 510247303 udzielenie zamówienia Energia elektryczna na 2020.docx (15,24KB)
DOCXObowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.docx (18,84KB)
DOCXOgłoszenie nr 612290-N-2019 z dnia 2019-10-21 r. Przetarg energia elektryczna.docx (23,13KB)
DOCXSIWZ Przetarg energia elektryczna na 2020.docx (37,04KB)
DOCXwzor-umowy-na-dostawe-energii-elektrycznej.docx (27,47KB)
DOCXzalaczniki-do-siwz.docx (45,26KB)
DOCXNajczęściej zadawane pytania.Przetarg energia elektryczna na 2020.docx (18,91KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert przetarg energia elektryczna.pdf (426,98KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej.pdf (461,06KB)

14. Przetarg nieograniczony

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2020

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/4335/2019  

DOCXOgłoszenie nr 510249980 udzielenie zamówienia Paliwo.docx (14,97KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert - zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego ZGKG w Rozprzy.pdf (120,51KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup paliwa ZGKG w Rozprzy.pdf (131,53KB)
DOCSWIZ Paliwo na 2020.doc (184,00KB)
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo-paliwo.doc (31,50KB)
DOCXPrzetarg paliwo najczęściej zadawane pytania.docx (12,86KB)
DOCXOgłoszenie nr 612413 Przetarg Paliwo na 2020.docx (22,51KB)

PDFZakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budoalnego na 2020 rok - pytania.pdf (298,31KB)
 

 

15.  

Zagospodarowanie niesegrowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza w 2020 roku

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/5001/2019 powyżej 30 tyś euro

DOCXOgłoszenie nr 510279417 udzielenie zamówienia odpady na 2020.docx (15,24KB)
PDFoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_odpady(1).pdf (98,84KB)
PDFOgłoszenie nr 631073 PRZETARG ODPADY NA 2020.pdf (133,62KB)
ODTspecyfikacja-odpady-stale-na-2020 rok.odt (45,40KB)
JPEGInformacja z otwarcia ofert odpady na 2020.jpeg (71,53KB)
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty odpady na 2020-001.jpeg (88,33KB)

 

 

ROK 2020

 

           
1. Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/2765/2020 powyżej 30 tyś euro DOCXOgłoszenie nr 600884-N-2020 z dnia 2020-10-22 r enetgia elektryczna.docx (24,35KB)
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_energia-elektryczna.doc (31,50KB)
DOCXSWIZ Przetarg energia elektryczna 2020.docx (37,24KB)
DOCXwzor-umowy-na-dostawe-energii-elektrycznej.docx (27,89KB)
DOCXzalaczniki-do-siwz 2020.docx (45,30KB)
DOCXNajczęściej zadawane pytania.Przetarg energia elektryczna 2020.docx (19,20KB)
JPEGInformacja z otwarcia ofert Energia elektryczna 2020.jpeg (88,50KB)
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty energia 2020.jpeg (95,20KB)
DOCXOgłoszenie nr 510230702 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia energia elektryczna.docx (14,99KB)
 
2. Przetarg nieograniczony Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2021 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

ZGKG/2996/2020

  DOCXOgłoszenie nr 609173-N-2020 z dnia 2020-11-12 r. Paliwo.docx (23,30KB)
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo paliwo.doc (31,50KB)
DOCXPrzetarg paliwo najczęściej zadawane pytania.docx (12,88KB)
DOCXSWIZ Paliwo na 2021.docx (46,81KB)
JPEGOdpowiedzi na pytania przetarg Paliwo.jpeg (89,28KB)
JPEGInformacja z otwarcia ofert 26.11.2020 Paliwo.jpeg (78,30KB)
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty paliwo.jpeg (91,00KB)
DOCXOgłoszenie nr 510546206 udzielenie zamówienia paliwo.docx (15,33KB)
 
3.   Zagospodarowanie niesegrowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza w 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3241/2020   ODTOgłoszenie nr 759769-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. Odpady.odt (32,28KB)
DOCoswiadczenie-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-wynikajacych-z-rodo_odpady(1).doc (31,50KB)
ODTspecyfikacja-odpady-stale-na-2021 rok.odt (45,45KB)
JPEGInformacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów.jpeg (50,21KB)
JPEGZawiadomienie o wyborze oferty do przetargu na odbiór odpadów w 2021 r.jpeg (60,78KB)
ODTOgłoszenie nr 510559516-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Odpady.odt (26,24KB)

 
ROK 2021           ODTPlan postępowań o udzielenie zamówienia w 2021.odt (13,03KB)
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,

Zakup samochodu dostawczego zabudowa skrzyniowa, moc silnika min. 125 KM, silnik diesel, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t, rok produkcji od 2015, liczba miejsc siedzących 7

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy   Zamówienie, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł PDFOgłoszenie ZGKG Zakup samochodu dostawczego zabudowa skrzyniowa.pdf (548,26KB)
JPEGInformacja o wyborze oferty.jpeg (56,30KB)
 
2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Zakup koparko-ładowarki JCB 3CX Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3356/2021
 
Postępowanie powyżej 130 000,00 zł netto https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42ead1e3-1307-4aef-b532-2ee1947315ea
3. Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3262/2021 powyżej 30 tyś euro https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1eecd44d-9cd7-45b3-86a3-0d12ca603e20
4. Postępowanie tryb podstawowy z możliwością negocjacji Zakup koparko-ładowarki Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3656/2021 Postępowanie powyżej 130 000,00 zł netto https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/505b83b9-20fb-4b4a-a8ff-9746592d4e74
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy z negocjacjami Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2022 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3727/2021   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fa6e92a-999d-46a5-a791-99b7ffdd5451
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy z negocjacjami Zagospodarowanie niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza na rok 2022 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/3907/2021   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa4d666d-b11b-4188-b797-917a4215ae3f
7. Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej do zasilania obiektów w zarządzie zakładu gospodarki komunalnej gminy w Rozprzy w 2022 roku, od 1.02.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/4201/2021   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6b32365-f7fd-4f80-9bf2-60d527d208bb
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy z negocjacjami

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2023.

Postępowanie powyżej 130 000,00 zł netto

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy ZGKG/1538/2022   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3bcc1dd4-ad07-471e-b242-364c26dfbfbb