Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia

2024 r.

PDFZarządzenie 1_2024 w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy.pdf (950,44KB)

PDFZarządzenie 4_2024 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzedu Miasta i Gminy w Rozprzy.pdf (420,82KB)

PDFZarządzenie 5_2024 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.pdf (417,02KB)

PDFZarządzenie 6_2024 w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie najem i dzierżawę nieruchomości.pdf (191,79KB)

PDFZarządzenie 9_2024 w sprawie zasad postepowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych.pdf (468,45KB)

PDFZarządzenie 10_2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2024 rok.pdf (349,49KB)

PDFZarządzenie 11_2024 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki.pdf (209,11KB)

PDFZarządzenie 12_2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 104_2023 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Bagno.pdf (200,33KB)

PDFZarządzenie 13_2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.pdf (318,08KB)

PDFZarządzenie 14_2024 w sprawie kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rozprza na 2024 rok.pdf (297,53KB)

PDFZarządzenie 15_2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Bagno oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości.pdf (303,37KB)

PDFZarządzenie 16_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (269,89KB)

PDFZarządzenie 17_2024 zmieniające Zarządzenie 9_2024 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzedzie Miasta i Gminy w Rozprzy EZD.pdf (261,78KB)

PDFZarządzenie 22_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf (307,48KB)

PDFZarządzenie 23_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (269,53KB)

PDFZarządzenie 24_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (272,63KB)

PDFZarządzenie 27_2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2023 r.pdf (185,50KB)

PDFZarządzenie 28_2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (270,01KB)

PDFZarządzenie 29_2024 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rozprza nieruchomości położonej w obr. Niechcice 1041_13.pdf (190,86KB)

PDFZarządzenie 30_2024 w sprawie zmiany terminu okresowej oceny pracowników samorządowych.pdf (185,20KB)
 


2023 r.

PDFZarządzenie 104_2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie ewidencyjnym Bagno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (615,06KB)

PDFZarządzenie 103_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (362,39KB)

PDFZarządzenie 99_2023 zmieniające zarządzenie nr 362023 w sprawie przeprowadzenia kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy.pdf (493,70KB)

PDFZarządzenie 98_2023 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w UMiG w Rozprzy.pdf (796,04KB)

PDFZarządzenie 97_2023 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w UMiG w Rozprzy.pdf (455,40KB)

PDFZarządzenie 94_2023 w sprawie zmieniającego zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby USC.pdf (410,87KB)

PDFZarządzenie 93_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszowie -Małgorzaty Pokory do odbioru komputerów.pdf (193,35KB)

PDFZarządzenie 92_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozprzy Beaty Gemel do odbioru komputerów.pdf (194,52KB)

PDFZarządzenie 91_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechcicach Michała Lachety do odbioru komputerów.pdf (192,60KB)

PDFZarządzenie 90_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mierzynie Agaty Lipińskiej do odbioru komputerów.pdf (193,46KB)

PDFzarządzenie 89_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Milejowie Urszuli Apanowicz do odbioru komputerów.pdf (193,06KB)

PDFZarządzenie 88_2023 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyr. Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Justyny Kaniewskiej do odbioru komputerów.pdf (193,67KB)

PDFZarządzenie 85_2023 w sprawie przekazania sołectwu Kęszyn składników mienia komunalnego i określenia zasad korzystania z przekazanego mienia komunalnego.pdf (3,09MB)

PDFZarządzenie 84_2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (462,06KB)

PDFZarządzenie.83.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (672,82KB)

PDFZarządzenie 82_2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem garaży komórek i piwnic stanowiących własność Gminy.pdf (447,25KB)

PDFZarządzenie 81_2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Świętych w 2023 r.pdf (219,82KB)

PDFZarządzenie 80_2023 w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Rozprza w celu umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.pdf (437,21KB)

PDFZarządzenie 79_2023 w sprawie ustalenia zasad udostępniania oraz opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolach oraz terenów w szkołach i przedszkolach.pdf (504,07KB)

PDFZarządzenie 78_2023 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (419,12KB)

PDFZarządzenie 77_2023 w sprawie przeprowadzenia inwentarycacji aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (419,14KB)

PDFZarządzenie.75.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (684,45KB)

PDFZarządzenie 74_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzerżawienia.pdf (4,26MB)

PDFZarządzenie 73_2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w obr. Mierzyn.pdf (307,74KB)

PDFZarządzenie 71_2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (196,86KB)

PDFZarządzenie.70.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (670,13KB)

PDFZarządzenie 69_2023 w sprawie przekazania sołectwu Cieślin składników mienia komunalnego i określenia zasad korzystania z przekazanego mienia.pdf (3,88MB)

PDFZarządzenie 67_2023 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zewoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (617,53KB)

PDFZarządzenie 66_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Niechcice.pdf (272,40KB)

PDFZarządzenie 65_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Niechcice.pdf (272,12KB)

PDFZarządzenie 64_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (476,93KB)

PDFZarządzenie.62.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (682,28KB)

PDFZarządzenie 61_2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki.pdf (463,27KB)

PDFZarządzenie.59.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (677,67KB)

PDFZarządzenie 57_2023 zmieniające zarządzenie Nr 87_2021 w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa...pdf (446,29KB)

PDFZarządzenie.55.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (655,52KB)

PDFZarządzenie 54_2023 w sprawie ustalenia składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.pdf (410,80KB)

PDFZarządzenie 53_2023 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy Rozprza nr 673_6.pdf (285,97KB)

PDFZarządzenie 52_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf (519,63KB)

PDFZarządzenie 51_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości w obr. Rozprza do dzierżawy.pdf (272,96KB)

PDFZarządzenie 50_2023 w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.pdf (424,95KB)

PDFZarządzenie.49.2023.2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (662,45KB)

PDFZarządzenie 48_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (192,18KB)

PDFZarządzenie 47_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (191,64KB)

PDFZarządzenie 46_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (198,74KB)

PDFZarządzenie 45_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (199,40KB)

PDFZarządzenie 44_2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (190,98KB)

PDFZarządzenie 43_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.pdf (198,02KB)

PDFZarządzenie 42_2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy.pdf (197,99KB)

PDFZarządzenie 41_2023 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki publicznej w Rozprzy.pdf (182,68KB)

PDFZarządzenie 39_2023 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.pdf (425,19KB)

PDFZarządzenie 38_2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.RPA.pdf (198,00KB)

PDFZarządzenie 37_2023 w sprawie powołania Pełnomocnika ds realizacji Programu Profilaktyki i RPA.pdf (193,83KB)

PDFZarządzenie 36_2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości.pdf (611,92KB)

PDFZarządzenie 35_2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn do sprzedaży.pdf (302,32KB)

PDFZarządzenie 34_2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków.pdf (420,32KB)

PDFZarządzenie 33_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (266,98KB)

PDFZarządzenie 31_2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (653,55KB)

PDFZarządzenie 30_2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (652,97KB)

PDFZarządzenie 28_2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (670,50KB)

PDFZarządzenie 27_2023 w sprawie przeprowadzenia w roku 2024 okresowej oceny pracowników.pdf (449,42KB)

PDFZarządzenie 26_2023 w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników.pdf (845,17KB)

PDFZarządzenie 25_2023 w sprawie wyznaczenia zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz okreslenia procedury publikacji aktualizacji i przeglądu treści informacji.pdf (446,56KB)

PDFZarządzenie 24_2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf (258,83KB)

PDFZarządzenie 23_2023 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf (3,12MB)

PDFZarządzenie 22_2023 w sprawie przeprowadzenia w 2023 roku ewaukuacji doraźnej w wybranych placówkach oświatowych.pdf (558,42KB)

PDFZarządzenie 21_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia.pdf (282,25KB)

PDFZarządzenie 20_2023 w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie.pdf (287,77KB)

PDFZarządzenie 19_2023 w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięcia patronatem Burmistrza Rozprzy.pdf (874,22KB)

PDFZarządzenie 18_2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (673,73KB)

PDFZarządzenie 17_2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert i określenie Regulaminu.pdf (328,09KB)

PDFZarządzenie 15_2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowch.pdf (668,56KB)

PDFZarządzenie 14_2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2023 rok.pdf (593,50KB)

PDFZarządzenie 13.2023 w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy.pdf (502,86KB)

PDFZarządzenie Nr 12_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości w obr. Mierzyn.pdf (306,18KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (191,05KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Romanówka dz. 168 oraz ogłoszenie wykazu.pdf (494,09KB)

PDFZarządznie Nr 8_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (150,07KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr 6_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie ustalenia harmonogramu w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.pdf (832,47KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (209,64KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (403,71KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2023 Burmistrza Rozprzy w sprawie powołania Pełnomocnika ds realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (146,02KB)

PDFZarządzenie 1_2023 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy.pdf (1,62MB)
 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 119_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy.pdf (4,96MB)

PDFZarządzenie Nr 115_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (282,51KB)

PDFZarządzenie Nr 114_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętycyh zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (447,73KB)

PDFZarządzenie Nr 113_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.pdf (195,20KB)

PDFZarządzenie Nr 111_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (221,21KB)

PDFZarządzenie Nr 109_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (229,25KB)

PDFZarządzenie Nr 108_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Rajsko Duże 225_5.pdf (498,78KB)

PDFZarządzenie Nr 107_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w obr. Rajsko Duże 225_1.pdf (481,35KB)

PDFZarządzenie Nr 105_2022 Wójta Gminy Rozprza w sparwie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (221,73KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (375,33KB)

PDFZarządzenie Nr 103_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonycyh do dzierżawy na cele nierolnicze w obr. Rozprza.pdf (946,90KB)

PDFZarządzenie Nr 102_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie obowiązku oszczędzania energii elektrycznej w jednostce samorządu terytorialnego.pdf (219,94KB)

PDFZarządzenie Nr 101_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie obowiązku oszczędzania energii elektrycznej w bydynkach Urzędu Gminy w Rozprzy.pdf (221,35KB)

PDFZarządzenie Nr 100_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w budynkch użyteczności publicznej.pdf (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 98_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (226,45KB)

PDFZarządzenie Nr 97_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli - awans zawodowy.pdf (194,26KB)

PDFZarządzenie Nr 96_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (223,98KB)

PDFZarządzenie Nr 95_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze w obr. Rozprza.pdf (553,91KB)

PDFZarządzenie Nr 94_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (359,88KB)

PDFZarządzenie Nr 93_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (908,48KB)

PDFZarządzenie Nr 92_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu Niania w Gminie Rozprza.pdf (174,05KB)

PDFZarządzenie Nr 91_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Niania w Gminie Rozprza.pdf (649,70KB)

PDFZarządzenie Nr 88_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (373,14KB)

PDFZarządzenie Nr 87_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (224,06KB)

PDFZarządzenie Nr 86_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych w obr. Rajsko Duże.pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 85_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości w obr. Łochyńsko.pdf (211,35KB)

PDFZarządzenie Nr 84_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (338,33KB)

PDFZarządzenie Nr 83_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów.pdf (281,16KB)

PDFZarządzenie Nr 82_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (402,40KB)

PDFZarządzenie nr 81_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03.10.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy (Wszystkich Świętych 2022 r..pdf (889,30KB)

PDFZarządzenie Nr 79_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.pdf (131,05KB)

PDFZarządzenie Nr 78_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (223,93KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie Nr 76_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn i Truszczanek.pdf (694,45KB)

PDFZarządzenie Nr 74_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (225,27KB)

PDFZarządzenie Nr 73_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu na 2023 rok.pdf (734,36KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (224,14KB)

PDFZarządzenie Nr 70_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia zasad najmu oraz opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolnych.pdf (903,24KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rozprza nieruchomości położonych w obr. Rajsko Duże.pdf (211,78KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (224,53KB)

PDFZarządzenie Nr 65_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (224,01KB)

PDFZarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.pdf (208,12KB)

PDFZarządzenie Nr 62_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (429,93KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Rozprza nieruchomości położonej w obr. Rajsko Duże dz. 189_12.pdf (208,67KB)

PDFZarządzenie Nr 60_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Rozprza nieruchomości położonej w obr. Rajsko Duże dz. 189_9.pdf (207,31KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Rozprza nieruchomości w obr. Rajsko Duże dz. 187_7.pdf (208,64KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa informacji.pdf (233,18KB)

PDFZarządzenie Nr 57_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawiewykazu lokalu do użyczenia.pdf (343,87KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (440,66KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Niechcice.pdf (351,26KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia - Milejów.pdf (345,65KB)

PDFZarządzenie Nr 53_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (3,19MB)

PDFZarządzenie Nr 52_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (208,20KB)

PDFZarządzenie Nr 51_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56_2012 dot. funkcjonowania Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa.pdf (163,36KB)

PDFZarządzenie Nr 50_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania komisji ds wyceny nieruchomości gruntowych.pdf (162,94KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli - awans zawodowy.pdf (191,44KB)

PDFZarządzenie Nr 48_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli - awans zawodowy.pdf (191,13KB)

PDFZarządzenie Nr 47_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli - awans zawodowy.pdf (191,95KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli - awanas zawodowy.pdf (193,24KB)

PDFZarządzenie Nr 44_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (223,87KB)

PDFZarządzenie Nr 42_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (223,37KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (518,70KB)

PDFZarządzenie Nr 40_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia dok. ochrony informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone.pdf (354,70KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (214,80KB)

PDFZarządzenie Nr 36_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia obr. Rozprza.pdf (357,90KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości.pdf (203,64KB)

PDFZarządzenie Nr 34_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Rozprzy.pdf (3,13MB)

PDFZarządzenie Nr 33_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (212,84KB)

PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (347,42KB)

PDFZrządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zrządzenia Nr 2_2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf (197,44KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członkow komisji i zespołu spisowego.pdf (196,82KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia.pdf (423,65KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf (138,26KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf (158,22KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (216,53KB)

PDFZarządzenie Nr 24_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf (248,08KB)

PDFZarządzenie Nr 23_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów oraz najem lokali użytkowych.pdf (947,05KB)

PDFZarządzenie Nr 22_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf (289,12KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodow i wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (214,91KB)

PDFZarządzenie Nr 20_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr 19_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (164,78KB)

PDFZarządzenie Nr 18_2022 Wójta Gminy Rozprza zmieniające Zarządzenie Nr 2_2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf (205,50KB)

PDFZarządzenie Nr 17_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (179,11KB)

PDFZarządzenie Nr 16_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przekazania samochodu specjalnego w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy.pdf (176,22KB)

PDFZarządzenie Nr 15_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania koordynatora ds pomocy humanitarnej dla Ukrainy.pdf (155,20KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza dotyczących nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf (190,16KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,65KB)

PDFZarządzenie Nr 12_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu.pdf (231,97KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat.pdf (172,07KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołanie członków komisji i zespołu spisowego.pdf (198,25KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych.pdf (249,32KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (373,94KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (425,74KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf (333,63KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Roprza.pdf (163,62KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (692,28KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym do przedszkoli.pdf (613,27KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf (399,54KB)2021 r.

PDFZarządzenie Nr 97_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (1,69MB)

PDFZarządzenie Nr 96_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (343,54KB)

PDFZarządzenie Nr 91_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia zarządzenia 86_2021 dot. sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (170,67KB)

PDFZarządzenie Nr 90_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (179,81KB)

PDFZarządzenie Nr 89_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 07 stycznia 2022 r..pdf (128,93KB)

PDFZarządzenie Nr 87_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.pdf (163,75KB)

PDFZarządzenie Nr 88_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 o finansach publicznych.pdf (161,17KB)

PDFZarządzenie Nr 86_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (697,00KB)

PDFZarządzenie Nr 85_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (173,18KB)

PDFZarządzenie Nr 84_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (383,69KB)

PDFZarządzenie Nr 83_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność samochodów pożarniczych jednostkom OSP z Rozprzy oraz Wronikowa.pdf (355,94KB)

PDFZarządzenie Nr 82_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowycyh Gminy Rozprza.pdf (200,08KB)

PDFZarządzenie Nr 81_2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (163,87KB)

PDFZarządzenie Nr 80_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (503,96KB)

PDFZarządzenie Nr 79_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych do SIO.pdf (2,37MB)

PDFZarządznie Nr 78_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku.pdf (189,05KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (202,91KB)

PDFZarządzenie Nr 76_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 71_2021 dot. ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (193,84KB)

PDFZarządzenie Nr 75_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia.pdf (461,02KB)

PDFZarządzenie Nr 74_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66_2021 dot. ogłoszenia wykazu nieruchomości do użycvzenia.pdf (195,02KB)

PDFZarządzenie Nr 73_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia.pdf (540,47KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (210,63KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Białocin.pdf (379,84KB)

PDFZarządzenie Nr 70_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf (920,59KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w ramach projektu pl. ID-Polska ID karta.pdf (196,17KB)

PDFZarządzenie Nr 68_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-COV-2.pdf (135,73KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośxi do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf (544,92KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Bryszki.pdf (363,67KB)

PDFZarządzenie Nr 65_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Rajsko Duże.pdf (201,43KB)

PDFZarządzenie Nr 64_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (479,50KB)

PDFZarządzenie Nr 63_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (200,05KB)

PDFZarządzenie Nr 62_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (338,41KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (282,61KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza.pdf (175,93KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2021 Wójta Gminyy Rozprza w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. Nianie wsparciem rodziców w Gminie Rozprza.pdf (361,31KB)

PDFZarządzenie Nr 57_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (451,96KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji dot. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf (405,71KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2021 Wójta Gminy Rozprza w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,07KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2022 rok.pdf (731,15KB)

PDFZarządzenie Nr 53_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,06MB)

PDFZarządzenie Nr 52 _2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (200,08KB)

PDFZarządzenie Nr 51_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.pdf (200,38KB)

PDFZarządzenie Nr 50_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (201,98KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyr. Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (170,88KB)

PDFZarządzenie Nr 48_2021 Wójta Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (393,31KB)

PDFZarządzenie Nr 47_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (200,89KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (7,24MB)

PDFZarządzenie Nr 45_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elaktronicznej w SP w Niechcicach.pdf (215,08KB)

PDFZarządzenie Nr 44_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w szkole Podstawowej w Straszowie.pdf (214,01KB)

PDFZarządzenie Nr 43_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP w Niechcicach).pdf (190,04KB)

PDFZarządzenie Nr 42_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP Milejów).pdf (188,74KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (Przedszkole w Rozprzy).pdf (185,71KB)

PDFZarządzenie Nr 40_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (SP w Rozprzy).pdf (191,51KB)

PDFZarządzenie Nr 39_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (166,67KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (356,79KB)

PDFZarządzenie Nr 37_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej w Mierzynie.pdf (211,98KB)

PDFZarządzenie Nr 36_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (125,60KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (198,58KB)

PDFZarządzenie Nr 34_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do wynajęcia.pdf (419,55KB)

PDFZarządzenie Nr 33_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bużetowych Gminy Rozprza.pdf (201,53KB)

PDFZarządzenie Nr 32_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia - Mierzyn.pdf (371,77KB)

PDFZarządzenie Nr 31_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia - Niechcice.pdf (357,46KB)

PDFZarządzenie Nr 30_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - GBP w Rozprzy.pdf (144,42KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2021 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia nr 33_2020 w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów oraz najem lokali.pdf (243,42KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia w obr Straszów nr 312.pdf (439,72KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (200,11KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem garaży, komórek i piwnic stanowiacych własność Gminy Rozprza.pdf (151,80KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zasób Gminy Rozprza.pdf (208,10KB)

PDFZarządzenie nr 24_2021 Wójta Gminy Roprza w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.pdf (178,19KB)

PDFZarządzenie nr 23_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zasad kwalifikacji punktowej dla wniosków w sprawie najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozprza.pdf (362,05KB)

PDFZarządzenie Nr 22_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (171,35KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji społecznych.pdf (199,91KB)

PDFZarządzenie Nr 20_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprwie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu do wynajęcia.pdf (418,23KB)

PDFZarządzenie Nr 19_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.pdf (428,54KB)

PDFZarządzenie nr 18_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (161,38KB)

PDFZarządzenie Nr 17_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w obr. Mierzyn.pdf (423,52KB)

PDFZarządzenie Nr 16_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.pdf (232,33KB)

PDFZarządzenie Nr 15 _2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (197,76KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w obr. Mierzyn oraz wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (696,08KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej, położonej w obr. Niechcice nr 461_1 oraz wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (499,98KB)

PDFZarządzenie Nr 12_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice nr. 2129 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (507,17KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26_2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice.pdf (176,37KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Administartora Systwmu UGR-Z-I oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.pdf (245,81KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone.pdf (185,77KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji konkursowej.pdf (273,77KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko SARS-CoV-2.pdf (205,19KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania Komisji Konkursowj.pdf (253,12KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.pdf (419,74KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (361,40KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2021 Wójta Gminy rozprza w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, odziałów przedszkolnych.pdf (591,71KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień.pdf (325,32KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2021 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Romanówka nr 168.pdf (634,81KB)2020 r.

PDFZarządzenie Nr 82_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rozprzy (rejestry).pdf (335,73KB)

PDFZarządzenie Nr 81_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzedzie Gminy w Rozprzy (konta analityczne).pdf (360,74KB)

PDFZarządzenie Nr 80_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz operacji finansowych.pdf (198,60KB)

PDFZarządzenie Nr 79_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy.pdf (266,94KB)

PDFZarządzenie Nr 78_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7_2020 dot. sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Romanówka dz. 168.pdf (178,11KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (178,93KB)

PDFZarządzenie Nr 76_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (371,60KB)

PDFZarządzenie Nr 75_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w obr. Mierzyn.pdf (709,60KB)

PDFZarządzenie Nr 74_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (205,72KB)

PDFZarządzenie Nr 73_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (156,43KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającuch się o awans zawodowy.pdf (188,65KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans dla nauczycieli.pdf (192,60KB)

PDFZarządzenie Nr 70_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.pdf (193,26KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.pdf (325,42KB)

PDFZarządzenie Nr 68_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (204,52KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu komunalnego.pdf (162,01KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych.pdf (344,04KB)

PDFZarządzenie Nr 65_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,36KB)

PDFZarządzenie Nr 64_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (180,24KB)

PDFZarządzenie Nr 63_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (360,01KB)

PDFZarządzenie Nr 62_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Ropzrza.pdf (280,10KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (176,79KB)

PDFZarządzenie Nr 60_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf (129,81KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,77KB)

PDFZarządzenie Nr 58A_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności w Gminie Rozprza.pdf (227,57KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia.pdf (1,65MB)

PDFZarządzenie Nr 57_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskch pracy.pdf (218,91KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (469,87KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie konsultacji dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (408,00KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza.pdf (724,64KB)

PDFZarządzenie Nr 53_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie prowadzenia wyłącznie w formie elektonicznej dzienników lekcyjnych w SP w Rozprzy.pdf (212,94KB)

PDFZarządzenie Nr 52_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,60KB)

PDFZarządzenie Nr 51_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia praetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf (163,84KB)

PDFZarządzenie Nr 50_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Niechcicach.pdf (214,77KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w SP w Milejowie.pdf (214,58KB)

PDFZarządzenie Nr 48_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu użytkowego do wynajęcia.pdf (422,81KB)

PDFZarządzenie Nr 47_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (240,75KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf (916,76KB)

PDFZarządzenie Nr 45_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zgody na prowadznie elektronicznych dzienników lekcyjnych w SP Nowa Wieś.pdf (211,18KB)

PDFZarządzenie Nr 44_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu do użyczenia.pdf (337,53KB)

PDFZarządzenie Nr 43_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (206,69KB)

PDFZarządzenie Nr 42_2020 wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obr. Łochyńsko.pdf (227,08KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie nabycia nieruchomości w obr. Niechcice.pdf (202,13KB)

PDFZarządzenie Nr 40_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.pdf (6,31MB)

PDFZarządzenie Nr 39_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf (190,01KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf (192,27KB)

PDFZarządzenie Nr 37_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nuczycieli ubiegających się o awans.pdf (187,04KB)

PDFZarządzenie Nr 36_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli ubiegałących się o awans zawodowy.pdf (186,78KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (181,53KB)

PDFZarządzenie Nr 34_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu lokalu do użyczenia.pdf (349,00KB)

PDFZarządzenie Nr 33_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf (795,29KB)

PDFZarządzenie Nr 32_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (197,16KB)

PDFZarządzenie Nr 31_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Mierzyn.pdf (637,02KB)

PDFZarządzenie Nr 30_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Mierzyn.pdf (642,18KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Rozprzy.pdf (717,01KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (206,93KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia w obr. Niechcice.pdf (356,24KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w obr. Niechcice.pdf (501,33KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze.pdf (406,65KB)

PDFZarządzenie Nr 24_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (360,18KB)

PDFZarządzenie Nr 23_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (204,04KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (208,36KB)

PDFZarządzenie Nr 20_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w obr. Truszczanek.pdf (494,53KB)

PDFZarządzenie Nr 19_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2020 rok.pdf (177,23KB)

PDFZarządzenie Nr 18_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w wyborów samorządowych przeorowadzonych w 2018 roku.pdf (206,82KB)

PDFZarządzenie Nr 17_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rozprza.pdf (236,19KB)

PDFZarządzenie Nr 16_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2020 r..pdf (167,41KB)

PDFZarządzenie Nr 15 _2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczdenia do sprzedaży nieruchomości w obr. Ignaców.pdf (498,81KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.pdf (421,28KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozprza.pdf (1,66MB)

PDFZarządzenie Nr 12_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2_2019 dot. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (231,27KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (192,19KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (207,04KB)

PDFZarządznie Nr 8_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (378,15KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w obr. Romanówka.pdf (213,00KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyr SP w Nowej Wsi.pdf (143,62KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,53KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.pdf (204,64KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (370,31KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok 2020_2021.pdf (611,19KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2020 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf (228,58KB)2019 r.

PDFZarządzenie Nr 107_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie uchylenia Zarządzenia 84_2019 dot. wykazu nieruchomości do sprzedaży w obr. Romanówka dz. 168.pdf (164,19KB)

PDFZarządzenie Nr 106_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza.pdf (141,13KB)

PDFZarządzenie Nr 105_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza.pdf (177,57KB)

PDFZarządzenie Nr 104_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (348,85KB)

PDFZarządzenie Nr 103_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (339,45KB)

PDFZarządzenie Nr 102_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.pdf (354,57KB)

PDFZarządzenie Nr 101_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolach.pdf (870,55KB)

PDFZarządzenie Nr 100_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok.pdf (202,70KB)

PDFZarządzenie Nr 99_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiąxcej własność Gminy.pdf (387,57KB)

PDFZarządzenie Nr 98_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (377,25KB)

PDFZarządzenie Nr 97_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (378,11KB)

PDFZarządzenie Nr 95_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok.pdf (178,83KB)

PDFZarządzenie Nr 94_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (215,54KB)

PDFZarządzenie Nr 93_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów.pdf (210,76KB)

PDFZarządzenie Nr 92_2019 w sprawie wykazu lokalu do wynajęcia (Rozprza).pdf (398,92KB)

PDFZarządzenie Nr 91_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT w Gminie Rozprza.pdf (2,40MB)

PDFZarządzenie Nr 90_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,60KB)

PDFZarządzenie Nr 89_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wyznaczenia osoby zastepująej Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf (131,84KB)

PDFZarządzenie Nr 88A_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży (Mierzyn).pdf (562,02KB)

PDFZarządzenie Nr 88_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia (Magdalenka).pdf (373,62KB)

PDFZarządzenie Nr 87_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie odwołania zakazów ograniczających pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.pdf (184,55KB)

PDFZarządzenie Nr 86_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (1,62MB)

PDFZarządzenie Nr 85_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (203,97KB)

PDFZarządzenie Nr 84_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie wykazu nieruchomości do sprzedaży w obr. Romanówka.pdf (547,46KB)

PDFZarządzenie Nr 83_2019 Wójta Gminy Roprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (305,77KB)

PDFZarządzenie Nr 82_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (171,48KB)

PDFZarządzenie Nr 81_2019 Wójta Gminy Rozprza w spawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (278,03KB)

PDFZarządzenie Nr 80_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom OSP z terenu gminy Rozprza.pdf (150,61KB)

PDFZarządzenie Nr 79_2019 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia 8_2019 w prawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Rozwińmy skrzydła.pdf (167,11KB)

PDFZarządzenie Nr 78_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza.pdf (124,55KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (202,41KB)

PDFZarządzenie Nr 76_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Zarządzenia 2_ 2019 dot. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (253,67KB)

PDFZarządzenie Nr 75_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (146,36KB)

PDFZarządzenie Nr 74_2019 Wójta Gminy Rozprza dot. zmiany Zarządzenia nr 7_2019 wsprawie powołania zespołu Projektowego Rozwińmy skrzydła.pdf (167,53KB)

PDFZarządzenie Nr 73_2019 WGR z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy w okresie Wszystkich Św. w 2019 r..pdf (448,49KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2020 rok.pdf (733,00KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców.pdf (177,34KB)

PDFZarządzenie Nr 70_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.pdf (125,18KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (200,29KB)

PDFZarządzenie Nr 68_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Niechcicach.pdf (123,68KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnienia obowiazków Dyrektora SP w Mierzynie.pdf (124,83KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (206,58KB)

PDFZarządznie Nr 65_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzętowych Gminy Rozprza na 2019 rok..pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie Nr 64_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięcia patronantem Wójta Gminy Rozprza.pdf (2,16MB)

PDFZarządzenie Nr 63_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedury przekazania mienia Gimnazjum w Rozprzy na rzecz Szkoły Podstawowej w Rozprzy.pdf (241,68KB)

PDFZarządzenie Nr 62_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie pełnienia obowiazków Dyrektora SP w Niechcicach.pdf (122,71KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2019 w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły..pdf (148,41KB)

PDFZarządzenie Nr 60A_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (145,39KB)

PDFZarządzenie Nr 60_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf (189,37KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf (189,25KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2019 Wójta gminy Rozprza w sprawie składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach.pdf (177,63KB)

PDFZarządzenie Nr 57_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych.pdf (181,56KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w ZFŚS.pdf (537,89KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019 - 2032.pdf (2,63MB)

PDFZarządzenie Nr 54_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok..pdf (600,41KB)

PDFZarządzenie Nr 53_2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Rozprzy.pdf (128,28KB)

PDFZarządzenie Nr 52_2019 w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Niechcicach..pdf (125,43KB)

PDFZarządzenie Nr 51_2019 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektorów następujących placówkek Przedszkola w Rozprzy oraz Przedszkola w Niechcicach.pdf (262,44KB)

PDFZarządzenie Nr 50_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Rozprza.pdf (193,49KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (185,75KB)

PDFzarządzenie Nr 48_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (428,65KB)

PDFZarządzenie Nr 47_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości rolnych w obr. Stara Wieś, Rajsko Duże, Romanówka, Wroników, Truszczanek, Lubień do dzierżawy.pdf (1,85MB)

PDFZarządzenie 46_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Przedszkola w Niechcicach.pdf (234,18KB)

PDFZarządzenie 45_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr. Przedszkola w Rozprzy.pdf (235,00KB)

PDFZarządzenie 44_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Niechcicach.pdf (301,03KB)

PDFZarządzenie 43_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Rozprzy.pdf (131,64KB)

PDFZarządzenie 42_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf (130,83KB)

PDFZarządzenie 41_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora SP w Mierzynie.pdf (130,02KB)

PDFZarządzenie 40_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Straszowie.pdf (134,45KB)

PDFZarządzenie Nr 39_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (153,02KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.pdf (222,31KB)

PDFZarządzenie 37_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Lubień.pdf (514,79KB)

PDFZarządzenie 36_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Truszczanek.pdf (533,78KB)

PDFZarządzenie 35_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Gieski.pdf (513,48KB)

PDFZarządzenie 34_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Ropzra na 2019 rok.pdf (206,39KB)

PDFZarządzenie 33_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf (715,03KB)

PDFZarządzenie 32_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (405,71KB)

PDFZarządzenie Nr 31_2019 Wójata Gminy Rozprza w sprawie przekazania sołectwu Świerczyńsko mienia komunalnego i określenia zasad korzystania.pdf (372,55KB)

PDFZarządzenie 30_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do użyczenia.pdf (340,13KB)

PDFZarządzenie 29_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (206,85KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (341,34KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (340,47KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (192,16KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2019 Wójta Gminy Ropzrza w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów placówek SP w Rozprzy, SP w Mierzynie, SP w Nowej Wsi, SP w Straszowie, SP w Niechcicach.pdf (312,46KB)

PDFZarządzenie 24_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2018 rok.pdf (146,12KB)

PDFZarządzenie 23_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (169,07KB)

PDFZarządzenie 22_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (662,64KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Straszowie.pdf (235,54KB)

PDFZarządzenie Nr 20_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Nowej Wsi.pdf (236,48KB)

PDFZarządzenie Nr 19_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Mierzynie.pdf (238,08KB)

PDFZarządzenie 18_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechcicach.pdf (252,59KB)

PDFZarządzenie 17_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozprzy.pdf (242,64KB)

PDFZarządzenie 16_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie sprawdzenia sprawności hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Rozprza.pdf (206,49KB)

PDFZarządzenie 15_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (431,83KB)

PDFZarządzenie 14_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia.pdf (326,67KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf (2,53MB)

PDFZarządzenie Nr 12_2019 Wójta Gminy Rozprza w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rozprza.pdf (771,55KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (2,35MB)

PDFZarządzenie Nr 10_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Straszów, Rajsko Duże.pdf (579,03KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawenia - Białocin.pdf (612,21KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. ROZWIŃMY SKRZYDŁA - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE ROZPRZA.pdf (201,89KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. ROZWIŃMY SKRZYDŁA - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE ROZPRZA.pdf (1,28MB)

PDFZarządzenie Nr 6_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (175,51KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2019 Wójta Gminy Roprza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019_2020....pdf (385,64KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Rozprza konsultacji społecznych....pdf (622,51KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf (519,68KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rozprza.pdf (278,20KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w obrębie Stara Wieś.pdf (425,31KB)2018 r.

PDFZarządzenie Nr 78_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przatwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (201,12KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2018 Wóta Gminy Roprza z dnia 31 grudnia 2018 r. dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds brakowania druków ścisłego zarachowania na potrzeby USC.pdf (150,46KB)

PDFZarządzenie nr 76_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (1,01MB)

PDFZarządzenie Nr 75_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (183,77KB)

PDFZarządzenie Nr 74_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2019 r. ....pdf (2,48MB)

PDFZarządzenie Nr 73_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (177,33KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu uzytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf (327,38KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (209,37KB)

PDFZarządzenie 70_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (205,20KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacownia wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu IW produktów pochodzenia zierzęcego.pdf (209,32KB)

PDFZarządzenie Nr 68_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (176,77KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Gminy Rozprza służbowych tabletów.pdf (840,45KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (206,94KB)

PDFZarządzenie Nr 65_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (207,33KB)

PDFZarządzenie 64_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowch Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (204,70KB)

PDFZarządzenie Nr 63_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącego projektu uchwały RGR w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR....pdf (310,50KB)

PDFZarządzenie 62_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (208,57KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (360,77KB)

PDFZarządzenie Nr 60_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (285,20KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.pdf (184,15KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf (342,98KB)

PDFZarządzenie Nr 57_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf (343,58KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do użyczenia.pdf (333,70KB)

PDFZarządzenie 55_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (174,03KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (450,29KB)

PDFZarządzenie 53_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 września 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2019 rok.pdf (729,99KB)

PDFZarządzenie 52_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (380,90KB)

PDFZarządzenie 51_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (207,00KB)

PDFZarządzenie 50_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 sieronia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie zarządu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf (177,17KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidneycjnym Rozprza, dz. nr 52_3.pdf (524,20KB)

PDFZarządzenie Nr 48_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek.pdf (193,46KB)

PDFZarządzenie nr 47_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia wykonanego remontu pomnika na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku w Milejowie.pdf (157,19KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (200,77KB)

PDFZarządzenie Nr 45_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (2,59MB)

PDFZarządzenie Nr 44_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (841,22KB)

PDFZarządzenie Nr 43_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 lioca 2018 r. w sprawie wuznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 lipca 2018 r. przatargu na sprzedaż działki nr 37 połozonej w obrębie Kisiele.pdf (189,98KB)

PDFZarządzenie 42_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (614,30KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr 40_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (189,83KB)

PDFZarządzenie Nr 39_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2018 r w spr wprowadzenia zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gm Rozprza i jej jednostkach oraz zakł budżetowym.pdf (769,02KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.pdf (192,29KB)

PDFZarządzenie Nr 37_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Rozprza.pdf (180,58KB)

PDFZarzadzenie Nr 36_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego....pdf (278,25KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,62MB)

PDFZarządzenie Nr 34_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (190,27KB)

PDFZarządzenie Nr 33_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (189,48KB)

PDFZarządzenie Nr 32_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (180,16KB)

PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (5,20MB)

PDFZarządzenie Nr 30_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (170,71KB)

PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (151,10KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie.pdf (131,07KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej projektem WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS, realizowanego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020, wspólfinansowanego ze środków UE z EFS.pdf (320,32KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetwoych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (801,46KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,13MB)

PDFZarządzenie Nr 24_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (860,82KB)

PDFZarządzenie Nr 23_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (151,98KB)

PDFZarządzenie Nr 22_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 r..pdf (953,92KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (728,79KB)

PDFZarządzenie Nr 20_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (742,91KB)

PDFZarządzenie Nr 19_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (246,51KB)

PDFZarządzenie Nr 18_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminna Bilioteka Publiczna w Rozprzy za 2017 r..pdf (924,60KB)

PDFZarządzenie Nr 17_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,51MB)

PDFZarządzenie Nr 16_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (367,22KB)

PDFZarządzenie Nr 15_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (385,65KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do wynajęcia.pdf (100,17KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (154,72KB)

PDFZarządzenie Nr 12_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie.pdf (730,92KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Rozprzy.pdf (623,01KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Lubieniu.pdf (816,84KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.pdf (389,65KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,95MB)

PDFZarządzenie Nr 7_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu.pdf (567,86KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf (203,63KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,00MB)

PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf (146,26KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2018 Wójta Gminy Rozprza Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Rozprza.pdf (704,34KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów dz. 283_2.pdf (139,61KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym NIechcice dz. nr 496.pdf (104,03KB)2017 r.

PDFZarządzenie Nr 77_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek.pdf (296,53KB)

PDFZarządzenie 76_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf (362,43KB)

PDFZarządzenie Nr 75_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr 74_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Agacie Lipińskiej dyr. SP w Mierzynie pełnom. do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf (356,55KB)

PDFZarządzenie Nr 73_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w spr. udzielenia P. Beacie Gemel dyr. SP w Rozprzy pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi na zakup wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej.pdf (353,29KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok....pdf (421,23KB)

PDFZarządzenie Nr 71_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bagno dz. 343_1 i 343_2.pdf (1 020,40KB)

PDFZarządenie Nr 70_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2017 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Mierzyn dz. 335.pdf (891,75KB)

PDFZarządzenie Nr 69_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2017 r. w srawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (2,77MB)

PDFZarządzenie Nr 68_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GR na 2018 r. oraz powołania Komisji Komkursowej do opiniowania ofert.pdf (384,99KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2017 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (359,54KB)

PDFZarządzenie Nr 66_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (4,28MB)

PDFZarządzenie Nr 65_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf (1,22MB)

PDFZarządzenie Nr 64_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznzczaonej do sprzedaży - Lubień dz. 530_1 o pow. 0,6321.pdf (866,70KB)

PDFZarządzenie Nr 63_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (630,88KB)

PDFZarządzenie Nr 62_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (337,81KB)

PDFZarządzenie Nr 61_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf (4,81MB)

PDFZarządzenie Nr 60_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Misztela po. Dyrektora SP w Milejowie pełnomocnictwa....pdf (389,92KB)

PDFZarządzenie Nr 59_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf (4,38MB)

PDFZarządzenie Nr 58_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały RGR w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi.pdf (504,56KB)

PDFZarządzenie Nr 57_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. szacowania szkód.pdf (221,37KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (629,01KB)

PDFZarządzenie Nr 55_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (478,19KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia P. Iwonie Miszteli po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejowie pełnomocnictwa .....pdf (364,97KB)

PDFZarządzenie Nr 53_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf (2,70MB)

PDFZarządzenie Nr 52_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf (833,47KB)

PDFZarządzenie Nr 51_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf (1,85MB)

PDFZarządzenie NR_50 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (105,24KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf (1,22MB)

PDFZarządzenie Nr 48_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrekora Szkoły Podstawowej w Milejowie im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza Pani Iwonie Miszteli.pdf (236,06KB)

PDFZarządzenie Nr 47_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Pani Ilony Szewczyk ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie.pdf (582,00KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf (2,46MB)

PDFZarządzenie Nr 45_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf (456,92KB)

PDFZarządzenie Nr 44_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 r..pdf (1,72MB)

PDFZarządzenie Nr 43_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza, dz. 673_27.pdf (705,39KB)

PDFZarządzenie Nr 42_2017 Wójta Gmina Rozprza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia - Romanówka.pdf (695,37KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (5,20MB)

PDFZarządzenie Nr 40_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf (270,90KB)

PDFZarządzenie Nr 39_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrebie ewidencyjnym Rajsko Małe nr 350.pdf (140,86KB)

PDFZarządzenie Nr 38_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położónych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Młe.pdf (168,03KB)

PDFZarządzenie Nr 37_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Bogusławie Lewińskiej Dyr. ZSG w Niechcicach pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf (366,30KB)

PDFZarządzenie Nr 36_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Agacie Lipińskiej Dyr. SP w Mierzynie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek....pdf (361,60KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Justynie Kaniewskiej Dyr. SP w Nowej Wsi pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek...pdf (361,42KB)

PDFZarządzenie Nr 34_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Ilonie Szewczyk Dyr. SP w Milejowie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek szkolnych....pdf (357,33KB)

PDFZarządzenie Nr 33_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf (5,76MB)

PDFZarządzenie nr 32_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr 31_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf (4,75MB)

PDFZarządzenie Nr 30_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (2,32MB)

PDFZarządzenie Nr 29_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (338,19KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego..pdf (338,65KB)

PDFZarządzenie Nr 27_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (337,96KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (336,14KB)

PDFZarządzenie Nr 25_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (333,04KB)

PDFZarządzenie Nr 24_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjenj dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (331,50KB)

PDFZarządzenie Nr 23_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (2,83MB)

PDFZarządzenie nr 22_2017 Wojta Gminy Rozprza z dnnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjhnym Mierzyn.pdf (141,39KB)

PDFZarządzenie Nr 21_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w GR.pdf (459,36KB)

PDFZarządzenie Nr 20 _2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Wspólnoty Gruntowej wsi Rajko Duże....pdf (357,77KB)

PDFZarządzenie Nr 19_ 2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.pdf (338,29KB)

PDFZarządzenie Nr 18_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (3,05MB)

PDFZarządzenie Nr 17_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany regulaminu PSZOK.pdf (251,45KB)

PDFZarządzenie Nr 16_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (394,88KB)

PDFZarządzenie Nr 15_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kiltury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy za 2016 r..pdf (279,88KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf (2,85MB)

PDFZarządzenie Nr 13_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.........pdf (698,29KB)

PDFZarządzenie Nr 12_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS do złożenia wniosku dot. projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ CZAS w ramach RPO WŁ na l 2014-20.pdf (205,63KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,01MB)

PDFZarządzenie Nr 10_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza..pdf (602,59KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2017 z dn. 02.03.2017 r. w sprawie sprostowania treści zarządzenia Nr 73_2015 zmieniającego zarządzenie Nr 10_2013 w sprawie utworzenia spółki przymusowej .... -Wspólnota Gruntowa Wsi Mierzyn.pdf (334,85KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf (2,02MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 7_2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnegi zasobu nieruchomosci Gminy Rozprza.pdf (3,22MB)

PDFZarządzenie Nr 6_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najem lokali użytkowych Gminy Rozprza.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie nr 5_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Milejów dz. 145_4.pdf (141,65KB)

PDFZarządzenie nr 4_2017 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrebie ewidencyjnym Niechcice dz. nr 461_1.pdf (138,12KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2017 rok..pdf (2,12MB)

PDFZarządzenie Nr 2_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.pdf (354,34KB)

PDFZarządzenie Nr 1_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego w Rozprzy.pdf (1,41MB)2016 r.

PDFZarządzenie Nr 90_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania przez podległe jednostki budżetowe Gminy Rozprza pobranych dochodów budżetowych stanowiących dochód gminy.pdf (323,72KB)

PDFZarządzenie Nr 89_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr 88_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (3,24MB)

PDFZarządzenie Nr 87_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 grudnia 2016 r. w spr ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maks kwoty dofinansowania w 2017 r. na kształcenie nauczy.pdf (1,55MB)

PDFZarządzenie Nr 86_2016 Wójta Gminy Rozprzabz dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,28MB)

PDFZarządzenie Nr 85_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf (3,79MB)

PDFZarządzenie Nr 84_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Cekanów dz. nr 459_2.pdf (950,17KB)

PDFZarządzenie Nr 83_16 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania KOmisji do rozliczenia wykonanych prac remontowych przy zbiorowej mogile....pdf (278,38KB)

PDFZarządzenie Nr 82_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na raelizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej ....pdf (3,90MB)

PDFZarządzenie Nr 81_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za garaże i komórki stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf (377,32KB)

PDFZarządzenie Nr 80_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Rozprza.pdf (500,94KB)

PDFZarządzenie Nr 79_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,99MB)

PDFZarządzenie Nr 78_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (322,65KB)

PDFZarządzenie Nr 77_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf (456,65KB)

PDFZarządzenie Nr 76_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Rozprza.pdf (2,52MB)

PDFZarządzenie Nr 75_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie WGR w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej programu....pdf (405,13KB)

PDFZarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf (1,04MB)

PDFZarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (622,16KB)

PDFZarządzenie Nr 72_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (3,20MB)

PDFZarządzenie Nr 71_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin działek położonych w miejscowości Wroników oznaczonych nr 77_1 i 77_2.pdf (393,27KB)

PDFZarządzenie Nr 70_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (3,39MB)

PDFZarządzenie Nr 69_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf (4,84MB)

PDFZarządzenie Nr 68_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi....pdf (570,77KB)

PDFZarządzenie Nr 67_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,38MB)

PDFZarządzenie Nr 66_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektorów instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf (1,73MB)

PDFZarządzenie Nr 65_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf (636,73KB)

PDFZarządzenie Nr 64_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów Gminy Rozprza.pdf (483,99KB)

PDFZarządzenie Nr 63_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf (4,85MB)

PDFZarządzenie Nr 62_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (3,46MB)

PDFZarządzenie nr 61_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia P. B. Matyszewskiemu Dyrektorowi Gimnazjum pełnomocn. w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf (362,39KB)

PDFZarządzenie nr 60_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani M. Pokora Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf (364,43KB)

PDFZarządzenie nr 59_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Beacie Gemel Dyrektor SP w Rozprzy pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup książek.pdf (362,35KB)

PDFZarządzenie Nr 58_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,95MB)

PDFZarządzenie nr 57_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19.09.2016 r w sprawie ustalenia stawek czynszun na dzierżawę wyznaczonych gruntow komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu Rzymskokatolickim w Rozprzy..pdf (680,93KB)

PDFZarządzenie Nr 56_2016 WGR z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkacami konsultacji społęcznych projektu uchwały RGR w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf (809,05KB)

PDFUchwała Nr XVIII_55_2016 Rady Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie dodatków oraz niektórych skłądników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom.pdf (623,36KB)

PDFZarządzenie Nr 54_2016 Wójta Gmiy Rozprza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,71MB)

PDFZarządzenie Nr 53_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Kwaśniak na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf (211,01KB)

PDFZarządzenie Nr 52_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,82MB)

PDFZarządzenie Nr 51_2016 WGR z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozliczenia wykonanego remontu pomnika Żołnierza Polskiego z 1939 r. położonego w miejscowości Rozprza.pdf (220,16KB)

PDFZarządzenie Nr 50_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów w Gminie Rozprza na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.pdf (254,40KB)

PDFZarządzenie Nr 49_2016 WGR z dnia 18.07.2016 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej, nadania statutu oraz wyznaczenia organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rajsko Duże.pdf (3,32MB)

PDFZarządzenie Nr 48_2016 WGR z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 r..pdf (1,51MB)

PDFZarządzenie nr 47_2016 Wójta Gminy Rozprz z dnia 8 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf (572,94KB)

PDFZarządzenie nr 46_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (2,75MB)

PDFZarządzenie Nr 45_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2).pdf (290,10KB)

PDFZarządzenie Nr 44_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (294,13KB)

PDFZarządzenie Nr 43_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (294,91KB)

PDFZarządzenie Nr 42_2016 WGR z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (293,42KB)

PDFZarządzenie Nr 41_2016 Wójta Gminy Rozprza w sprawie instrukcji ewidencji i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (5,07MB)

PDFZarządzenie Nr 40_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsnowego samorządowej instytucji kultury - GBP w Rozprzy za 2015 rok.pdf (4,68MB)

PDFZarządzenie Nr 39_2016 WGR z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf (3,75MB)

PDFZarządzenie Nr 38_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,51MB)

PDFZarządzenie Nr 37_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawietrajacego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf (699,15KB)

PDFZarządzenie Nr 36_2016 WGR z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf (1,49MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 35_2016 z dn. 25.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (4,68MB)

PDFZarządzenie Nr 34_2016 WGR z dnia 18.05.2016 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (7,96MB)

PDFZarządzenie Nr 33_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 101_2014 WGR z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania KOmitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf (196,11KB)

PDFZarządzenie Nr 32_2016 WGR z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,04MB)

PDFZarządzenie Nr 31_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Wroników.pdf (697,17KB)

PDFZarządzenie Nr 30_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 02.05.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.pdf (897,00KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Rozprza.pdf (897,86KB)

PDFZarządzenie Nr 28_2016 WGR z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,83MB)

PDFZarządzenie Nr 27_2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu placówek wsparcia dziennego.pdf (260,83KB)

PDFZarządzenie Nr 26_2016 WGR z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,76MB)

PDFZarządzenie Nr 25_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych GR (PSZOK).pdf (1,20MB)

PDFZarządzenie Nr 24_2016 WGR z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal uzytkowy przeznaczony do wynajęcia.pdf (567,10KB)

PDFZarządzenie Nr 23_2016 WGR z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu w celu przeprowadzenia analizy najczęstszych ryzyk korupcyjnych oraz istniejących struktur antykorupcyjnych w Urzędzie Gminy Rozprza.pdf (296,91KB)

PDFZarządzenie Nr 22_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf (3,73MB)

PDFZarządzenie Nr 21_2016 WGR z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,71MB)

PDFZarządzenie Nr 20_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (245,55KB)

PDFZarządzenie Nr 19_2016 WGR z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie utworzenia zasad działania Punktu Potwierdzajacego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).pdf (11,21MB)

PDFZarządzenie nr 18_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2016 r. ws prawie powołania Komisji Likwidacyjnej.pdf (597,09KB)

PDFZarządzenie Nr 17_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Rozprzy.pdf (358,48KB)

PDFZarządzenie Nr 16_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 15_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 luttego 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf (3,01MB)

PDFZarządzenie Nr 14_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia wykau lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (898,37KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym I.pdf (910,26KB)

PDFZarządzenieNr12_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierychomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Straszów dz. 114_2,.pdf (960,93KB)

PDFZarządzenie Nr 11_2016 WGR z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016_2017....pdf (882,83KB)

PDFZarządzenie Nr 10_2016 WGR z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (2,03MB)

PDFZarządzenie Nr 9_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn.pdf (902,02KB)

PDFZarządzenie Nr 8_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Gimnazjum w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci....pdf (316,50KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Niechcicach na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf (319,08KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Nowej Wsi na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf (316,03KB)

PDFZarządzenie Nr 5_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Milejowie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf (324,46KB)

PDFZarządzenie Nr 4_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Mierzynie na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf (320,90KB)

PDFZarządzenie Nr 3_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów SP w Rozprzy na dodatkowe zajęcia... GR stawia na kwalifikacje dzieci i młodzieży.pdf (322,84KB)

PDFZarządzenie Nr 2_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym Białocin.pdf (1,13MB)

PDFZarządzenie Nr 1_2016 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych gminy Rozprza.pdf (281,99KB)

PDFZarządzenie Nr 89_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru umowy określajacej warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania instytucji kultury w gminie Rozprza.pdf (2,94MB)


PDFZarządzenie Nr 88_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Rozprzy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf (744,87KB)


PDFZarządzenie Nr 87_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,22MB)


PDFZarządzenie Nr 86_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozprza.pdf (227,16KB)


PDFZarządzenie Nr 85_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,30MB)


PDFZarządzenie Nr 84_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf (216,90KB)


PDFZarządzenie Nr 83_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu, wyposażenia i umundurowania jednostkom OSP.pdf (6,09MB)


PDFZarządzenie Nr 82_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (414,07KB)


PDFZarządzenie Nr 81_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (901,73KB)


PDFZarządzenie Nr 80_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,34MB)


PDFZarządzenie Nr 79_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki we Wronikowie.pdf (268,07KB)


PDFZarządzenie Nr 78_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,16MB)


PDFZarządzenie Nr 77_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.pdf (794,01KB)


PDFZarządzenie Nr 76_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działaki w Niechcicach.pdf (269,81KB)


PDFZarządzenie Nr 75_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (330,03KB)


PDFZarządzenie Nr 74_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,21MB)


PDFZarządzenie Nr 73_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarz Nr 10_2013 w spr utworzenia spółki przymusowej, dania statutu oraz wyznaczenia organów spółki - Wspólnota Gruntowa wsi Mierzyn.pdf (268,15KB)


PDFZarządzenie Nr 72_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,09MB)


PDFZarządzenie Nr 71_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,14MB)


PDFZarządzenie Nr 70_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,96MB)


PDFZarządzenie Nr 69_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (640,50KB)


PDFZarządzenie Nr 68 WÓjta Gminy Rozprza z dnia 12.10.2015 w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.pdf (250,81KB)


PDFZarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9.10.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (572,21KB)


PDFZarządzenie Nr 66_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,61MB)


PDFZarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8.10.2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Rozprza.pdf (295,18KB)


PDFZarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rozprza z 05.10.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (179,83KB)


PDFZarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Rozprza z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,35MB)


PDFZarządzenie Nr 62_2015 Wójta Gminy Rozprza.pdf (672,42KB)


PDFZarządzenie Nr 61_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sprawdzenia sprawności hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Rozprza.pdf (313,50KB)


PDFZarządzenie Nr 60_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,55MB)


PDFZarządzenie Nr 59_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej ora zespołów spisowych.pdf (488,18KB)


PDFZarządzenie Nr 58_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków majątkowych Gminy Rozprza.pdf (318,20KB)


PDFZarządzenie Nr 57_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 września 2015 r..pdf (112,80KB)

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2015.doc (90,50KB)

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2015.docx (13,70KB)


PDFZarządzenia Nr 56_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (622,03KB)


PDFZarządzenie Nr 55_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Podatków i Opłat Lokalnych.pdf (3,01MB)


PDFZarządzenie Nr 54_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 07.09.2015 r. zmieniajace zarządznie Nr 41_2012 r..pdf (445,21KB)


PDFZarządzenie Nr 53_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf (1,13MB)


PDFZarządzenie Nr 52_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,58MB)


PDFZarządzenie Nr 51_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży połozonych w obrebie Wroników.pdf (758,32KB)


PDFZarządzenie Nr 50_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Milejowie i Gieskach.pdf (286,83KB)


PDFZarządzenie Nr 49_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie CAF.pdf (601,45KB)


PDFZarządzenie Nr 48_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,20MB)


PDFZarządzenie Nr 47_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mierzynie.pdf (622,73KB)


PDFZarządzenie Nr 46_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych pr rolnej -susza.pdf (248,67KB)


PDFZarządzenie Nr 45_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,12MB)


PDFZarządzenie Nr 44_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015 r..pdf (2,04MB)


PDFZarządzenie Nr 43_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (3,54MB)


PDFZarządzenie Nr 42_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy.pdf (310,30KB)


PDFZarządzenie nr 41_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 lipca 2015 r.pdf (290,00KB)


PDFZarządzenie Nr 40_2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (8,43MB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Rozprza Nr 39_2015 z 2 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (166,42KB)


PDFZarządzenie Nr 38_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Niechcice.pdf (269,76KB)


PDFZarządzenie Nr 37_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (268,57KB)


PDFZarządzenie Nr 36_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (275,46KB)


PDFZarządzenie Nr 35_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (271,65KB)


PDFZarządzenie Nr 34_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (272,74KB)


PDFZarządzenie Nr 33_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (278,79KB)


PDFZarządzenie Nr 32_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słóuzbowych kart płatniczych.pdf (1,68MB)


PDFZarządzenie Nr 31_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (4,44MB)


PDFZarządzenie Nr 30_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,54MB)


PDFZarządzenie Nr 29_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf (281,71KB)


PDFZarządzenie Nr 28_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,13MB)


PDFZarządzenie Nr 27_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn. 12 czerwca 2015 r.pdf (277,43KB)


PDFZarządzenie Nr 26_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.pdf (325,10KB)


PDFZarządzenie Nr 25_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,36MB)


24


PDFZarządzenie Nr 23_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu IW produktów pochodzenia zwierzęcego.pdf (280,30KB)


PDFZarządzenie Nr 22_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek w Mierzynie i Rozprzy.pdf (287,72KB)


PDFZarządzenie Nr 21_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,45MB)


PDFZarządzenie Nr 20_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek w Mierzynie i Gieskach.pdf (280,37KB)


PDFZarządzenie Nr 19_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,03MB)


PDFZarządzenie Nr 18_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,80MB)


PDFZarządzenie Nr 17_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,04MB)


PDFZarządzenie Nr 16 WG Rozprza z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania członków OKW.pdf (2,60MB)


PDFZarządzenie Nr 15 WG Rozprza z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawawie ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (166,03KB)


PDFZarządzenie nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf (246,38KB)


PDFZałącznik do Zarządzenia nr 14_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r.pdf (389,46KB)


PDFZarządzenie Nr 13_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż działki połozonej w Mierzynie.pdf (275,89KB)


PDFZarządzenie Nr 12_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1,23MB)


PDFZarządzenie Nr 11_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 56_2012 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania SSD Wójta Gminy Rozprza.pdf (313,24KB)


PDFZarządzenie Nr 10_2015 Wójta Gminy Rozprza z dn 23 marca 2015.pdf (1,01MB)


PDFZarządzenie Nr 9_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf (1,15MB)


PDFZarządzenie Nr 8_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 marca 2015 r.pdf (272,73KB)


PDFZarządzenie Nr 7_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r.pdf (222,04KB)


PDFZarządzenie Nr 6_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (2,05MB)


PDFZarządzenie Nr 5_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 lutego 2015r.pdf (948,03KB)


PDFZarządzenie Nr 4_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 2 lutego 2015.pdf (309,54KB)


PDFZarządzenie Nr 3_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf (1 022,88KB)


PDFZarządzenie Nr 2_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaz działek w Pieńkach i Mierzynie.pdf (292,73KB)


PDFZarządzenie Nr 1_2015 Wójta Gminy Rozprza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Truszczanek.pdf (179,64KB)

PDFZarządzenie Nr 102_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników samooceny metodą CAF.pdf (281,76KB)


PDFZarządzenie Nr 101_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 950-lecia Rozprzy.pdf (227,27KB)


PDFZarządzenie Nr 100_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (450,37KB)


PDFZarządzenie Nr 99_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognosie Finansowej Gminy rozprza na lata 2014-2025.pdf (3,94MB)


PDFZarządzenie Nr 98_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (2,03MB)


PDFZarządzenie Nr 97_2014 Wójta Gminy Rozprza z dn 22 grudnia 2014 r.pdf (239,90KB)


PDFZarządzenie Nr 96_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF.pdf (294,23KB)


PDFZarządzenie Nr 95_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53_2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego....pdf (406,74KB)


PDFZarządzenie Nr 94_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy połozonych w obrebie ewidencyjnym Mierzyn i Gieski.pdf (888,69KB)


PDFZarządzenie Nr 93_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora i osoby wspierającej.pdf (356,17KB)


PDFZarządzenie Nr 92_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (1,21MB)


PDFZarządzenie Nr 91_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2014 . przetargu ustnego na najem lokalu Gminy Rozprza.pdf (226,93KB)


PDFZarządzenie Nr 90_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (884,36KB)


PDFZarządzenie Nr 89_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (1,72MB)


PDFZarządzenie Nr 88_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2015 rok....pdf (306,78KB)


PDFZarządzenie Nr 87_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia nadzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzędu Gminy w Rozprzy.pdf (282,26KB)


PDFZarządzenie Nr 86_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (2,43MB)


PDFZarządzenie Nr 85_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf (2,02MB)


PDFZarządzenie Nr 84_2014 Wójta Gminy Rozprza z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny budynków komunalnych.pdf (203,51KB)