Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej w Rozprzy

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rozprzy

Gemel Tomasz

Olczyk Małgorzata

Stępień Małgorzata

Misztela Piotr

Łukasik Hubert

Zadaniem Komisji jest kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz realizacja innych zadań określonych w przepisach, w tym w Statucie Gminy.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rozprzy

Olczyk Małgorzata

Pawłowska Anna

Gemel Tomasz

Sikorska Teresa

Krupa Jolanta

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rozprzy

Stępień Małgorzata

Bielas Józef

Rębeliński Stanisław

Misztela Piotr

Sikorska Teresa

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian budżetu, z wyłączeniem tych zmian, które mogą być dokonane samodzielnie przez Wójta Gminy  lub do których został Wójt upoważniony.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rozprzy

Pawłowska Anna

Biegański Krzysztof

Kabziński Robert

Krupa Jolanta

Piątek Zdzisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach oświaty, zdrowia, ochrony środowiska, kultury i sportu.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Rozprzy

Biegański Krzysztof

Bielas Józef

Łukasik Hubert

Matuszczyk Andrzej

Rębeliński Stanisław

Zadaniem Komisji jest opiniowanie, wnioskowanie i przedkładanie stanowisk w sprawach rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: