Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualne ogłoszenia


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb ws wydania decyzji.pdf (188,59KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (397,58KB)


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 swoim zasięgiem obejmie 25 gmin:

Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów, Gminę Rozprza, Gminę Sulejów, Gminę Wolbórz, Gminę Gorzkowice, Gminę Grabica, Gminę Moszczenica, Gminę Wola Krzysztoporska Gminę Czarnocin, Gminę Kamieńsk, Gminę Dobryszyce, Gminę Gidle, Gminę Gomunice, Gminę Kobiele Wielkie, Gminę Kodrąb, Gminę Ładzice, Gminę Radomsko, Gminę Bełchatów, Gminę Drużbice, Gminę Kleszczów, Gminę Kluki, Gminę Szczerców, Gminę Zelów

Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym. Wspólna Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów z różnych programów unijnych.

Przebieg konsultacji:

 • Konsultacje odbywają się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Projekt Strategii ZIT wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularzem uwag dostępne są pod poniższym linkiem:

http://rozprza.pl/4172/50/konsultacje-spoleczne.html

 • Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: z dopiskiem: "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF"
 • Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag osobiście w siedzibie Urzędu w miejscu zamieszkania, bądź wysyłając na adres ug@rozprza.pl
 • W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE ONLINE, a link do spotkania (będzie aktywny w dniu 21.02.2024 roku):

Dołącz do spotkania - Zoom
https://zoom.us/j/99352660056?pwd=M3hKVXRUcEMvWXkvT1QrbEhYYmJmdz09

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030

DOCXFormularz uwag do Strategii ZIT MOF.docx (28,96KB)

PDFPrognoza_ZIT_MOF.pdf (3,06MB)

PDFStrategia _ ZIT MOF.pdf (1,35MB)

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (128,30KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowym polowaniu zbiorowym.pdf (307,65KB)


PDFObwieszczenie Nr 24_2023 Wojewody Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231_2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w województwie łódzkim.pdf (311,91KB)


PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury ws ustalenia charakteru wód dz 274 obręb Mierzyn.pdf (182,01KB)


PDFRozporządzenie 30 2023 Wojewody Łódzkiego ws określenia obszaru zapowietrznego i zagrożonego w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.pdf (323,78KB)


PDFKomunikat o spotkaniu informacyjnym.pdf (214,90KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w m. Milejów.pdf (214,35KB)


PDFRozporządzenie nr 4_2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zarządzenia dodatkowego odstrzału sanitarnego dzików na ternie powiatu piotrkowskiego .....pdf (583,71KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.pdf (217,40KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Puchacz.pdf (347,26KB)PDFogłoszenie o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie Orzeł.pdf (328,68KB)


PDFObwieszczenie ws pozwolenia wodnoprawnego obręb Mierzyn.pdf (215,46KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie Koliber.pdf (635,31KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.pdf (466,98KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie nr 20 - Sokół.pdf (897,53KB)


PDFObwieszczenie o oględzinach ws ustalenia charakteru wód na nieruchomości oznaczonej jako działka 274 obręb Mierzyn.pdf (345,24KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częsciową likwidację urządzenia wodnego sieci drenarskiej obręb Janówka.pdf (371,42KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie Odyniec.pdf (1,66MB)


PDFInformacja o spotkaniu informacyjnym ws modernizacji ewiencji gruntów i budynków obrębu Rozprza Miasto.pdf (195,61KB)


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


DOCXREJESTRACJA KANDYDATÓW W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.docx (16,60KB)


PDFObwieszczenie o terminie polowania.pdf (327,86KB)

JPEGTerminarz (60,96KB)

JPEGTerminarz (53,30KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozowlenia wodnorawnego dz. 115 i 116 Janówka.pdf (210,02KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne Stara Wieś dz. 354_1.pdf (211,48KB)


PDFInformacja dla mieszkańców gminy Rozprza o możliwości zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (784,89KB)


PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury ws postępowania PGW WP dla nieruchomości położonej w obrębie Mierzyn.pdf (203,22KB)


PDFObwieszczenie o postanowieniu o wznowieniu postepowania administracyjnegomw sprawie pozwolenia wonoprawnego dla Parafii w Mierzynie.pdf (177,46KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie wody w stawach.pdf (187,32KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGWWP ws dezycji pozwolenia wodnoprawnego Mierzyn.pdf (248,05KB)


PDFObwieszczenie wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej o inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.pdf (284,92KB)


PDFObwieszczenie ws ustalenia charakteru wód na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 274 obręb Mierzyn.pdf (198,85KB)


PDFObwieszczenie PGWWP ws piętrzenia wód powierzchniowych rzeki Pilicy i wydłużeniu czasu rozpoznania wniosku.pdf (242,76KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni dot. pozwolenia wodnoprawnego - wody rzeki Luciąży dz. Stara Wieś.pdf (221,08KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni dot. pozwolenia wodnoprawnego dz. w Niechicach.pdf (170,02KB)


PDFPostanowienie Nr 40_2023 Komisarza Wyborczego w P.T. w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rozprza do stanu faktycznego.pdf (350,10KB)

PDFPostanowienie Nr 39_2023 Komisarza Wyborczego w P.T. w sprawie podziału Gminy Rozprza na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (345,52KB)


PDFInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.pdf (446,42KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego obręb Longinówka.pdf (476,70KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb ws wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Krynicy Vitamin S.A. na pobór wód podziemnych.pdf (211,55KB)


PDFDziałając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (130,54KB)


PDFZarządzenie 17_2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert i określenie Regulaminu.pdf (328,09KB)


PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania ws ustalenia charakteru wód na nieruchomości nr 274 obręb Mierzyn.pdf (460,13KB)


PDFZawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 11 marca 2023 r.pdf (129,34KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws omyłki w decyzji WOOŚ.420.183.2018.MGr.24.pdf (551,86KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania Budowa chodnika w miejscowości Ignaców Rozprza oraz Niechcice.pdf (497,05KB)


PDFInformacja Wojewody Łódzkiego o uruchomieniu punktu dedykowanemu realizacji zadań paszportowych w Bełchatowie.pdf (176,05KB)


PDFZawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wpływie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz o wniesieniu odwołania od ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftow.pdf (637,66KB)


PDFPismo i Rozporządzenie Powiatowgo Lekarza Weterynarii dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.pdf (350,24KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws wydania decyzji 24 2022 oraz 26 2022 dot Budowy gazociągu Kalisz Sierasz Meszcze 19 01 2023.pdf (483,69KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws wydania decyzji 24 2022 oraz 26 2022 dot Budowy gazociągu Kalisz Sierasz Meszcze.pdf (1,03MB)


PDFObwiezczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.pdf (230,72KB)


PDFPreferencyjny zakup węgla Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na terenie Gminy Rozprza aktualizacja.pdf (252,43KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych.pdf (320,22KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Mierzyn.pdf (168,99KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Luciąży.pdf (463,62KB)


PDFApel ws systematycznego odśnieżania dachów na budynkach wielkopowierzchniowych z uwagi na prognozowane intensywne opady śniegu.pdf (394,63KB)


PDFZmiana rozporządzenia umożliwiająca przeniesienie niewykorzystanego w 1 okresie zapotrzebowania na następny okres od 1 styczznia 2023 r.pdf (398,67KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki Puchacz.pdf (306,70KB)


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

DOCMPZP Rozprza - fotowoltaika - wyłożenie 2022.11.23 BIP.doc (49,50KB)

PDFUCHWAŁA Rozprza - Niechcice 2022.05.22.pdf (206,26KB)

PDFRYSUNEK Rozprza - Niechcice 2022.05.22.pdf (3,87MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Niechcice.pdf (452,15KB)


PDFPrreferencyjny zakup węgla Lista predsiębiorców posiadających zezwolenie na terenie Gminy Rozprza.pdf (360,68KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi ekspresowej S12 Piotrków Tryb Opoczno.pdf (399,85KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania ws Budowy gazociągu Kalisz Sierasz Meszcze.pdf (1,54MB)


PDFOgłoszenie o zmianie terminu polowania zbiorowego planowanego do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki Nr 21 Odyniec.pdf (330,11KB)


 Szanowni Państwo,

W związku z ustawą z dnia 27 października 2022r. „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Urząd Gminy w Rozprzy będzie realizował zadanie poprzez składy węgla znajdujące się na terenie gminy. Warunkiem zakupu będzie złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i otrzymanie (w terminie  do 14 dni) zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla, z którym wnioskodawca zgłasza się do wybranego przez siebie składu węgla na terenie gminy.

    Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie uprawniona jest osoba fizyczna z gospodarstwa domowego:

 1. której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy oraz dla tego gospodarstwa została złożona poprawna deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB.
 2. która nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach (ani żaden członek jego gospodarstwa domowego)

Zgodnie z ustawą zakup będzie podzielony na dwie transze: 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od 01 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023r. (brak możliwości łączenia transzy).

Osoby zainteresowane zakupem  preferencyjnym  węgla mogą składać wnioski  do Urzędu Gminy w Rozprzy w sali USC (wejście od parkingu) w terminie od 9 listopada  2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. w godzinach: pn-pt 7:30-15:30 i wt 9:00 -17:00 lub przez profil zaufany.

Wniosek oraz załącznik do pobrania:

DOCWniosek o węgiel.doc (61,50KB)

DOCZałącznik do wniosku o węgiel.doc (70,00KB)


Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Szczegóły na stronie.


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji obręb Longinówka.pdf (374,39KB)


PDFZawiadomienie o rozpoczęciu prac projektowych rozbudowy sieci światłowodowej operatora Nexera w ramach POPC4 w Lubieniu.pdf (187,00KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków bytowych przy SP w Straszowie.pdf (474,48KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2022_2023 przez Koło Łowieckie Nr 21 ODYNIEC.pdf (1,16MB)


PDFOgłoszenie.pdf (359,07KB)

PDFOferta LGD BUD-UJ RAZEM.pdf (1,58MB)

PDFformularz-uwag-19A.pdf (123,00KB)


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wsczęciu postępowania ws przebudowy i likwidacji istniejącej sieci drenarskiej na działkach w obrębie Longinówka.pdf (491,06KB)


DOCSTUDIUM Rozprza - zmiana nr 2 - obwieszczenie o wyłożeniu II.doc (43,50KB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Rozprza - zmiana nr 2.pdf (446,89KB)

PDFSTUDIUM Rozprza - zmiana nr 2 - załącznik nr 1.pdf (2,73MB)

PDFSTUDIUM Rozprza - zmiana nr 2 - załącznik nr 2.pdf (22,35MB)

PDFSTUDIUM Rozprza - zmiana nr 2 - załącznik nr 3.pdf (24,06MB)


PDFZawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Kol. Stefanówka.pdf (451,55KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przesuniętym terminie rozpatrzenia odwołania w sprawie drogi S12.pdf (454,18KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf (696,10KB)


PDFZawiadomienie dot. Budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74 - dodatkowe postępowanie wyjaśniające.pdf (375,18KB)


PDFOgłoszenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidyualnym na obszarze obwodów Koła Łowieckiego nr 21 Odyniec.pdf (324,62KB)


Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych w związku z inwestycją pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

PDFGmina Rozprza - wykaz działek.pdf (62,03KB)

PDFZawiadomienie.pdf (108,47KB)


PDFObwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Mierzyn dz. 181.pdf (196,10KB)>


PDFZawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr postępowania odwoławczego Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz Piotrków Tryb.pdf (501,37KB)


PDFPismo w sprawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ściekiod 2022 r..pdf (615,73KB)

PDFWA.RZT.70.15.2022_5 z dn. 25.05.2022 r.pdf (6,34MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Pieńki, dz. 331_7.pdf (365,76KB)


PDFZawiadomienie o umorzeniu postępowania ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz Piotrków Tryb.pdf (489,83KB)


PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. poboru wód podziemnych ze studni przy zbiorniku w Cieszanowicach.pdf (519,98KB)


DOCMPZP Rozprza - ogłoszenie o wyłożeniu 2022.05.11.doc (49,00KB)


PDFZawiadomienie Państwowych Wód Polskich o wszczęciu postępowania administrayjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego działka 787 obręb Mierzyn gm Rozprza.pdf (422,25KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ponownym wpłynięciu wniosku o rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem GDOŚ z dnia 7 marca 2022.pdf (227,83KB)


PDFPismo Komisariatu Policji w Gorzkowicach ws prowadzenia czynności w związku z utworzonym Planem Działania Priorytowego w miejscowości Stara Wieś.pdf (383,22KB)

PDFPismo Komisariatu Policji w Gorzkowicach ws prowadzenia czynności w związku z utworzonym Planem Działania Priorytowego w miejscowości Rozprza.pdf (356,43KB)


DOCOgłoszenie wyników konkursu 2022.doc (52,00KB)

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2022.pdf (130,07KB)


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu ziemnego obręb Kisiele.pdf (892,65KB)


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne zawiadomia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu ścieków obr Kisiele.pdf (857,31KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - utrzymanie w mocy postanowienia RDOŚ w Łodzi ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf (473,08KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - odmowa wstrzymania natychmiastowego decyzji ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf (463,36KB) 


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie i usługi wodne na rzece Luciąży.pdf (893,81KB)


PDFPismo Izby Rolniczej o możliwości składania uwag w zakresie szkód łowieckich.pdf (145,82KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Opoczno.pdf (457,95KB)


Wójt Gminy Rozprza ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2022 rok.

1. Cel i rodzaj zadań

 1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2022 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne   i kulturalne,
-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,
- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,
-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,
- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,
- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),
- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:
- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

Termin składania ofert ustala się do 22 marca 2022 r.

DOCZał_1_ogłoszenie_2022.doc (103,00KB)

PDFZał_1_ogłoszenie_2022.pdf (198,11KB)

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.doc (58,00KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.pdf (151,21KB)

DOCZARZADZENIE_2022.doc (37,50KB)

PDFZARZADZENIE_2022.pdf (112,17KB)
 


28 lutego 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.


PDFInformacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.pdf (3,80MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz 680 27 680 28 obręb Rozprza.pdf (867,84KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz obręb Romanówka.pdf (870,65KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf (1,16MB)


JPEGPlakat nieodpłatne porady prawne (336,93KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków melioracyjnych na działce 49 i 50 obręb Milejów.pdf (885,48KB)


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (593,91KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsiębzięcia polegającego na budowię drogi ekspresowej S12.pdf (517,47KB)


DOCSTUDIUM Rozprza - obwieszczenie o wyłożeniu.doc (43,00KB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Rozprza.pdf (446,89KB)

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 1.pdf (4,68MB)

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 2.pdf (22,35MB)

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 3.pdf (24,06MB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnieniea MOP 6,3 Mpa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski.pdf (500,56KB)

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnieniea MOP 6,3 Mpa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski,,2.pdf (452,03KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM dot. wykonania urządzeń wodnych rozbiórka obiektów mostowych.pdf (266,77KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf (413,57KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki Nr 18 RACJOMALNEGO ŁOWIECTWA.pdf (500,50KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2021 22 przez Koło Łowieckie nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf (441,17KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenie pozwolenia wodnoprawnego działka 63 7 obręb Rozprza.pdf (842,97KB)


DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Rozprza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.doc (48,00KB)

PDFUCHWAŁA Rozprza - Truszczanek.pdf (112,33KB)

PDFRYSUNEK Rozprza - Truszczanek.pdf (7,21MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Truszczanek.pdf (439,83KB)

PDFUCHWAŁA Rozprza - Wroników.pdf (115,56KB)

PDFRYSUNEK Rozprza - Wroników.pdf (3,82MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Wroników.pdf (454,66KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnporawnego.pdf (503,12KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2021 2022 przez Koło Łowieckie nr 21 ODYNIEC.pdf (291,86KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ.pdf (539,12KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej działka 42 1 Janówka.pdf (843,16KB)


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (344,71KB)


PDFInformacja o przedterminowych wyborach w sołectwie Bryszki.pdf (128,13KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego.pdf (279,03KB)


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 202122 przez Koło Łowieckie nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf (295,04KB)


DOCXII Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza- październik 2021.docx (17,57KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2021 2022 przez Koło Łowieckie Nr 18 Racjonalnego Łowiectwa.pdf (320,25KB)

PDFKalendarz polowań.pdf (557,97KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych w sezonie 2021_2022 przez Koło Łowieckie TUR.pdf (292,94KB)

PDFKalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2021_2022 Koło Łowieckie TUR w Łodzi.pdf (630,80KB)


PDFogłoszenie o przetargu - Mierzyn.pdf (2,96MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączków melioracyjnych na działce 679 95 obręb Rozprza.pdf (843,04KB)


PDFZarzadzenie konsultacje.pdf (105,04KB)

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf (154,96KB)

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf (139,43KB)

PDFFormularz Uwag.pdf (117,73KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa bezodpływowego hodowlanego stawu ziemnego Łochyńsko.pdf (876,15KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki nr 20 Sokół w obwodzie 251.pdf (615,41KB)PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne Przebudowa istniejących rowów drogi gminnej Białocin.pdf (485,40KB)


PDFNowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rozprza na okres 3 lat.pdf (1,86MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. działki 237 obręb Romanówka.pdf (196,59KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociązu wysokiego ciśnienia relacji Sierasz Piotrków Trybunalski.pdf (519,92KB)

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociązu wysokiego ciśnienia relacji Sierasz Piotrków Trybunalski.pdf (520,29KB)


Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

PDFZawiadomienie Gmina Rozprza.pdf (141,29KB)

PDFInformacja_RODO.pdf (65,84KB)

PDFWykaz działek Gmina Rozprza.pdf (32,95KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce 1039 5 obręb Longinówka.pdf (846,95KB)


PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy 2020.pdf (283,33KB)


PDFZawiadomienie GDOŚ o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji - dot. DK 91.pdf (360,71KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących urządzeń melioracji wodnej działka 565 14 obręb Rozprza.pdf (834,70KB)


PDFArkusz zgłoszeniowy.pdf (66,04KB)

PDFdecyzja.pdf (2,27MB)


PDFZawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 91.pdf (532,35KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej dz 238 2 obręb Romanówka.pdf (850,14KB)


PDFObwieszczenie ws udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania Romanówka.pdf (398,36KB)


PDFObwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przebudowa rowów w Białocinie.pdf (476,59KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws Budowy rurociągu produktowego Boronów Trzebinia.pdf (256,49KB)


DOCXI Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. Gmina Rozprza.docx (16,65KB)


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania inwestycyjnego Romanówka.pdf (468,81KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce nr ew 679 113 obręb Rozprza.pdf (851,89KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego na działce 154 1 obręb Magdalenka.pdf (844,85KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z terenu samochodowej myjni bezdotykowej.pdf (427,78KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia dodnoprawnego na wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce nr 8 obręb Stara Wieś.pdf (376,80KB)


PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (121,70KB)

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Rozprza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.pdf (141,37KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws ustalenia kolejnego okresu oboiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Luciąży przy pomocy jazu w Sterej Wsi.pdf (450,47KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację sieci drenarskiej na działce nr ewid 679 115 obręb Rozprza.pdf (467,63KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację sieci drenarskiej na działce nr ewid 345 obręb Rozprza.pdf (848,16KB)


ZARZĄDZENIE NR 8/2021

WÓJTA GMINY ROZPRZA

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

DOCZARZADZENIE_aktual_2021.doc (38,50KB)

DOCZał_1_ogłoszenie_aktualne_2021.doc (102,00KB)

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_aktual_2021.doc (58,00KB)


Nie stać Cię na odpłatne porady? Masz jakiś problem? Nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych lub punkcie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Postaramy się pomóc i w miarę możliwości znaleźć dobre rozwiązanie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób  ciągu ostatniego roku. Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf (1,33MB)


WÓJT GMINY ROZPRZA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

w roku 2021

1. Cel i rodzaj zadań

 1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2021 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne            i kulturalne,

-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,

- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,

-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, 

- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),

- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

 1. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:

-  realizacje zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

 1. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 2. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Termin składania ofert ustala się do 8 marca 2021 r. do godz. 15:30.

W załączeniu Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz treść Zarządzenia nr 6/2021 wraz z załącznikami.

PDFZARZADZENIE_2021.pdf (112,29KB)

PDFZał_1_ogłoszenie_2021.pdf (199,35KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2021.pdf (151,79KB)

DOCFormularz-Oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-2021.doc (119,00KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie.pdf (216,30KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws środowiskowcy uwarunkowań dotyczących budowy obwodnicy Radomska Kamieńska Rozprzy i Srocka.pdf (308,88KB)


PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 ws sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego ws obwodów łowieckich.pdf (670,02KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uządzeń wodnych.pdf (198,23KB)


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2021.docx (16,56KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski.pdf (2,30MB)


PDFObwieszczenie o wniesieniu odwołania od dec. WŁ dot. pozwolenia na budowę - Stacja Pomp Jeżów.pdf (221,75KB)


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (236,07KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oras S74.pdf (483,57KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws pozwolenia na budowę obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów.pdf (542,72KB)


DOCXII Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza- październik 2020.docx (16,70KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws Rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Sroska.pdf (660,29KB)


PDFZawiadominie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie RDOŚ w Łodzi z dnia 2 czerwca 2020.pdf (366,01KB)


PDFZawiadomienie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 3 2 33 obręb Janówka.pdf (481,26KB)

PDFZawiadomienie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 679 98 Rozprza.pdf (478,33KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki nr 33 Puchacz.pdf (342,42KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach 32 i 33 obręb Kisiele gm Rozprza.pdf (857,61KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie pozwolenia na budowę Stacji Pomp Jeżów - Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia.pdf (2,67MB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym - Budowa rurociągu naftowego Boronów-Trzebina.pdf (921,66KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym w sezonie 2020_21 przez KŁ Racjonalnego Łowiectwa.pdf (774,13KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Przebudowa i częściowa likwidacja istniejącej sieci drenarskiej na działce 1063 7 obręb 0012 Longinówka.PDF (839,28KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w sezonie 2020 2021 przez Koło Łowieckie nr 17 TUR.pdf (321,75KB)


PDFKalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2020 2021 Koło Łowiecki TUR w Łodzi.pdf (749,08KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków drenarskich na działce nr 679 77 w obebie Rozprza.pdf (809,91KB)


PDFZarządzenie nr 56 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 09 2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawcę wyznaczonych przy cmentarzu w Rozprzy na okres wszystkich świętych.PDF (933,82KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 20 Sokół.pdf (322,44KB)

PDFInformacja Zarządu Koła Łowieckiego nr 20 Sokół dotycząca planowanych polowań zbiorowych w dzierżawionych obwodach nr 251.pdf (608,84KB)


WÓJT GMINY ROZPRZA  ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zostaną przeprowadzone w terminie od 21.09.2020r., do 9.10.2020 r. 

Uwagi w ramach konsultacji należy złożyć na Formularzu uwag, który dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Formularz powinien zostać złożony w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy lub przesłany na adres w terminie do dnia 9.10.2020 r   

       Uwagi i opinie z datą po 9 października 2020r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje.doc (35,50KB)

PDFZarzadzenie konsultacje.pdf (104,42KB)

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx (14,11KB)

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf (140,37KB)

DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc (96,00KB)

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf (155,03KB)

DOCFormularz Uwag.doc (38,50KB)

PDFFormularz Uwag.pdf (118,14KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Mierzyn na działkach 820 5 820 9 i 822 w obrębie 0017 Mierzyn.pdf (430,95KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego.pdf (255,39KB)


PDFPismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf (499,26KB)

PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf (598,23KB)

PDFPostanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf (882,89KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez KŁ nr 33 Puchacz.pdf (324,22KB)

PDFKalendarz polowań zbiorowych KŁ nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf (333,92KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego dot. melioracji w Pieńkach.pdf (190,29KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. sieci drenarskiej w Longinówce.pdf (190,88KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w dniu 15 08 2020 przez Koło Łowieckie nr 17 TUR.pdf (43,84KB)


PDFPremia dla młodego rolnika nabór wniosków przedłużony.pdf (66,22KB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot rozbudowy Drogi Krajowej nr 91 oraz obwodnicy Rozprzy.pdf (61,06KB)


PDFObwieszczeniei Zawiadomienie Wojewody Łodzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.pdf (3,97MB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (258,07KB)


PDFRozporządzenie nr 22 2020 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików wraz z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf (1,77MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dot. dz. 680_17 obręb Rozprza.pdf (449,11KB)


DOCXAktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 r. Gmina Rozprza.docx (16,60KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (dot. dz. 69 i 72 Kęszyn-Dzieciary).pdf (218,21KB)


PDFZawiadomienieWojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.pdf (6,24MB)

PDFObwieszczeniei Zawiadomienie Wojewody Łodzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.pdf (3,97MB)


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws ustalenia środowiskowych uwarunkowań Budowa drogi ekspresowej S12.pdf (370,21KB)


PDFInformacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych.pdf (760,20KB)

PDFzał nr 1.pdf (214,72KB)

PDFzał nr 2.pdf (197,54KB)

DOCXZałącznik nr 3.docx (18,98KB)

PDFCentralne biuro spisowe procedura.pdf (1,02MB)


PDFPowszechny spis rolny 2020.pdf (110,31KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1.pdf (243,82KB)


PDFZawiadomienie Dyrektora PGW WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. dz. 680_49 obręb Rozprza.pdf (442,47KB)


PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROZPRZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019.pdf (301,75KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego o przeprowadzaniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji - budowa autostrady A1 dot. odcinka Bełchatów, Kamieńsk.pdf (235,96KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dot. oczyszczalni ścieków w Niechcicach.pdf (284,33KB)


PDFRozporządzenie nr 20 2020 Wojewody Łódzkiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich.pdf (1,48MB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.pdf (618,67KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. odwołania od decyzji i braku podstaw do zastosowania samokontroli - dot. Rozbudowy DK 91 i obwodnic.pdf (284,40KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. Budowy obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infr. w ramach inwestycji Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.pdf (477,77KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ o wystąpieniu przez GDDKiA z wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dot. DK91.pdf (263,52KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego - działki w Longinówce.pdf (199,86KB)


PDFObwieszczenie rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf (584,61KB)

PDFDecyzja rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf (13,08MB)

PDFOgłoszenie rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf (582,68KB)


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do bublicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r położonych na obszarze Gminy Rozp.pdf (932,36KB)


PDFUchwała nr VII 43 19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ws ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego.pdf (341,16KB)

PDFZałącznik nr 1 Apteki na terenie Powiatu Piotrkowskiego.pdf (1,52MB)


PDFNowy nr rachunku do wpłat za odbiór odpadów komunalnych.pdf (139,40KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej Janówka dz 73 5 i 73 4 obręb 0009.pdf (861,22KB)


PDFZawiadomienie wójta gminy Rozprza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa obręb ewidencyjny Łochyńsko.pdf (362,76KB)


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2020 ROK

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2020.pdf (130,01KB)


PDFBezpłatny odbiór azbestu 2020.pdf (505,20KB)


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2020.docx (16,47KB)


WÓJT GMINY ROZPRZA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Rozprza na 2020 rok

PDFZał_1_ogłoszenie_2020.pdf (197,41KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2020.pdf (149,71KB)

PDFZARZADZENIE_2020.pdf (97,38KB)


Rok 2019


PDFRozporządzenie nr 11 2019 Wojewody Łódzkiego ws zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików pismo.pdf (395,69KB)

PDFRozporządzenie nr 11 2019 Wojewody Łódzkiego ws zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.pdf (527,94KB)


PDFObwieszczenie Wojewody o podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji udzielajacej zezwolenia na realizację inwestycji - dot. A1.pdf (218,09KB)


PDFInformacja - Czyszczone kominy to mniejszy smog.pdf (466,75KB)
PDFKomunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną Czyszczone kominy to mniejszy smog.pdf (998,06KB)


ODTFORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.odt (12,18KB)


PDFOgłoszenie o polowniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2020 przez Koło Łowiecki nr 24 Orzeł w Kłudzicach.pdf (319,35KB)


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w m. Niechcice.pdf (420,32KB)


PDFInformacja dla rolników z terenu Gminy Rozprza - usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.pdf (309,92KB)
PDFOświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności.pdf (898,10KB)


DOCXAktualizacja październikowa podstawowa kwota dotacji 2019 Gmina Rozprza.docx (14,50KB)


PDFDotyczy sprawy - Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.pdf (398,79KB)
PDFRozporządzenie nr 92019 wojewody łódzkiego.pdf (465,13KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA.pdf (234,14KB)

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.pdf (205,91KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 października 2019.pdf (934,80KB)
PDFDecyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.pdf (10,12MB)
 


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Mierzyn.pdf (720,36KB)

PDFZarządzenie nr 88_2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (347,00KB)


PDFZarządzenie 76_2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz ww. wykaz.pdf (708,61KB)


PDFObieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA.pdf (220,29KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozolenia wodnoprawnego.pdf (223,34KB)


Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim zachodzi konieczność powołania nowych członków Rady, będących organem opiniodawczo-doradczym.

PDFKarta zgłoszenia.pdf (370,45KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (377,12KB)
PDFZgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.pdf (740,26KB)


PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (354,66KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (683,39KB)


Wójt Gminy Rozprza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 22 października 2019r., nie będą rozpatrywane.

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx (13,76KB)
DOCZarzadzenie konsultacje.doc (34,00KB)
DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc (94,00KB)


PDFMapa Polowań Koło Łowieckie Tur.pdf (390,48KB)
PDFKalendarz polowań Koło Łowiuecki Tur.pdf (742,77KB)
PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych Koło Łowieckie Tur.pdf (309,25KB)

PDFKalendarz polowań Koło Łowieckie Odyniec.pdf (712,61KB)
PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych Koło Łowieckie Odyniec.pdf (305,80KB)


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych.pdf (318,91KB)
PDFTerminy polowań zbiorowych.pdf (620,43KB)


PDFZawiadomienie GDOŚ o terminie rozpatrzenia odwołań od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania -dot. budowy drogi ekspresowej S12 i S74.pdf (212,48KB)


PDFRozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików....pdf (360,09KB)


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w dniu 1 września 2019 r. przez Koło Łowieckie ODYNIEC.pdf (177,61KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. toku postępowania w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o śr. uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91.pdf (393,65KB)

PDFOgłoszenie RDOŚ o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w ramach sprawy administracyjnej - dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 91.pdf (367,49KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ ustalającej środowiskowe uwarunkowania - dot. S12 i S74....pdf (458,48KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji pozwolenia wodnoprawnego_ działka w Świerczyńsku.pdf (282,96KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Truszczanek.pdf (1,33MB)


PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śr. dot. Rozbudowy drogi gminnej w m. Białocin.pdf (293,44KB)

PDFZawiadomienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śr. dot. Rozbudowy drogi gminnej w Białocinie.pdf (232,36KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Lubień.pdf (1,31MB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Gieski.pdf (1,23MB)


OGŁOSZENIE O POLOWANIACH ZBIOROWYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2019/20 PRZEZ KOŁO ŁOWIECKIE "PUCHACZ"

PDFDodatkowe polowania zbiorowe KŁ Puchacz.pdf (237,71KB)

JPEGPage1.jpeg (120,97KB)

JPEGPage2.jpeg (160,86KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wydaniu w dniu 5 lipca 2019 r. decyzji Nr 39_2019 o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa sieci gazowej na działce 30_2 obr. Longinówka.pdf (206,43KB)


PDFObwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 86 w Rozprzy z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf (421,14KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci.pdf (395,81KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. inwestycji - budowa autostrady A1.pdf (257,48KB)


PDFOgłoszenie o zgłoszeniach i rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.pdf (248,70KB)


PDFNabór na funkcję urzędnika wyborczego Gminy Kluki.pdf (1,91MB)


PDFZarządzenie Nr 50_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Rozprza.pdf (193,49KB)


PDFZarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Rozprza oraz wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach.pdf (110,20KB)

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach.pdf (27,47KB)

PDFInforamcja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego w miejscowosci Niechcice.pdf (298,15KB)

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaszenia pozolenia wodnoprawnego.pdf (256,96KB)


PDFObwieszczenie w sprawie budowy autostrady A1 - odcinek B.pdf (263,13KB)


PDFZarządzenie nr 36_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Truszczanek.pdf (801,31KB)


PDFZarządzenie nr 35_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Gieski.pdf (775,24KB)


PDFZarządzenie nr 37_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Lubień.pdf (770,50KB)


PDFZarządzenie nr 33_2019 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf (4,64MB)


PDFOgłoszenie rzetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,46MB)


PDFzarządzenie nr 32_2019 z dnia 17 maja 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (770,94KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf (302,51KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf (401,64KB)


PDFZrządzenie nr 30_2019 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (659,70KB)


PDFZawiad. o wszęciu postepowania adm. w sprawie wydania pozwolenia wodn.pdf (203,09KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze GR.pdf (463,95KB)


PDFZarządzenie 22_2019 z dnia 27 marca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1 003,77KB)


PDFZarzadzenie nr 15_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (818,39KB)


PDFZarzadzenie nr 14_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia.pdf (631,16KB)


PDFZarządzenie Nr 13_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf (2,53MB)


PDFTerminarz zebrań wiejskich w Gminie Rozprza-wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządu osiedla i jego przewodniczącego na kadencję 2019-2024..pdf (509,70KB)


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Białocin.pdf (395,90KB)


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Longinówka.pdf (409,09KB)


PDFInformacja wójta gminy Rozprza o wykazie lokali przeznaczonych do dzierżawy.pdf (256,71KB)


PDFInformacja wójta gminy Rozprza o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.pdf (264,15KB)


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2019.docx (14,53KB)


PDFInformacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego.pdf (314,53KB)


DOCOgłoszenie wyników konkursu 2019.doc (52,00KB)


PDFZarzadzenie nr 3_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf (989,16KB)


PDFZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY ROZPRZA Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2019 rok....pdf (97,63KB)

PDFZał_1_ogłoszenie.pdf (199,65KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej.pdf (149,91KB)

 

Rok 2018


PDFZarządzenie nr 72_2018 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (820,64KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 153.pdf (38,03KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 152.pdf (38,96KB)


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza - od 1 LISTOPADA 2018.docx (14,62KB)


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,40MB)
PDFOświadczenie rolnika.pdf (757,45KB)


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (1,25MB)


PDFOgłoszenie przetarg ograniczony na sprzedaż.pdf (1,44MB)

PDFOświadczenie rolnika.pdf (756,44KB)


PDFOgłoszenie przetarg nieograniczony na sprzedaż.pdf (1,25MB)


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 3_2018 z dnia 17.09.2018 r. o zezewoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (595,70KB)


PDFZarządzenie 58_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (642,82KB)


PDFZarządzenie 57_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (634,91KB)


PDFZarządzenie 56_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (626,88KB)


PDFZarządzenie Nr 54_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (450,29KB)


PDFInformacje o rozstrzygnięciu przetargów.pdf (572,23KB)


PDFZarządzenie Nr 52_2018 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (726,76KB)


PDFOgłoszenie przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów.pdf (447,38KB)


PDFZarządzenie nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza.pdf (1 002,33KB)


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowksiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (645,87KB)


PDFZarządzenie Nr 42_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.pdf (1,12MB)


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału w pasie dtogi gminnej nr 110371E.pdf (412,31KB)


PDFInformacja o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (264,87KB)


PDFInformacja o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (263,79KB)


PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (5,20MB)


PDFOgłoszenie o przetargu Kisiele 37.pdf (1,23MB)


PDFOgłoszenie o przetargu Gieski 271.pdf (1,60MB)

PDFoświadczenie rolnika.pdf (751,45KB)


PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (151,10KB)


PDFOgloszenie o przetargu na sprzedaż działki 153.pdf (201,11KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 152.pdf (257,80KB)

PDFOświadczenie rolnika.pdf (1,08MB)


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza - od 1 maja 2018.docx (14,62KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2.pdf (248,20KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (250,91KB)


PDFZarządzenie Nr 20_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (742,91KB)


PDFZarządzenie Nr 21_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (728,79KB)


PDFZarządzenie nr 16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu.pdf (90,18KB)


PDFZarządzenie nr 15 w sprawie ogłoszenia wykazu.pdf (97,22KB)


PDFZarządzenie nr 14 w sprawie wykazu lokalu w Niechicach.pdf (96,65KB)


PDFZarządzenie w sprawie wykazu.pdf (201,44KB)


PDFObwieszczenie WÓjta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok.pdf (198,84KB)


PDFZarządzenie w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośći.pdf (151,22KB)


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (927,29KB)


PDFOgłoszenie o przetargu Mierzyn 910_3.pdf (198,79KB)


PDFOgłoszenie o przetargu Milejów.pdf (213,56KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (30,27KB)


PDFUchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (430,17KB)


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej 110367E.pdf (422,12KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (34,83KB)


PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf (203,63KB)


PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf (146,26KB)


PDFZarządzenie nr 2_2018 wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (735,61KB)


DOCXpodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2018.docx (14,57KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 7 marca 2018.pdf (1,07MB)


PDFOgłoszenie wyników konkursu 2018.pdf (231,70KB)


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 16 lutego 2018.pdf (1,26MB)


PDFZarządzenie Nr 1_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice, dz. 496.pdf.pdf (625,95KB)


PDFLokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego wraz z harmonogramem i lokalizacją.pdf (347,74KB)


Rok 2017


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 18 grudnia 2017.pdf (909,61KB)


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 18.12.2017.pdf.pdf (748,59KB)


PDFZarządzenie Nr 67_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (568,36KB)


PDFOceny jakości wody do spożycia w Gminie Rozprza.pdf (1,05MB)


PDFZarządzenie nr 63_2017 wójta Gminy Rozprza z dnia 15.11.2017.pdf (567,87KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Rozprza.pdf (228,06KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Niechcice.pdf (228,20KB)


PDFZarządzenie nr 64_2017 wójta Gminy Rozprza z dnia 22.11.2017.pdf (731,11KB)


DOCXAktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza.docx (14,51KB)


WÓJT GMINY ROZPRZA
ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 24 października 2017r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje 2017.doc (29,00KB)

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2017.docx (13,92KB)

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2017.doc (89,00KB)


PDFOgłoszenie z dnia 25.09.2017r.pdf (278,74KB)


PDFZarządzenie Nr 52_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (833,47KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 20.10.2017_2.pdf (1,26MB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 20.10.2017.pdf (1,40MB)

DOCXwzor_a.docx (19,49KB)
DOCXwzor_b.docx (19,42KB)
DOCXwzor_c.docx (21,66KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 18 sierpnia 2017 roku.pdf (188,17KB)


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf (269,42KB)


PDFOgłoszenie. Wójt Gminy Rozprza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf (398,70KB)


PDFOgłoszenie o udostępnieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łodzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf (471,59KB)

PDFProjekt uchwały Sejmiku Województwa Łodzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf (11,97MB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu.pdf (36,44KB)


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 24.07.2017.pdf (140,86KB)


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 24.07.2017_2.pdf (168,03KB)


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomiści z dnia 10 lipca 2017.pdf.pdf (992,79KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy.pdf (3,15MB)


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomiści z dnia 19 maja 2017.pdf (757,32KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 19.05.2017.pdf (433,40KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 19.05.2017.pdf (1,04MB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r..pdf (818,09KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 3 marca 2017 r.pdf (202,32KB)


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zrządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.pdf (555,70KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje - działka na sprzedaż Niechcice nr. 461_1.pdf (198,87KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje - działka na sprzedaż Milejów nr. 145_4.pdf (200,73KB)


PDFOgłoszenie o projekcie studium.pdf (114,44KB)

JPEGKIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA.jpeg (255,78KB)

PDFZmiana Studium - tekst.pdf (2,02MB)

JPEGUWARUNKOWANIA.jpeg (244,59KB)

JPEGPROGNOZA ŚRODOWISKOWA.jpeg (143,64KB)

PDFPrognopza środowiskowa-tekst.pdf (1,24MB)
 


PDFInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr 1103725E ul. Lesnej w Rozprzy, gm. Rozprza.pdf (439,09KB)


PDFInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr 110362E w miejscowości Janówka oraz ulicy Lazurowej w Milejowie, gm. Rozprza.pdf (423,08KB)


DOCXpodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza.docx (14,19KB)


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomości 16.01.2017.pdf (1,75MB)


PDFOgłoszenie wyników konkursu 2017.pdf (232,78KB)


Rok 2016


PNGHarmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Piotrkowskim.png (353,42KB)


INFORMACJA

W DNIU 23 GRUDNIA 2016 R. (PIĄTEK)

URZĄD GMINY CZYNNY DO GODZ. 14.00.


ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

PDFZARZADZENIE_2016.pdf (196,85KB)

PDFZał_1_ogłoszenie_2016.pdf (348,31KB)

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2016.pdf (290,26KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje o nieruchomiści przeznaczonej do sprzedaży.pdf (207,57KB)


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf (439,27KB)


PDFOBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf (456,01KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (261,25KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (233,93KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf (531,51KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Rozprza.pdf (444,84KB)


PDFInformacja Koła Łowieckiego ODYNIEC.pdf (208,39KB)


PDFZmiana siedziby LGD.pdf (161,73KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Studium.pdf (446,31KB)


PDFKomunikat PT KRUS w Piotrkowie Tryb. w sprawie terminu na opłacanie składek za III kwartał 2016 r..pdf (358,19KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (157,57KB)


PDFWykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy.pdf (261,73KB)


PDFInformacja o uruchomieniu serwisu internetowego poświeconego nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami.pdf (263,66KB)


PDFOBWIESZCZENIE RDOŚ dotyczące inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91....pdf (430,93KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (178,98KB)


PDFInformacja GK.6845.10.2016.pdf (218,58KB) 


PDFInformacja GK.6845.5.2016 GK.6845.6.2016 GK.6845.7.2016.pdf (260,94KB) 


PDFInformacja GK.6845.12.2016.pdf (233,69KB) 


PDFInformacja GK.6845.11.2016 GK.6845.13.2016.pdf (232,07KB)


PDFInformacja GK.6845.9.2016.pdf (221,51KB)


PDFInformacja GK.6845.8.2016.pdf (222,36KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf (223,61KB)


PDFObwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.pdf (413,85KB)


PDFObwieszczenie WG Gorzkowice o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przedłożenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - elektrownia wiatrowa na dz. 8 obr. Gościnna.pdf (355,36KB)

PDFObwieszczenie WG Gorzkowice o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy elektrowni wiatrowej na dz. nr 8 obr. Gościnna gm. Gorzkowice.pdf (310,20KB)


PDFObwieszczenie wójta gminy Gorzkowice o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf (442,61KB)


DOCOgłoszenie o umorzeniach podatkowyh w 2015 roku.doc (401,50KB)


Obwieszczenie o zmianie programu "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją" oraz obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza Programu.

PDFObwieszczenie plus program i inwentaryzacja.pdf (285,21KB)

PDFWyniki inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Rozprza.pdf (2,54MB)

PDFProgram usuwania azbestu - Gmina Rozprza.pdf (1,47MB)

PDFobwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza Programu wraz z uzasadnieniem.pdf (1,73MB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (163,40KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf (213,97KB)


PDFDecyzje Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia.pdf (2,50MB)


PDFOgłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26 lutego 2016 r.pdf (389,00KB) 


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26 lutego 2016 r.pdf (448,20KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu ... za 2015 r..pdf (605,22KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (237,61KB)


Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje o konsultacjach społecznych do projektu "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016 - 2025"

PDFUchwała nr 196_2016 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb z dnia 28 stycznia 2016.pdf (35,58MB)

PDFUchwała nr 197_2016 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb z dnia 28 stycznia 2016.pdf (35,53MB)

ODTFORMULARZ KONSULTACYJNY.odt (22,96KB)


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (186,10KB)


ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza

DOCXMierzyn D I oglosz.docx (20,31KB)

DOCXopis dwustronny Mierzyn.docx (2,29MB)


PDFZaproszenie do składania ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej XIII Dni Gminy Rozprza.pdf (1,16MB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Straszów.pdf (211,04KB) 


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf (190,38KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Rajsko Duże.pdf (211,13KB)


Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

PDFOgłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi_29.12.2015.pdf (556,50KB)


Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi_29.12.2015.pdf (532,65KB)


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza uchwały z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją."

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza.pdf (275,08KB)

PDFPodsumowanie przyjętego przez Radę Gminy Rozprza Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.pdf (936,70KB)

PDFProgram usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.pdf (1,48MB)

PDFUzasadnienie do Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza.pdf (209,99KB)
 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych gminy rozprza na 2016 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

DOCOgłoszenie.doc (47,50KB)


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej ovceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.

Link: http://rozprza.pl/982/50/obwieshttp://rozprza.pl/982/50/obwieszczenie.html

JPEGobwieszczenie 7.12.jpeg (135,28KB)


Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20 listopada 2015 r.

Informacja o przetargu 20 listopada.jpeg


Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

ogłoszenie o wynajmu lokali1.jpeg

ogłoszenie o wynajmu lokali 2.jpeg

ogłoszenie o wynajmu lokali 3.jpeg


Informacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego: Informacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego1.jpeg


Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu.pdf (467,39KB)


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłaczeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B, w częsci dotyczącej likwidacji SPO na węźle Kamieńsk wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (328,27KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie RDOŚ w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu..pdf (506,53KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowań w sprawach zmian decyzji: Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013 r., 380/13 i 381/13 z 03.11.2013 r. udzielających zezwolenia na realizację  inwestycji drogowych polegających na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła "Tuszyn" z wyłaczeniem węzła do węzła "Radomsko" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 392+720 - odcinki: A, B, C w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiany na węzłach: Piotrków Trybunalski i Bełchartów.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (279,15KB) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (264,17KB)


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamnkietym, kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0001110_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce: nr 593- obręb 26 Rozprza, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (270,07KB)


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamnkietym, kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf (295,29KB)  

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Komisarza Wyborczego dnia 16 lutego (1 tuta) lub 2 marca (gł.ponowne) upływa termin składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w 2014 roku.

PDFInformacja z Krajowego Biura Wyborczego.pdf (214,53KB)

____________________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie: "Rozbudowy drogi krajowej nr 91km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/ DK9, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"  PDFObwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf (414,49KB)


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Dariusza Grzesiaka od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/7-17/09-10 z dnia 30 listopada2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_4.pdf (253,89KB)


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim zażalenia Dariusza Grzesiaka na postanowienie Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331.8.17.2009 z dnia 31 października 2014r.

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_3.pdf (273,47KB)


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Katarzyny Wardenckiej od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/10-15/09-10 z dnia 7 września 2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_1.pdf (253,19KB)


PDFOgłoszenie o umorzeniach podatkowyh w 2014 roku.pdf (334,84KB)


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Katarzyny Wardenckiej od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/11-13/09 z dnia 10 września 2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_2.pdf (247,38KB)


Wójt Gminy Rozprza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Gminy Rozprza na 2015 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziecictwa narodowego.

PDFOgłoszenie wyników konkursu_2014.pdf (220,00KB)


Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydania decyzji z dnia 30 października 2014r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14PDFZawiadomienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.pdf (301,83KB)


Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego OSP Florian we Wronikowie z dn. 5 marca 2014 r. 

DOCInformacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.doc (23,00KB)