Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż, najem i dzierżawa gruntów


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Rajsko Małe dz. 262 - lokal o pow. użytk. 45 m2.pdf (390,82KB)

PDFZarządzenie nr 28 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (342,79KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - Ignaców dz. 76_2.pdf (288,15KB)


PDFInformacja o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. 463_3 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (311,45KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu położonego w obrębie Wola Niechcicka Stara ozn. nr 463_3.pdf (570,19KB)

PDFRegulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej.pdf (937,81KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu - dz. 463_3 obreb WNS.docx (13,50KB)

DOCXklauzula RODO.docx (19,74KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Łochyńsko dz. 415_2 pow. 117 m2.pdf (354,51KB)

PDFZarządzenie nr 23_2024 BurmistrzaRozprzy w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (344,21KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze położonych w ob. Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Wola Niechcicka Stara.pdf (2,05MB)

PDFZarządzenie nr 22_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w ob. Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Wola Niechcicka Stara.pdf (370,19KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia garaż pow. 12m2 Rozprza.pdf (639,42KB)

PDFZarządzenie nr 24_2024 w sprawie ogłoszenia lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (314,87KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie na wynajem lokalu użytkowego garażu.pdf (282,53KB)


PDFZarządzenie nr 16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (326,40KB)

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - pow. 62 m2 - Rynek Piastowski 10a.pdf (330,18KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (780,17KB)

PDFZarządzenie nr 15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej ....pdf (356,92KB)


PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (461,02KB)


PDFZarządzenie 12_2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 104_2023 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Bagno.pdf (200,33KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Bagno dz. 295_2 i 296_2.pdf (779,06KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej - obręb Bagno dz. 295_2 296_2.pdf (378,53KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Niechcice dz. 1280 o pow. 043 ha.pdf (361,25KB)

PDFZarządzenie Nr 103_2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu mieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (329,60KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek 1414 1416 obręb Mierzyn.pdf (1,98MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,63KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,41KB)

DOCXmapa Mierzyn dz. 1414 i 1416.docx (135,83KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Kęszyn Dzięciary Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (779,13KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Kęszyn Dzięciary Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (1,04MB)

PDFOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustrnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci rolnej.pdf (237,96KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (579,36KB)


PDFZarządzenie nr 81_2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Świętych w 2023 r.pdf (928,39KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 1414 1416.pdf (991,30KB)

PDFZarządzenie nr 73_2023 z dnia 21 września 2023 r.pdf (375,81KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze - położonych w obrębie Bagno Białocin Kęszyn Dzięciary Niechcice Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (3,90MB)


 

PDFinformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf (490,40KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Niechcice ul. Piotrkowska 3 o pow. 21 m2.pdf (671,12KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2023 z 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (348,24KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dz. 1030 obręb Niechcice.pdf (374,29KB)

PDFZarządzenie nr 65_2023 z dnia 1 września 2023r.pdf (345,29KB)


PDFZarządzenie nr 64_2023 z dnia 1 września 2023 r.pdf (347,49KB)

PDFWykaz lokalu użytkowego o pow. użyt. 47.96 m2 przeznaczonego do wynajęcia w miejscowości Romanówka.pdf (680,83KB)


PDFOgłoszenie burmistrza Rozprzy o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych.pdf (968,61KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych.pdf (1,55MB)

PDFOświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.pdf (230,58KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (572,24KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 47_96 m2 w Romanówce.pdf (292,16KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 18 m2 w Niechcicach.pdf (292,23KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.pdf (10,39MB)

PDFZarządzenie nr 52_2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.pdf (632,20KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO - 2023.docx (20,36KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 910_13 i 910_14 obręb Mierzyn.pdf (1,89MB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,41KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn.png (712,79KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,63KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz. 673_27 obręb Rozprza.pdf (411,06KB)

PDFZarządzenie nr 51_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz. 673_27.pdf (329,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - dz 673_6 obręb Rozprza.pdf (398,38KB)

PDFZarządzenie nr 53_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza ozn. nr 673_6 przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf (306,58KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Wola Niechcicka Stara ozn nr 148 149 150 174 175 176 463_3.pdf (315,96KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Niechcice ozn nr 539 411 412 461_2 461_4 496.pdf (359,49KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Stara Wieś ozn nr 982 972 960.pdf (326,72KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Kisiele ozn nr 41 147.pdf (294,72KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Mierzyn ozn nr 1411 1413 1415.pdf (308,03KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Truszczanek ozn. nr 28 80.pdf (304,18KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Wroników ozn nr 76_4.pdf (285,09KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntu położonego w obrębie Kęszyn Dzięciary ozn nr 276 375 384 385.pdf (335,20KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Rozprza ozn nr 673_6.pdf (136,47KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Rozprza ozn nr 673_27.pdf (280,31KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Cekanów ozn nr 446.pdf (287,43KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łochyńsko ozn nr 443.pdf (279,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Milejów ozn nr 62.pdf (284,57KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Bagno ozn nr 272 273.pdf (280,33KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu położonego w obrębie Białocin ozn nr 123 131 140_3 672 730.pdf (353,80KB)


PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 168 położonej w obrębie Romanówka.pdf (355,10KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_13 i 910_14.pdf (831,03KB)

PDFZarządzenie nr 35 z dnia 19.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnych położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych.pdf (348,81KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn dz. 910_13 i 910_14.png (788,37KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Straszów dz. 311 i 229.pdf (375,38KB)

PDFZarządzenie nr 33_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (330,78KB)


PDFInformacja o rostrzygnięciu I przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości obrębu Rajsko Duże ozn. nr 225_5.pdf (384,73KB)


PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rajsko Duże ozn. nr 225_1.pdf (325,58KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Romanówka dz. 168.pdf (1,49MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,47KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)

ODTmapa poglądowa.odt (841,24KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia o pow. użytkowej 39_40 m2 w budunku komunalnym w miejscowości Łochyńsko.pdf (810,46KB)


PDFUnieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 910_13 obręb Mierzyn.pdf (395,84KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Bagno Zmożna Wola.pdf (993,69KB)


PDFInformacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości obrębu Mierzyn nr 910_13 i nieruchomości obręb Truszczanek nr 62_3.pdf (404,52KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 39_40 m2 w miejscowości Łochyńsko.pdf (288,18KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu rolnego położonego w obrębie Mierzyn ozn. nr 1336.pdf (746,83KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych - obręb Mierzyn dz. 1336.pdf (878,21KB)

PDFKlauzula RODO.pdf (563,34KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. 225_5 obręb Rajsko Duże.pdf (1,52MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz. nr 7 59 10 62.pdf (768,87KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rozprza.pdf (930,54KB)

PDFKlauzula RODO.pdf (547,72KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż dz. nr 225_1 obręb Rajsko Duże.pdf (1,49MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,49KB)


PDFZarządzenie Nr 9_2023 Burmistrza Rozprzy z dnia 13.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Romanówka ozn. nr 168.pdf (500,62KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Romanówka dz. 168.pdf (643,92KB)

ODT1. mapa poglądowa.odt (841,24KB)


PDFOgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Mierzyn dz. nr 910_13 i Truszczanek dz. nr 62_3.pdf (1,76MB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,40KB)

DOCXmapa poglądowa - Truszczanek dz. 62_3.docx (163,18KB)

PNGmapa pogladowa - Mierzyn dz. 910_13.png (788,37KB)


PDFZarządzenie nr 7_2023 Burmistrza Rozprzy z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w obrebie Białocin Łazy Duże Mierzyn Wola Niechcicka Stara na cele rolnicze.pdf (352,14KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze położonych w obrębie Białocin Łazy Duże Mierzyn Wola Niechcicka Stara.pdf (2,02MB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (20,33KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. 225_1 obręb Rajsko Duże.pdf (504,96KB)

PDFZarządzenie nr 107_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.pdf (368,13KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ozn. nr 225_5 obręb Rajsko Duże.pdf (571,55KB)

PDFZarządzenie Nr 108_2022 z dnia 19.12.2022 r.pdf (410,04KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położone w obrębie Rozprza ozn. nr 291 28 i 681_6 681_6.pdf (1,28MB)

PDFZarządzenie nr 103_2022 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położonych w obrębie Rozprza.pdf (375,25KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze położonych w obrębie Rozprza.pdf (355,12KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2022 z dnia 07.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (311,89KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb gieski dz. 215_2.pdf (329,15KB)

PDFZarządzenie nr 94_2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Gieski dz. nr 215_2.pdf (300,06KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - Rozprza dz. 681_5.pdf (436,62KB)

PDFZarządzenie nr 95_2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze - obręb Rozprza dz. 681_5.pdf (309,99KB)

PDFMapa poglądowa - Rozprza dz 681_5.pdf (217,18KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Mierzyn dz. 910_14 i 910_15.pdf (334,08KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych w obrębie Milejów Rozprza Stara Wieś Niechcice.pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 93_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (342,82KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu komunalnego - dz. 681_6 obręb Rozprza pow. 2m2.pdf (266,72KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu komunalnego - dz. 291 obręb Rozprza pow. 1 m2.pdf (267,62KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu komunalnego - dz. 28 i 681_6 obręb Rozprza pow. 21 m2.pdf (267,48KB)


DOCXWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Magdalenka ozn. nr dz. 293 część.docx (22,65KB)

DOCXZarządzenie nr 88_2022 z dnia 26.10.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.docx (22,65KB)


PDFZarządzenie Nr 86_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości ........pdf (437,03KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - dz. 225_2 225_3 225_4 obręb Rajsko Duże.pdf (1,24MB) 


PDFZarządzenie nr 81_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03.10.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy (Wszystkich Świętych 2022 r..pdf (889,30KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu komunalnego.pdf (273,07KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne - obręb Białocin, Łazy Duże, Mierzyn, Wola Niechcicka Stara.pdf (1,81MB)

PDFZarządzenie nr 77_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - obręb Białocin, Łazy Duże, Mierzyn, Wola Niechcicka Stara.pdf (325,65KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Mierzyn dz 910_13 i obręb Truszczanek dz 62_3.pdf (808,75KB)

PDFZarządzenie nr 762022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26.09.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (346,94KB)


PDFOgłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonego na sprzedaż nireuchomości obrębu Mierzyn ozn. nr 910_14 i 910_15.pdf (1,65MB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku wspólnego.docx (13,48KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,49KB)

DOCXOświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z środków pochodzących z majątku odrębnego.docx (13,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,31KB)

PNGmapa - działki budowlane na sprzedaż.png (788,37KB)


PDFInformacja o odwołaniu przetargu.pdf (252,75KB)

PDFOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 44,47 m2 w Rozprzy (Rynek Piastowski 10a) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.pdf (1,30MB)

PDFWzór 1.pdf (224,27KB)

PDFWzór 2.pdf (258,70KB)

PDFWzór 3.pdf (210,58KB)

PDFWzór 4.pdf (518,87KB)

PDFRegulamin I przetargu ustnego ograniczonego.pdf (1,21MB)


PDFOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu rolnego położonego w obrębie Gieski i Stara Wieś.pdf (350,20KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Gieski i Stara Wieś.pdf (1,50MB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - Rynek Piastowski 10a- o pow. użytkowej 44,47 m2.pdf (431,60KB)

PDFZarządzenie nr 62_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (303,29KB)


 

PDFWykaz lokalu przeznaczonego do użyczenia w Niechcicach o pow. 31 m2.pdf (297,71KB)

PDFZarządzenie nr 57_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (307,11KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przezaczonego do wynajęcia.pdf (436,74KB)

PDFZarządzenie nr 56_2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (314,23KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia w Niechcicach przy ul. Poprzecznej 5 - pow. 10,80 m2.pdf (308,83KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazy lokalu przeznaczonego do użyczenia.pdf (307,03KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze - Gieski, Lubień, Niechcice, Rajsko Duże, Romanówka, Stara Wieś, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (5,47MB)

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Milejów - pow. 75 m2.pdf (329,90KB)

PDFZarządzenie nr 53_2022 z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (377,84KB)

PDFZarządzenie nr 54_2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Milejów.pdf (333,84KB)


PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 876, 878, 879 obręb Wroników.pdf (308,59KB)

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 470, 471, 472 obręb Lubień.pdf (317,11KB)

PDFInformacja o wygasających umowach na dzierżawę dz. 286, 619, 832 obręb Stara Wieś.pdf (336,49KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 261 obręb Romanówka.pdf (295,85KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 88 obręb Rajsko Duże.pdf (295,51KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie na dzierżawę dz. 7,10, 59, 62 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (288,82KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Niechcice.pdf (307,89KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Mierzyn, ozn. nr 910_14 i 910_15.pdf (367,03KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach, pow. użyt. 28,72 m2.pdf (657,47KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego o pow. 28,72 m2- Niechcice.pdf (277,24KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Rozprza - stadion sportowy.pdf (626,61KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Mierzyn dz. 885, 887 (boisko sportowe).pdf (306,43KB)

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (302,99KB)


PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (347,42KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego położonego w obrębie Gieski dz nr 82.pdf (259,25KB)


PDFWykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia o pow. 20,99 m2 obreb Rozprza.pdf (426,47KB)

PDFZarządzenie nr 28_2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (306,35KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 910_14 i 910_15 w obrębie Mierzyn.pdf (1,83MB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,31KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego w Rozprza na dz. 16_1 pow. 20,99 m2.pdf (276,69KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf (313,22KB)

PDFZarządzenie nr 5 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia -Wroników lokal o pow. 80,75 m2.pdf (323,33KB)


PDFWykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów - lokal o pow. 50,80 m2.pdf (471,87KB)

PDFZarządzenie nr 6 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia -Straszów lokal o pow. 50,80 m2.pdf (330,04KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn dz. 910_14, 914_15.pdf (913,22KB)

PDFZarządzenie nr 32_2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oraz ogłoszenia wykazu.pdf (371,94KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)


PDFZarządzenie nr 91_2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86_2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomosci komunalnych w Mierzynie.pdf (324,95KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego Straszów pow. 50,80m2.pdf (293,34KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 910_14, dz. 910_15 obręb Mierzyn.pdf (936,48KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (224,06KB)

PDFZarządzenie nr 86_2021 z dnia 13 grudnia 2021 r..pdf (378,14KB)


PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia - Białocin dz. nr 476.pdf (657,29KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia przy ul. Sportowej 7B w Rozprzy.pdf (177,74KB)

PDFZarządzenie Nr 81_2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (163,87KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - obręb Bryszki dz. 304_1.pdf (341,60KB)

PDFZarządzenie nr 80_2021 z dnia 4 listopada 2021 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (308,52KB)


PDFWykaz lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia - obręb Rajsko Duże - pow. użytk. 40 m2.pdf (709,57KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia o pow. 25 m2 - obręb Rozprza dz. 673-25.pdf (325,64KB)

PDFZarządzenie nr 75_2021 z dnia 26 października 2021 r..pdf (320,77KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolnicze - działka 681 5 i 681 6 obręb Rozprza.pdf (460,60KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy w Rozprzy nr 672021 z dnia 08.10.2021 r..pdf (336,71KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 293 obręb Magdalenka.pdf (323,84KB)

PDFZarządzenie nr 64_2021 z dnia 07.10.2021 r..pdf (323,60KB)


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki obrębu Romanówka nr 168.pdf (254,22KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Mierzyn).pdf (216,64KB)


PDFInformacja Wójta Gminy Rozprza ws wygaśnięcia umowy dzierżawy gruntu działki 681 5 681 6 Rozprza.pdf (263,79KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (801,73KB)

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Romanówka, Stara Wieś, Świerczyńsko, Wola Niechcicka Stara, Wroników.pdf (1,30MB)

PDFKlauzula RODO.pdf (572,71KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf (830,86KB)

PDFRegulamin przetargu na dzierżawę gruntów położonych w obrębie Białocin, Janówka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże.pdf (1,32MB)

PDFKlauzula RODO.pdf (641,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia do zarządzenia 48 2021.pdf (411,06KB)

PDFZarządzenie nr 48 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (345,18KB)


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaź nieruchomości obrębu Romanówka nr 168.pdf (1,04MB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

ODTmapa poglądowa.odt (841,24KB)

DOCXklauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,27KB)


PDFMierzyn 910_12, 910_13.pdf (1,30MB)

PDFOświadczenie.pdf (237,02KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (304,22KB)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (20,27KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (12,93MB)

PDFZarządzenie nr 46_2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (418,85KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 448_1, 2132, 2133_1, 2133_2 obręb Niechcice.pdf (279,93KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 910_1 (obecnie dz nr 910_6), 911, 971, 1336 obręb Mierzyn.pdf (308,63KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf (299,50KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 117, 53, 54, 55 obręb Janówka.pdf (280,87KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 130, 142, 246 obręb Białocin.pdf (293,04KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 5, 112, 151, 153, 157, 488, 896, 963 obręb Stara Wieś.pdf (328,69KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy na dz. nr 7, 10, 59, 62, 25, 77, 153, 153, 179 obręb Wola Niechcicka Stara.pdf (320,76KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 281, 282 obreb Romanówka.pdf (268,17KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 476 obręb Cekanów.pdf (264,98KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 69, 70 obręb Świerczyńsko.pdf (263,73KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 87 obręb Rajsko Duże.pdf (267,91KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 260 obręb Kęszyn Dzięciary.pdf (261,93KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy na dz. nr 52_16 obręb Wroników.pdf (264,49KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_11 Mierzyn.pdf (345,20KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 910_9 Mierzyn.pdf (317,02KB)


PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 2129 obręb Niechcice.pdf (281,70KB)


PDFWykaz oraz zarządzenie nr 38 2021 ws wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do yżyczenia.pdf (625,30KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy - pow. użytkowa 89,14 m2.pdf (421,21KB)

PDFZarządzenie nr 34_2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Rozprzy.pdf (296,18KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Mierzyn działki 1364_2 i 882.pdf (382,00KB)

PDFZarządzenie nr 32_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - działki nr 1364_2 i 882 Mierzyn.pdf (329,59KB)


PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Niechcice, ul. Piotrkowska 3.pdf (336,29KB)

PDFZarządzenie nr 31_2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (348,78KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Romanówka ozn nr 168.pdf (1,18MB)

ODTMapa poglądowa.odt (841,24KB)

DOCXOświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

DOCXKlauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,27KB)


PDFZałącznik oraz zarządzenie Wójta Gminy Rozprza z 4 maja 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia obręb Straszów.pdf (834,39KB)


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości obrębu Niechcice ozn nr 2129.pdf (1,70MB)

ODTMapa poglądowa.odt (650,06KB)

DOCXWzór nr 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx (18,86KB)

DOCXWzór nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (16,13KB)

DOCXWzór nr 3 - klauzula informacyjna.docx (20,27KB)


PDFOgłoszenie I przetarg ustny nieograniczony działak 910 9 910 11 Mierzyn.pdf (1,49MB)

PDFMapa.pdf (143,58KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (552,43KB)

PDFOświadczenie.pdf (237,02KB)


PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 20 2021 wykaz lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (469,66KB)

PDFZarządzenie nr 20 2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego garażu przeznaczonego do wynajęcia działka 28 Rozprza.pdf (321,29KB)


PDFInformacja wygaśnięcie umowy dzierżawy gruntu rolnego w obrębie Straszów działka 312.pdf (283,92KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mierzyn ozn. nr 910_12, 910_13.pdf (901,23KB)

PDFZarządzenie nr 14_2021 w sprawie przeznaczenia do sporzedaży nieruchomosci komunalnych położonych w obrebie Mierzyn nr 910_12, 910_13.pdf (394,35KB)

PDFMapa poglądowa.pdf (304,22KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf (537,16KB)

PDFZarządzenie nr 13_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 461_1.pdf (399,53KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie Niechcice ozn. nr 2129.pdf (534,89KB)

PDFZarządzenie nr 12_2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Niechcice ozn. nr 2129.pdf (399,48KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego (garażu) usytuowanego na działce nr 28 obręb Rozprza.pdf (287,81KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Romanówka ozn. nr 168.pdf (685,08KB)

PDFZarządzenie nr 1 2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej.PDF (401,54KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 910_9, 910_11 obręb Mierzyn.pdf (923,15KB)

PDFZarządzenie nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruuchomości komunalnych.pdf (397,22KB)


PDFZarządzenie nr 76 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz wykaz.pdf (643,04KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 2129 obręb Niechcice.pdf (279,77KB)


PDFInformacja w sprawie osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 2129 obręb Niechcice.pdf (35,20KB)


PDFOgłoszenia Wójta Gminy Rozprza o przetargu ustnym nieograniczonym oraz regulamin na dzierżawę gruntu rolnego połóżonego w obrębie ewidencyjnym Wroników działka 76 4.pdf (146,17KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 5 obręb Mierzyn.pdf (354,27KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 910 4 obręb Mierzyn.pdf (351,08KB)


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Ignaców Mierzyn Niechcice Stara Wieś Wroników.pdf (2,72MB)

PDFZarządzenie 58 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (375,56KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 obręb Ignaców.pdf (287,78KB)


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 2129 położonej w obrębie Niechcice.pdf (1,66MB)

DOCXWzór 1 - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa i o ilości posiadanych użytków rolnych wchodzących w skład gospoda.docx (18,19KB)

DOCXWzór 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.docx (15,46KB)

DOCXWzór 3 -klauzula informacyjna - postępowanie przetargowe.docx (20,08KB)


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia Romanówka.pdf (461,55KB)

PDFZarządzanie nr 48 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (321,68KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Białocin Stara Wieś Truszczanek.pdf (530,31KB)

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (1,18MB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 910 5 w Mierzynie.pdf (1,23MB)

PDFMapa poglądowa działki 910 5.pdf (276,75KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 910 4 położonej w Mierzynie.pdf (1,23MB)

PDFMapa poglądowa działki 910 4.pdf (276,32KB)


PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy Białocin Stara Wieś Wola Niechcicka Stara.pdf (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 46 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (356,86KB)


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 76 2 Ignaców.pdf (1,21MB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego działka 261 obręb Romanówka.pdf (292,26KB)


PDFZarządzenie nr 44 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (332,11KB)

PDFWykaz lokalu urzytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego w Rozprzy Rynek Piastowski 10a.pdf (316,16KB)


PDFZarządzenie nr 40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (659,07KB)

PDFWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.pdf (10,54MB)


PDFZarządzenie nr 34 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (44,98KB)

PDFWykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 5 w Niechcicach.pdf (323,45KB)


PDFZarządzenie nr 31 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (675,26KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Mierzyn 910 4.pdf (557,48KB)


PDFZarządzenie nr 30 2020 Wójta Gminy Rozprza z 15 06 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w obrębie Mierzyn.pdf (397,00KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb ewidencyjny Mierzyn.pdf (699,54KB)


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Wola Niechcicka Stara dz 148, 149, 150, 174, 175, 176, 463 3, 7, 10, 59, 62.pdf (341,63KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Truszczanek dz 28 i 80.pdf (306,17KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Stara Wieś dz 112, 982, 972.pdf (325,90KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Niechcice dz 539, 411, 412, 461 4, 496.pdf (346,16KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kisiele dz 41, 147.pdf (299,17KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Kęszyn-Dzięciary dz 276, 375, 384, 385.pdf (336,88KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy gruntów rolnych - obręb Białocin dz 121, 123, 131, 140 3, 672, 730.pdf (365,83KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Wroników dz 76 4.pdf (289,12KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Milejów dz 62.pdf (288,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Mierzyn dz 1414, 1413, 1415, 1416.pdf (323,06KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Łochyńsko dz 443.pdf (283,24KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Cekanów dz 446.pdf (287,51KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy gruntu rolnego - obręb Bagno dz 272, 273.pdf (286,64KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Niechcice działka 1030.pdf (340,50KB)

PDFZarządzenie nr 27 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczeniagowej Niechcice dz nr 1030.pdf (344,37KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Niechcice działka 2129.pdf (526,53KB)

PDFZarządzenie nr 26 2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej Niechcice dz nr 2129.pdf (404,17KB)


PDFZarządzenie nr 25 2020 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza przeznaczonej do dzierżawy na ele nierolnicze.pdf (334,05KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze działka 673 27.pdf (425,23KB)


PDFInformacja że z dniem 31 sierpnia 2020 wygasa umowa dzierżawy gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Rozprza oznaczonej numerem 673 27.pdf (263,98KB)


PDFZarządzenie nr 24 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (326,86KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia działka nr 229 i 311 obręb Straszów.pdf (362,63KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Truszczanek.pdf (128,85KB)


PDFZarządzenie nr 15 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej w Ignacowie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (141,04KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (522,32KB)


PDFZarządzenie nr 14 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (108,65KB)


PDFZarządzenie nr 13 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf (386,28KB)


PDFZarządzenie nr 8 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (329,48KB)

PDFZałącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rozprza nr 8 2020 z 21 lutego 2020 wykaz nieruchomośi przeznaczonej do użyczenia.pdf (405,25KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego na działce 415 2 ob Łochyńsko.pdf (288,61KB)


PDFZarządzenie nr 7 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 lutego 2020 r. ws preznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej obręb Romanówka.pdf (401,95KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Romanówka - załącznik do zarządzenia nr 7 2020.pdf (674,40KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 104 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (307,41KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 104 2019.pdf (340,48KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 103 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (317,38KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 103 2019.pdf (313,79KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza nr 102 2019 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (309,97KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - załącznik do zarządzenia 102 2019.pdf (347,08KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (338,02KB)

PDFOgłoszenie Wójta gminy Rozprza w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na spredaż nieruchomości.pdf (1,21MB)


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Rozprzy.pdf (371,04KB)

PDFZarządzenie Nr 98 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (312,10KB)


PDFWójt gminy Rozprza podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenie - SP w Milejowie.pdf (367,48KB)

PDFZarządzenie Nr 97 2019 Wójta gminy Rozprza z 3 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (315,80KB)


PDFZarządzenie 92 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (329,83KB)

PDFWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (430,52KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf (294,93KB)
 

PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (354,66KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (683,39KB)
 

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 470, 471, 472 w obrębie Lubień.pdf (312,71KB)

PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy w obrębie Truszczanek.pdf (40,16KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 47 z dnia 10 czerwca 2019 r. wraz z wykazem nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf (3,46MB)

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.pdf (374,66KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 876, 878, 879 w obrębie Wroników.pdf (301,96KB)

PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy dz. 286, 619 w obrębie Stara Wieś.pdf (291,42KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 88 w obrębie Rajsko Duże.pdf (272,72KB)


PDFInformacja o wygasającej umowie dzierżawy dz. 261 w obrębie Romanówka.pdf (271,92KB)
 

PDFZarządzenie Nr 28_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (341,34KB)


PDFZarządzenie Nr 27_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (340,47KB)


PDFZarządzenie Nr 10_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Straszów, Rajsko Duże.pdf (579,03KB)


PDFZarządzenie Nr 9_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawenia - Białocin.pdf (612,21KB)


PDFZarządzenie Nr 3_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf (519,68KB)


PDFZarządzenie Nr 1_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w obrębie Stara Wieś.pdf (425,31KB)


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.pdf (629,43KB)


PDFZarządzenie Nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidneycjnym Rozprza, dz. nr 52_3.pdf (524,20KB)


PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (5,20MB)


PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (154,72KB)


PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (730,92KB)


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf (623,01KB)


PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf (816,84KB)


PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf (203,63KB)


PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf (146,26KB)


PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf (139,61KB)


PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdf (104,03KB)PDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf (1 020,40KB)


PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf (891,75KB)


PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (359,54KB)


PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf (866,70KB)


PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (630,88KB)


PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (105,24KB)


PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf (705,39KB)


PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf (695,37KB)


PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf (140,86KB)


PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf (168,03KB)


PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,26MB)


PDFZarządzenie Nr 22_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_2.pdf (910,24KB)


PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (394,88KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19 maja 2017r. (253,42KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 maja 2016 r..pdf (197,97KB)


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.04.2016.pdf (197,55KB) 


PDFInformacja o przetargu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2016r..pdf (234,33KB)


PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf (141,65KB)


PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf (138,12KB)

 2016 rok


PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf (950,17KB)


PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf (1,04MB)


PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (622,16KB)


PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (572,94KB)


PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (2,75MB)


PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf (699,15KB)


PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf (697,17KB)


PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.pdf (897,00KB)


PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf (897,86KB)


PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf (567,10KB)


PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf (3,01MB)


PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (898,37KB)


PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf (910,26KB)


PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2,.pdf (960,93KB)


PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (902,02KB)


PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf (1,13MB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 r..pdf (191,60KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2016 r.pdf (193,01KB)

 


2015


sprzedaż 1.12 -1.jpeg

sprzedaż 1.12 -2.jpeg

sprzedaż 27.11-3.jpeg


sprzedaż 27.11-1.jpeg

sprzedaż 27.11-2.jpeg

sprzedaż 27.11-3.jpeg


dzierżawa 30.11.jpeg

PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (794,01KB)


dzierżawa 5.11.1.jpeg

dzierżawa 5.11.2.jpeg

dzierżawa 5.11.3.jpeg

dzierżawa 5.11.4.jpeg


ogłoszenie 22.10.2015.jpeg


zarządzenie 69 - 1.jpeg

zarządzenie 69 - 2.jpeg


ogłoszenie 09.10.2015-1.jpeg


Zarządzenie 56_5015 Wójta Gminy Rozprza.jpeg


wynik przetargu.jpeg


ogłoszenie 10.09 -1.jpeg

ogłoszenie 10.09 -2.jpeg

ogłoszenie 10.09 -3.jpeg


zarządzenie 47_2015.jpeg


ogłoszenie 30 lipca.jpeg


sprzedaż 22 lipca.png


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf (290,00KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf (281,71KB)


PDFWójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (8,17MB)


przetarg 12 czerwca.png


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf (277,43KB)


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2015 r.pdf (226,40KB)


PDFInformacja w związku z wygaszaniem umów dzierżawy w dniu 31 sierpnia 2015 r.pdf (1,57MB)przetarg 25 maja.png

PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf (287,72KB)


Sprzedaż 27.04.jpeg


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2015 r.pdf (183,64KB)


ogłoszenie przetarg 23.04.jpeg


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf (246,38KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf (389,46KB)


Ogłoszenie 14.04.2015.jpeg


ogłoszenie 17.03.2015.png

PDFRegulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Kęszyn - Dzięciary na okres 01.04.2015 r do 31.08.2017 r.pdf (705,72KB)


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf (272,73KB)

wykaz nieruchomości z 10.03.2015.jpeg


ogłoszenie 10 marca 2015.jpeg


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf (948,03KB)


grunty do sprzedaży 2.02.2015.jpeg

PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - Mierzyn, Gieski.pdf (1,18MB)

PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2015r.pdf (255,73KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf (292,73KB)


 


Zestawienie gruntów komunalnych proponowanych do sprzedaży

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia

1.

Ignaców

36/3

0,23 ha

2.

Ignaców

75/2

0,57 ha

3.

Ignaców

76/2

0,60 ha

4.

Kęszyn-Dzięciary

384, 385

łączna pow. 4,16 ha

5.

Pieńki

381

0,70 ha

6.

Gieski

215/2

0,28 ha

7.

Gieski

215/1

0,14ha

8.

Mierzyn

910/5

0,18ha

9.

Mierzyn

910/4

0,18ha

10.

Mierzyn

910/2

0,19 ha

11.

Mierzyn

910/3

13,28 ha

12.

Mierzyn

1411

0,20 ha

13.

Mierzyn

1412

0,19 ha

14.

Mierzyn

1413

0,20 ha

15.

Mierzyn

1414

0,19 ha

16.

Mierzyn

1415

0,20 ha

17.

Mierzyn

1416

0,19 ha

18.

Rozprza

52/3

0,13 ha

19.

Straszów

312

0,74 ha

20.

Truszczanek

64/1, 63/1

łączna pow.0,08ha

21.

Truszczanek

65/2

0,14ha

22.

Truszczanek

80

0,75 ha

23.

Wroników

876

0,20 ha

24.

Wroników

878

0,16 ha

25.

Wroników

879

0,17 ha

W przypadku pytań dotyczących ww. nieruchomości prosimy o kontakt pokój nr 6 Urzędu Gminy w Rozprzy, tel. 44 649-61-08 wew. 17  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.